menu

Kwaliteit

Jeugdbescherming staat voor kwaliteit in de jeugdzorg. Al onze medewerkers werken voortdurend op een respectvolle wijze aan de veiligheid en de ontwikkeling van kinderen.
Dit resulteert in kwalitatief hoge begeleiding van onze gezinnen.

Jeugdbescherming daagt medewerkers uit tot een continu proces van leren en werken om de kwaliteit te verhogen. Kwaliteit is nooit af. We blijven onderzoeken, in samenwerking met hogescholen en universiteiten, hoe onze dienstverlening beter kan en hoe we de kwaliteit nog verder kunnen verhogen.

 

Gecertificeerde instelling

Jeugdbescherming voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen uit het normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit betekent dat we een gecertificeerde instelling zijn, die in opdracht van de gemeenten maatregelen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering mag uitvoeren.

Bekijk ook het Certificaat keurmerk

 

Kwestiemanagement

Jeugdbescherming heeft het goed uitvoeren van kwestiemanagement hoog in het vaandel staan. Kwestiemanagement houdt in dat als gezinsmanagers tegen problemen aanlopen en die zij niet zelf kunnen oplossen, zij dit als een ‘kwestie’ kunnen doorzetten naar de teammanager en in het uiterste geval de directie. Dit proces wordt escaleren genoemd. Hierbij wordt gezocht naar een structurele oplossing door de oorzaak of het onderliggende patroon aan te pakken om uiteindelijk ieder kind veilig op te kunnen laten groeien.

 

Competentiemanagement en talentontwikkeling

Jeugdbescherming werkt sinds een aantal jaar met competentiemanagement. Competentiemanagement is een feedbacksysteem dat mensen helpt in hun functioneren en professionele groei. Nu de volledige organisatie getransformeerd is, hebben we de ambitie om het competentiemanagement door te ontwikkelen naar talentmanagement. Talentmanagement richt zich op het binden en boeien van gedreven en bevlogen mensen binnen de organisatie. Alle medewerkers van Jeugdbescherming kunnen op hun eigen manier ambassadeur zijn van Jeugdbescherming. Individuele talenten en persoonlijke ambities verschillen. Daarom richt Jeugdbescherming zich bij de ontwikkeling van competenties en talenten op diversiteit, maatwerk en een motiverende aanpak.

 

 

Volg ons ook op social media