menu

Gezamenlijke aanpak personeelstekorten binnen het zwaardere segment jeugdhulp

Op donderdag 15 februari ondertekenden jeugdhulporganisaties, waaronder Jeugdbescherming en de gemeente Amsterdam het projectplan “Gezamenlijke aanpak personeelstekorten binnen het zwaardere segment jeugdhulp”.

Gepubliceerd op: 20-02-2018

WHO-Rapport: wereldwijd een miljard kinderen slachtoffer van geweld

Volgens de World Health Organisation (WHO) is ongeveer een miljard kinderen slachtoffer van geweld. Het betreft de helft van alle kinderen in de leeftijdscategorie van 2 tot 17 jaar. Deze kinderen ondervinden lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of zij worden verwaarloosd.

Gepubliceerd op: 14-02-2018

8 maart 2018: Congres psychische problemen en ouderschap

Hoe kun je als GGZ-professional bijdragen aan het versterken van de ouderrol van cliënten die ook vader of moeder zijn? Dit onderwerp komt niet altijd ter sprake in de behandelkamer, omdat het niet de initiële hulpvraag van je cliënt is, het gesprek hierover moeilijk is, of je al je handen vol hebt aan de behandeling van de klachten. We weten dat kinderen die opgroeien in zo’n situatie veel meer risico lopen op een ongezonde en onveilige ontwikkeling. Dit congres is voor verschillende beroepsgroepen relevant. Een van de doelen is om de samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen en sectoren te verbeteren. De toegang is gratis.

Gepubliceerd op: 17-01-2018

Laten we het Toezicht op de Jeugdbescherming ontstapelen

Toezicht op de jeugdbescherming kan een behoorlijke belasting vormen op het dagelijks werk van de jeugdbeschermer. De vraag is of dat altijd aanvaardbaar en wenselijk is.
In een artikel in Jeugd & Co, nu een jaar geleden, namen we met de titel: “toezicht op hulpverlening schiet doel voorbij” duidelijk stelling. Onze hoofdboodschap aan het adres van de toezichthouders was duidelijk: laten we rond de tafel gaan en de kwaliteit van het toezicht verbeteren.
Nu, een jaar later, kunnen we een klein succesje vieren…

Gepubliceerd op: 21-12-2017

“Nee!” tegen agressie tegen jeugdzorgwerkers

“Het zou goed zijn als een zerotolerance beleid tegen agressie ook bij al onze netwerkpartners werd gehanteerd. Dan levert agressief gedrag ouders niets meer op en neemt agressie af”. Antoinetta Perini, (teammanager) is heel stellig: “Niemand zou agressief gedrag door de vingers mogen zien.”

Gepubliceerd op: 20-12-2017

Pilots bij Jeugdbescherming

Bij Jeugdbescherming staat de veiligheid van kinderen voorop, en om daaraan te kunnen werken moeten wij als organisatie de voorwaarden scheppen waaronder onze gezinsmanagers hun werk goed kunnen uitvoeren. Werkdruk speelt daarbij een grote rol. Jeugdbescherming is daarom steeds bezig met het verbeteren van de werkprocessen door middel van pilots, om zodoende de veiligheid van kinderen te verhogen. Hoe hangen de pilots en werkdruk samen? Lees hier meer over drie van onze pilots in een interview met Pieter Bijkerk, strategisch adviseur bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Gepubliceerd op: 20-12-2017

Jeugdbescherming Akademie behaalt opnieuw het Cedeo certificaat!

Vandaag heeft de Akademie voor de derde keer op rij de cedeocertificering behaald. Dit keer met een cijfer van 95,2! Deze certificering wordt afgegeven naar aanleiding van een groot klanttevredenheidsonderzoek. Als sterke punten van de Akademie worden in het rapport genoemd: de kwaliteit van de trainers, het bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen, de flexibiliteit, de klantgerichtheid en de praktijkgerichtheid. Het volledige rapport is online in te zien.

Gepubliceerd op: 17-10-2017

Intensief Systeemgericht Casemanagement in internationaal perspectief

Volgende week staat onderzoek van Jeugdbescherming in de spotlights in Den Haag. Van 1 tot en met 4 oktober vindt de 15e Europese bijeenkomst van de ISCPAN (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect) plaats. Het thema is dit jaar Multi-Disciplinary Interagency Approaches to the Prevention and Treatment of Child Abuse and Neglect. Jeugdbescherming (Inge Busschers) geeft er een (poster)presentatie over haar onderzoek naar de uitvoering van het Intensief Systeemgericht Casemanagement.

Gepubliceerd op: 26-09-2017

‘Mentor’ uit omgeving kan leed voorkomen bij uithuisplaatsing

Gepubliceerd op: 13-09-2017

Geen reclame voor ongezonde producten gericht op kinderen

Vanaf 1 januari 2018 zien we op de metrostations van Amsterdam geen reclame meer voor ongezonde producten, gericht op kinderen en jongeren onder de achttien jaar. Dit heeft de gemeente laten opnemen in het nieuwe reclamecontract.

Gepubliceerd op: 13-09-2017

Volg ons ook op social media