menu

Laten we het Toezicht op de Jeugdbescherming ontstapelen

Toezicht op de jeugdbescherming kan een behoorlijke belasting vormen op het dagelijks werk van de jeugdbeschermer. De vraag is of dat altijd aanvaardbaar en wenselijk is.
In een artikel in Jeugd & Co, nu een jaar geleden, namen we met de titel: “toezicht op hulpverlening schiet doel voorbij” duidelijk stelling. Onze hoofdboodschap aan het adres van de toezichthouders was duidelijk: laten we rond de tafel gaan en de kwaliteit van het toezicht verbeteren.
Nu, een jaar later, kunnen we een klein succesje vieren…

Gepubliceerd op: 21-12-2017

“Nee!” tegen agressie tegen jeugdzorgwerkers

“Het zou goed zijn als een zerotolerance beleid tegen agressie ook bij al onze netwerkpartners werd gehanteerd. Dan levert agressief gedrag ouders niets meer op en neemt agressie af”. Antoinetta Perini, (teammanager) is heel stellig: “Niemand zou agressief gedrag door de vingers mogen zien.”

Gepubliceerd op: 20-12-2017

Pilots bij Jeugdbescherming

Bij Jeugdbescherming staat de veiligheid van kinderen voorop, en om daaraan te kunnen werken moeten wij als organisatie de voorwaarden scheppen waaronder onze gezinsmanagers hun werk goed kunnen uitvoeren. Werkdruk speelt daarbij een grote rol. Jeugdbescherming is daarom steeds bezig met het verbeteren van de werkprocessen door middel van pilots, om zodoende de veiligheid van kinderen te verhogen. Hoe hangen de pilots en werkdruk samen? Lees hier meer over drie van onze pilots in een interview met Pieter Bijkerk, strategisch adviseur bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Gepubliceerd op: 20-12-2017

Jeugdbescherming Akademie behaalt opnieuw het Cedeo certificaat!

Vandaag heeft de Akademie voor de derde keer op rij de cedeocertificering behaald. Dit keer met een cijfer van 95,2! Deze certificering wordt afgegeven naar aanleiding van een groot klanttevredenheidsonderzoek. Als sterke punten van de Akademie worden in het rapport genoemd: de kwaliteit van de trainers, het bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen, de flexibiliteit, de klantgerichtheid en de praktijkgerichtheid. Het volledige rapport is online in te zien.

Gepubliceerd op: 17-10-2017

Intensief Systeemgericht Casemanagement in internationaal perspectief

Volgende week staat onderzoek van Jeugdbescherming in de spotlights in Den Haag. Van 1 tot en met 4 oktober vindt de 15e Europese bijeenkomst van de ISCPAN (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect) plaats. Het thema is dit jaar Multi-Disciplinary Interagency Approaches to the Prevention and Treatment of Child Abuse and Neglect. Jeugdbescherming (Inge Busschers) geeft er een (poster)presentatie over haar onderzoek naar de uitvoering van het Intensief Systeemgericht Casemanagement.

Gepubliceerd op: 26-09-2017

‘Mentor’ uit omgeving kan leed voorkomen bij uithuisplaatsing

Gepubliceerd op: 13-09-2017

Geen reclame voor ongezonde producten gericht op kinderen

Vanaf 1 januari 2018 zien we op de metrostations van Amsterdam geen reclame meer voor ongezonde producten, gericht op kinderen en jongeren onder de achttien jaar. Dit heeft de gemeente laten opnemen in het nieuwe reclamecontract.

Gepubliceerd op: 13-09-2017

Het hele systeem in de kamer en dan ook echt het hele systeem!

Op 6 februari 2017 werd in Parijs een eerste grote conferentie over “systeemdenken” georganiseerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO); een samenwerking van 35 landen gericht op het ontwikkelen van effectief Sociaal Economisch Beleid. Tijdens deze conferentie werden onder meer vijf cases besproken van overheidsorganisaties die zichzelf proberen te verbeteren. Jeugdbescherming was een van deze vijf cases. Inmiddels is er een rapport over verschenen.

Gepubliceerd op: 18-08-2017

Keurmerk voor Jeugdbescherming opnieuw verlengd

In december 2016 en januari 2017 voerde het Keurmerkinstituut een audit uit in het kader van onze hercertificering ‘uitvoerende organisatie in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering’. Het Keurmerkinstituut vond twee afwijkingen waar we extra maatregelen voor moesten treffen. Na het instellen en laten keuren van de maatregelen, hebben we het goede bericht gekregen dat we een nieuw certificaat hebben ontvangen!

Gepubliceerd op: 15-08-2017

‘Ik ben ze eeuwig dankbaar!’

“Ik was alleen maar op zoek naar hulp bij het aanvraag van een Persoonsgebonden Budget (PGB) zegt Monique in een interview voor het RTL Nieuws Weekend Magazine. Van het één kwam het ander.  Voor ze het wist kwam zij bij Jeugdbescherming terecht en kreeg een gezinsmanager, René, toegewezen. Monique had weinig vertrouwen in haar gezinsmanager, […]

Gepubliceerd op: 11-08-2017

Volg ons ook op social media