menu

Jaarverslagen

Jaarverslagen
Hieronder vind u de jaarverslagen van Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Jaarverslag 2021: Openhartig
Vanaf 2021 brengen wij geen jaarverslag meer uit. Wel publiceren we ieder kwartaal onze online uitgave Openhartig. Met daarin verhalen van samenwerkingspartners, gemeenteraadsleden, cliënten en medewerkers over hoe wij met elkaar ervoor zorgen dat ieder kind veilig kan opgroeien. Nu en in de toekomst. U leest de Openhartig hier.

Jaarverslag klachtencommissie 2021

In 2021 is het aantal klachtzaken die door cliënten van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (hierna Jeugdbescherming) zijn ingediend bij de onafhankelijke externe klachtencommissie gestegen (71 klachtzaken). De stijging is mede veroorzaakt door de periode van corona en maatregelen. De onzekere en onduidelijke situatie maakte dat de mensen hun klachten later aanleverde of doorzette. Een deel van de in 2020 aangeleverde en door herplanning doorgeschoven klachtzaken werden uiteindelijk in 2021 afgehandeld. Net als in andere jaren komt het in veel van de gevallen niet tot een zitting maar zijn cliënten na een bemiddelingsgesprek bij Jeugdbescherming tevreden met de uitkomst. Het hele jaarverslag van de onafhankelijke klachtencommissie leest u hier.

Jaarverslag 2020: Nabij
Ons jaarverslag 2020 is uit! Terwijl Nederland veranderde in een 1,5 meter maatschappij hebben wij ons in 2020 extra hard ingezet om juist nog dichter bij onze gezinnen te staan. Daarom is het thema dit jaar: nabij. Lees ons jaarverslag 2020 hier.

Jaarverslag klachtencommissie 2020
In 2020 dienden minder mensen een klacht in bij de onafhankelijke klachtencommissie dan in de voorgaande jaren.  Net als in andere jaren kozen veel mensen die een klacht hadden, voor een (online) bemiddelingsgesprek. Vaak werd op zo’n manier de klacht opgelost en was een hoorzitting bij de onafhankelijke klachtencommissie niet nodig.  Door de coronamaatregelen waren de hoorzittingen online of werden de klachten schriftelijk afgehandeld. Het hele jaarverslag van de onafhankelijke klachtencommissie leest u hier.

Jaarverslag 2019: Trots
Moeten we 2019 in één woord vatten, dan is het wel ‘trots’. Trots zijn we op de manier waarop we er in een vastlopend stelsel met te weinig mensen, middelen en zekerheden tóch in zijn geslaagd om met energie en overtuiging te blijven werken aan ‘Ieder kind veilig’. Sterker nog, 2019 heeft ons laten zien dat je jezelf juist in moeilijke omstandigheden moet blijven ontwikkelen. Zodat je, ondanks alles, weer een stap dichter bij het waarmaken van je ambities komt.  Lees ons jaarverslag 2019 hier.

Jaarverslag klachtencommissie 2019
In 2019 zijn er iets meer klachten door cliënten ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie: 68 klachtzaken tegenover 60 klachtzaken in 2018. In veel van de gevallen zijn cliënten na een bemiddelingsgesprek bij Jeugdbescherming tevreden over de uitkomst en komt het niet tot een zitting bij de klachtencommissie.
In dit jaarverslag van de onafhankelijke klachtencommissie komt naast het aantal klachten ook de aard van de klachten naar voren (aangevuld met een korte omschrijving per klacht), de verbetermaatregelen en opvolging.

Jaarverslag 2018: Veerkracht om te groeien
Naarmate het jaar 2018 vorderde, werd steeds duidelijker dat we ons werk met minder mensen en middelen moeten doen. Toch heeft 2018 ook successen, mooie ontwikkelingen en groei opgeleverd. En het besef dat je als ouder, medewerker, team, organisatie, en zelfs beroepsgroep over een enorme veerkracht beschikt. Kracht door veerkracht, dat laat ieder verhaal in dit jaarverslag op eigen wijze zien. Lees ons jaarverslag 2018 hier.

Jaarverslag klachtencommissie 2018
Ook in 2018 is het aantal ingediende klachtzaken door cliënten van Jeugdbescherming ingediend bij de onafhankelijke externe klachtencommissie nagenoeg stabiel gebleven. Nieuw is de voering van de AVG, voluit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De klachtencommissie heeft 2 klachten behandeld met als onderwerp een weigering door Jeugdbescherming van een verzoek tot inzage of vernietiging van een dossier. Lees hier het jaarverslag van klachtencommissie 2018.

Jaarverslag 2017
Het jaar 2017 was een jaar waarin alles samen is gekomen. Verschillende projecten kwamen tot wasdom en er is hard gewerkt aan de thema’s: ‘stabiliteit’, ‘navolgbaarheid’ en ‘verbondenheid voor het kind’. Extra winst: alle opgezette initiatieven zijn elkaar gaandeweg gaan versterken zodat er een stevige basis ligt. Vanuit die positie richt Jeugdbescherming Regio Amsterdam zich op een volgende fase: werken volgens de bedoeling. Binnen én buiten de regio Amsterdam. Lees het jaarverslag 2017 hier.

Jaarverslag klachtencommissie 2017
In 2017 is het aantal ingediende klachtzaken door cliënten van Jeugdbescherming ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie nagenoeg stabiel gebleven. In dit jaarverslag komt naast het aantal klachten ook de aard van de klachten naar voren (aangevuld met een korte omschrijving per klacht), de verbetermaatregelen en opvolging. Lees hier het jaarverslag 2017 van de klachtencommissie.

Jaarverslag 2016
Het werk van gezinsmanagers is complexer geworden. Alleen gezinnen met zeer ernstige problematiek, waar wijkteams zelf geen passende begeleiding voor kunnen bieden, worden bij ons aangemeld. Dat is ook de bedoeling. Een gevolg is echter een toenemend aantal incidenten met agressie, geweld
en bedreigingen. In combinatie met alle nieuwe procedures en afspraken in het
zorgstelsel, stonden onze gezinsmanagers in 2016 voor een nog stevigere opgave dan voorheen. Zonder vitale, krachtige gezinsmanagers echter geen ‘Ieder kind veilig’. Om die reden was 2016 het ‘Jaar van de medewerker’ en draagt het Jaarverslag 2016 de titel ‘Kracht’. Lees het jaarverslag 2016 hier.

Jaarverslag 2015
Voor Jeugdbescherming was in 2015 het motto: ieder kind veilig, blijvend en samen. Alleen in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers en netwerkpartners kunnen we werken aan onze missie. In 2015 hebben we met elkaar een goede start gemaakt met deze samenwerking in het nieuwe jeugdzorgstelsel. Lees hier het jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014
Jeugdbescherming won de prijs voor Beste Overheidsinstantie 2014. Dit betekent een enorme erkenning van het werk dat we met z’n allen verzet hebben de afgelopen jaren. Dat we juist in het turbulente laatste jaar voor de transitie – met alle onderhandelingen en onzekerheden- verkozen zijn tot overheidsorganisatie van het jaar maakt ons niet alleen enorm trots, maar geeft ons ook de bevestiging dat we op de goede weg zijn.  We bedanken onze medewerkers en managers voor hun grote inzet. Lees hier het jaarverslag 2014 

Jaarverslag 2013
Medewerkers, management en directie van Jeugdbescherming hebben met elkaar in 2013 opnieuw het
onmogelijke mogelijk gemaakt. De financiële situatie was begin 2013 niet optimaal.
Daar kwam de onzekerheid voor de toekomst in het kader van de transitie bij. Bovendien was de
transformatie van de organisatie nog in volle gang. Geregeld kregen we vragen over hoe je in
een situatie als deze kunt overleven: financiële onzekerheid, transformatie en transitie tegelijk.
Toch is Jeugdbescherming daar in geslaagd. Jeugdbescherming werkt structureel verder aan ‘ieder kind veilig’.  Lees het jaarverslag 2013 hier.

Volg ons ook op social media