menu

Coöperatie Jeugd Veilig Verder

Als kind moet je veilig en gezond op kunnen groeien. Om je zo te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene met toekomstperspectief. Je talenten ontwikkelen, meedoen in de samenleving en voorzien in je eigen onderhoud. Dit is voor kinderen met een onveilige thuissituatie een grote uitdaging. Daarom hebben Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Lumens uit Eindhoven voorjaar 2016 de handen ineen geslagen en samen de Coöperatie Jeugd Veilig Verder opgericht. In de overtuiging dat het tijd is voor een nieuwe aanpak, die gebouwd is op bewezen principes. Omdat het beter kan en moet.

Voorlopige certificering is de eerste stap

Jeugd Veilig Verder heeft zich ten doel gesteld ervoor te zorgen dat kinderen die onveilig opgroeien veilig verder kunnen. Met het behalen van de voorlopige certificering op 5 juli 2016 heeft Coöperatie Jeugd Veilig Verder een belangrijke eerste stap gezet in de realisatie van deze ambitie. Want hoe mooi het concept ook is, en hoe rijk de ervaring en resultaten van de leden in de coöperatie ook zijn, er moet een aantal stappen doorlopen worden voor dit in de praktijk kan worden gebracht. Terecht, want het gaat hier om zeer kwetsbare gezinnen.

Kwaliteit staat hoog in het vaandel en daarom mogen in Nederland alleen Gecertificeerde Instellingen (GI) Jeugdbescherming en Jeugdreclassering uitvoeren. De voorlopige certificering is in het leven geroepen om nieuwe partijen, met een nieuwe aanpak een kans te bieden. Daarvoor vindt een intensieve audit plaats, die succesvol doorlopen moet worden. Na het behalen van de voorlopige certificering kan vervolgens in de praktijk de stap naar definitieve certificering worden gezet.

Om de volgende stap te kunnen zetten is het zaak dat de uitvoering van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering door gemeenten aan de coöperatie gegund wordt. De coöperatie richt zich hierbij in eerste instantie op Zuidoost Brabant.

Veiligheid en talentontwikkeling samen bieden perspectief

Jeugd Veilig Verder richt zich op de combinatie van jeugdbescherming en -reclassering, met gerichte inzet op preventie, talent- en competentieontwikkeling. De combinatie van deze inzet is bijzonder genoeg nieuw. Het is echter ook juist deze combinatie die kan zorgen dat jeugd vanuit een onveilige thuissituatie veilig verder kan. Om dit waar te maken, zijn kennis en ervaring nodig op het gebied van veiligheid, talent- en competentieontwikkeling. Bovendien is kennis nodig van alle omstandigheden die het functioneren van mensen beïnvloeden. Want alleen daarmee kunnen de achtergrond van problemen begrepen worden.

De leden van Coöperatie Jeugd Veilig Verder brengen de benodigde kennis en ervaring in, en geven zo vorm aan een innovatieve vorm van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Een gezinsgerichte aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van de kennis van wijken en bewoners en de vaardigheid om jeugd en gezinnen aan te spreken en te inspireren. Maar ook een aanpak waarin in een vroeg stadium preventieve jeugdbescherming aan wordt geboden om problemen aan te pakken voor ze escaleren. Hiervoor zal de coöperatie investeren in de samenwerking met de sociale wijkteams en hen bijstaan met advies, en indien nodig in samenwerking met hen jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren.

Een open en unieke coöperatie

Jeugd Veilig Verder is een coöperatie met nu twee leden. Deze organisatievorm is een innovatie in de wereld van GI’s. We verbinden op deze wijze expertises op een duurzame wijze, terwijl de ruimte wordt gecreëerd nieuwe leden toe te laten voor een nog sterker verbond voor de veiligheid en talentontwikkeling van jeugd.
Dat we een coöperatie zijn, heeft alles te maken met het rotsvaste geloof in de kracht van netwerkpartnership en krachtenbundeling. Daarom staan we open voor toetreding van nieuwe partners. Partners die onze visie delen en mee willen werken aan blijvende veiligheid.

Meer weten over Coöperatie Jeugd Veilig Verder? Ga naar de website.

Volg ons ook op social media