menu

Verbeteringen samenwerking jeugdbeschermingsorganisaties na onderzoek familiedrama Amsterdam

In december 2020 werd een meisje door haar vader om het leven gebracht, waarna hij zichzelf ombracht. De impact van het overlijden voor de moeder is onvoorstelbaar. Dat geldt ook voor de betrokken familie en vrienden van het meisje en de vader. Hoewel verschillende organisaties betrokken waren bij het gezin, is het niet gelukt het meisje te beschermen. Wij nemen de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport dan ook zeer serieus. Met de betrokken organisaties werken we aan het versterken van onze samenwerking, het beter delen van informatie en het verbeteren van onze samenwerking met de volwassen GGZ.

Gepubliceerd op: 14-10-2021

Toekomstscenario biedt meer bescherming aan kind en gezin

Sociale Vraagstukken publiceerde afgelopen zaterdag een opiniestuk van onze strategisch adviseurs Silvana Bos en John Hersbach. Hieronder vind je de tekst van het artikel. Wil je meer informatie of met ons meepraten over dit onderwerpen? Stuur een mail naar s.bos@jeugdbescherming.nl Toekomstscenario biedt meer bescherming voor kind en gezin De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) […]

Gepubliceerd op: 04-10-2021

Gezocht: nieuwe leden voor onze cliëntenraad

De cliëntenraad van Jeugdbescherming Regio Amsterdam is op zoek naar vier nieuwe leden: De cliëntenraad denkt mee, praat mee en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies over zaken die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad bestaat uit jongeren, ouders en verzorgers die zelf cliënt zijn of waren bij Jeugdbescherming en die vanuit hun ervaringen advies […]

Gepubliceerd op: 30-09-2021

Reactie Follow the Money: ineens staat een pleegkind op de stoep

In het interview komt o.a. de tijdelijke pleegmoeder aan het woord die zich overvallen voelde met de komst van het jongetje, in het artikel Michael genoemd. Het team bij Jeugdbescherming moest in een crisismoment de beste en zo veilig mogelijke plek zien te regelen voor Michael. Deze pleegmoeder leek die plek te kunnen bieden. Het laat zien dat onze gezinsmanagers elke dag voor lastige dillema’s staan en altijd kiezen voor de best mogelijke oplossing voor het kind. Dit hebben we ook samen met Levvel laten weten aan Follow the Money in een reactie.

Gepubliceerd op: 27-08-2021

Gedragsdeskundigen Nienke en Julia geraakt door docu ‘Goede moeders’.

Net als vele anderen werden ook onze gedragsdeskundigen Nienke en Julia geraakt door de documentaire ‘Goede moeders’. Zij schreven er een blog over.

Gepubliceerd op: 22-07-2021

Jeugdbranches willen snel oplossingen na rapport inspecties

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) doen stevige aanbevelingen aan Rijk, regio’s, GI’s en aanbieders om te zorgen voor tijdige begeleiding en passende hulp aan de meest kwetsbare kinderen De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) delen de zorgen van de inspecties en zet zich in om de verbeterpunten om te zetten in actie.

Gepubliceerd op: 06-07-2021

Jeugdbescherming Regio Amsterdam zoekt 2 leden voor de Raad van Toezicht.

Jeugdbescherming is per 1 oktober 2021 op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht, één met het profiel ‘kwaliteit’ en één met een bestuurs-/organisatiekundig profiel.

Gepubliceerd op: 18-06-2021

Onderzoek Follow the Money toont pittige taak Jeugdbescherming

De kop van het artikel dat afgelopen zaterdag is verschenen op de site van Follow The Money “De jeugdbescherming bezwijkt onder de hoge werkdruk”, roept bij onze bestuurder Claire Vlug tegenstrijdige gevoelens op: zorg en trots.

Gepubliceerd op: 08-06-2021

22 juni: workshop innovatieve psychiatrie

Wil je weten wat een samenwerking tussen Jeugdbescherming en de volwassen GGZ kan opleveren voor kinderen en hun ouders? Meld je dan aan voor deze online workshop.

Gepubliceerd op: 04-06-2021

Uitnodiging boekpresentatie ‘Complexiteit managen’

We nodigen u uit voor de online presentatie van het boek Complexiteit Managen van Mirjam Coret en Michiel Grünwald op 27 mei van 17.00 tot 18.00 uur.
Complixiteit Managen gaat over het begeleiden van complexe organisatieveranderingen in het sociaal domein. Het boek biedt daarbij concrete stappen die houvast geven om te komen tot blijvend lerende organisaties.

Gepubliceerd op: 14-05-2021

Volg ons ook op social media