menu

Gezinsmanager Bas in Het Parool

Prachtig portret van onze gezinsmanager Bas in Het Parool: Persoonlijk, indrukwekkend en goudeerlijk is zijn verhaal over het werk als gezinsmanager. Bas: “Je kunt gelukkig nog veel betekenen voor een kind. Dat is mijn bijdrage aan een verbetering van de wereld.” 

Gepubliceerd op: 23-12-2019

Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Jeugd Veilig Verder gefuseerd

Op 11 december jl. zijn Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Jeugd Veilig Verder juridisch gefuseerd.  Dit betekent dat de Jeugdbescherming is uitgebreid met 3 nieuwe regio’s: Zuidoost Brabant, Rijk van Nijmegen en Centraal Gelderland. Jeugd Veilig Verder zal nu als onderdeel van Jeugdbescherming haar werkzaamheden met dezelfde methodiek en volgens dezelfde kwaliteitsmaatstaven in deze regio’s blijven uitvoeren.

Gepubliceerd op: 13-12-2019

Samenwerking trainers blijkt topidee

Vorige week verzorgden de trainers van Veilig Thuis en de Jeugdbescherming Akademie 2 workshops in de week tegen Kindermishandeling: Horen, Zien, Handelen en Aandachtfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld en vierden zo hun samenwerking. Deze samenwerking blijkt een topidee!

Gepubliceerd op: 27-11-2019

Inspecties slaan alarm

De Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd en de Inspectie Justitie & Veiligheid stellen in het rapport dat de gecertificeerde instellingen (gi’s) voor jeugdbescherming en jeugdreclassering hun wettelijke opdracht op het moment onvoldoende kunnen uitvoeren. “In de praktijk hebben jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders wel de verantwoordelijkheid maar niet de mogelijkheid om kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd te beschermen en daadwerkelijk te helpen”, aldus de inspecties. Bestuurders Claire Vlug en Sigrid van de Poel zijn onder de indruk van het lef van de inspecties.

Gepubliceerd op: 08-11-2019

Handen af van onze jeugdbeschermers!

Gezinsmanager Arjan zit vanavond met 2 collega’s van Jeugdbescherming Brabant aan tafel bij Pauw. Zij zijn uitgenodigd over hun ervaringen met agressie, ernstige bedreigingen en fysiek geweld door cliënten te vertellen. Want het kan zo niet langer. Wij moeten voor onze gezinsmanagers (kunnen) zorgen en zeggen daarom #handenafvanonzejeugdbeschermers. 

Gepubliceerd op: 07-11-2019

Preventieve Jeugdbescherming, verhalen van ouders en kinderen

Ongeveer de helft van de bij Jeugdbescherming aangemelde gezinnen kijkt positief terug op het gevolgde traject van preventieve jeugdbescherming. Zij werkten vrijwillig samen met een gezinsmanager en de verwijzer (en eventueel andere hulpverleners) om de veiligheidssituatie van de kinderen in het gezin duurzaam te verbeteren.

Gepubliceerd op: 05-11-2019

Blij met sociaalpsychiatrisch verpleegkundige

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen Paul Teixeira en Jan Woudwijk zijn een waardevolle aanvulling op de teams van Jeugdbescherming. In de Nieuwsbrief Transformatie Jeugd legt onze gezinsmanager Tamara legt uit waarom.

Gepubliceerd op: 23-10-2019

Trotse koppen in Het Parool

Afgelopen zaterdag stonden 12 van onze gezinsmanagers in Het Parool. Trots op wie zijn zijn en waar zij werken poseerden zij voor de rubriek Koppen in de PS van Het Parool. En wij zijn trots op hun!

Gepubliceerd op: 22-10-2019

Veilig Thuis en Jeugdbescherming Akademie vieren samenwerking in de Week tegen Kindermishandeling

De trainers van Veilig Thuis en Jeugdbescherming Akademie bundelen hun krachten en verzorgen vanaf nu samen trainingen. Om dat te vieren geven zij tijdens de Week tegen de Kindermishandeling 2 gratis workshops: ‘Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’ en ‘Horen, zien, handelen’.

Gepubliceerd op: 09-10-2019

Symposium over complexe scheidingen

Hoe houd je als professional de focus op het kind wanneer de ouder het kind dwingt te kiezen voor één ouder? Wat zijn de gevolgen voor de kinderen? Hoe kunnen we de omgang tussen het kind en beide ouders weer herstellen? En welke rol heeft de gezinsvoogd/gezinsmanager en andere betrokkenen in het herstellen?
Dit symposium helpt je het kind weer voorop te stellen.

Gepubliceerd op: 25-07-2019

Volg ons ook op social media