menu

Maandag 3 september manifestatie Jeugdzorg.

Op maandag 3 september 2018 maken onze collega’s hun agenda leef voor de grote jeugdzorgmanifestatie in Den Haag!

Gepubliceerd op: 31-08-2018

Intensief Systeemgericht Casemanagement gepresenteerd op Europees Congres

Op 21, 22 en 23 juni was Inge Busschers, onderzoeker bij de Jeugdbescherming Akademie, in Italië voor de EFCAP conferentie over ‘young victims and young offenders: prevention and intervention within families and institutions’. Zij gaf daar een presentatie over Intensief Systeemgericht Casemanagement.

Gepubliceerd op: 18-07-2018

Jaarverslag 2017: het versterken van onderlinge verbondenheid

Ons jaarverslag is uit! Verbondenheid voor het kind ‘Verbondenheid voor het kind’ was een belangrijk thema in 2017. Het versterken van onderlinge verbondenheid liep als een rode draad door vele activiteiten op elk niveau: van de teams met gezinsmanagers tot zelfs op internationaal niveau. Vanuit de wetenschap dat in verbondenheid sneller en effectiever hulp voor […]

Gepubliceerd op: 31-05-2018

Symposium Polarisatie en radicalisering

De verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving (polarisatie) resulteert in toenemende mate tot spanningen. Dit heeft invloed op ons allemaal. Polarisatie
kan een voedingsbodem zijn voor alle vormen van extremisme en heeft een negatieve invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Wat als dit leidt tot bereidheid van
jongeren om aanslagen te plegen, extremistische of terroristische activiteiten te steunen
en te ondernemen? Wat betekent dit voor hun veiligheid en ontwikkeling en voor de veiligheid van hun broertjes en zusjes? Wat roept dit bij jou zelf op en waar kan jij als hulpverlener op letten?

Gepubliceerd op: 18-05-2018

Succesvolle samenwerking met GGD voor snellere veiligheid

Wanneer een gezinsmanager én een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) samen op huisbezoek gaan, worden gezinnen sneller effectief geholpen. Dat blijkt uit de pilot ‘Innovatieve psychiatrie’ die Jeugdbescherming deed samen met de GGD. Jeugdbescherming kijkt naar de veiligheid en problemen van kinderen, een SPV naar psychosociale problematiek van ouders. Vanwege de pilot werden ouders met voorrang […]

Gepubliceerd op: 25-04-2018

Vacatures bij Jeugdbescherming

Jeugdbescherming is een professionele, dynamische en innovatieve organisatie waar medewerkers met veel plezier werken aan onze missie: Ieder kind veilig. Wij zijn met regelmaat op zoek naar professionals. Denk aan gezinsmanagers (in onze branche ook wel jeugdbeschermer, gezinsvoogd, jeugdzorgprofessional of jeugdreclasseringswerker genoemd), gedragsdeskundigen en onderzoekers. We op zoek naar een jurist en gezinsmanagers.

Gepubliceerd op: 30-03-2018

Samenwerkingsovereenkomst Zaanse Jeugdteams

Op dinsdag 27 maart 2018 hebben de bestuurders van de Zaanse Jeugdteams in bijzijn van de wethouder Jeroen Olthof een samenwerkingsovereenkomst getekend die richting geeft aan de volgende ontwikkelfase van de Jeugdteams. Nadat uit de verschillende evaluaties blijkt dat de aanpak van de Zaanse Jeugdteams door de Zaanse gezinnen en de professionals die met de Jeugdteams werken gewaardeerd wordt is het tijd om de verbetervoorstellen die de gezinnen en professionals aan de Jeugdteams geven op te pakken en de werkprocessen hierop aan te passen.

Gepubliceerd op: 29-03-2018

Gezamenlijke aanpak personeelstekorten binnen het zwaardere segment jeugdhulp

Op donderdag 15 februari ondertekenden jeugdhulporganisaties, waaronder Jeugdbescherming en de gemeente Amsterdam het projectplan “Gezamenlijke aanpak personeelstekorten binnen het zwaardere segment jeugdhulp”.

Gepubliceerd op: 20-02-2018

WHO-Rapport: wereldwijd een miljard kinderen slachtoffer van geweld

Volgens de World Health Organisation (WHO) is ongeveer een miljard kinderen slachtoffer van geweld. Het betreft de helft van alle kinderen in de leeftijdscategorie van 2 tot 17 jaar. Deze kinderen ondervinden lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of zij worden verwaarloosd.

Gepubliceerd op: 14-02-2018

8 maart 2018: Congres psychische problemen en ouderschap

Hoe kun je als GGZ-professional bijdragen aan het versterken van de ouderrol van cliënten die ook vader of moeder zijn? Dit onderwerp komt niet altijd ter sprake in de behandelkamer, omdat het niet de initiële hulpvraag van je cliënt is, het gesprek hierover moeilijk is, of je al je handen vol hebt aan de behandeling van de klachten. We weten dat kinderen die opgroeien in zo’n situatie veel meer risico lopen op een ongezonde en onveilige ontwikkeling. Dit congres is voor verschillende beroepsgroepen relevant. Een van de doelen is om de samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen en sectoren te verbeteren. De toegang is gratis.

Gepubliceerd op: 17-01-2018

Volg ons ook op social media