menu

Meisjes moeten veilig over straat kunnen

Onlangs is de campagne ‘Jij staat niet alleen’ in Amsterdam gelanceerd. De campagne gaat over onveiligheid van kwetsbare meiden en jonge vrouwen. Projectleider Amel Bensalah over ons werk én input vanuit de Jeugdbescherming voor de campagne en over het bijbehorend boek van journalist Margalith Kleijtweg.

Gepubliceerd op: 12-02-2020

Coalitie naar Thuis: “Zo thuis mogelijk voor kinderen betekent maatwerk leveren”

Het beperken van onnodige overplaatsingen door het bieden van maatwerk, om zo voor een duurzame oplossing om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien, daar gaat het om in de Coalitie naar Thuis. De aanleiding was de film Alicia in 2018. Er ontstond een discussie of het uithuisplaatsen van kinderen wel helpend is om ze veilig te laten opgroeien en daarmee in het belang van de kinderen. Ook het landelijke programma Zorg voor de Jeugd van VWS sloot hierop aan. “We willen kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien, en doorplaatsen tegengaan”, verwoordt Silvana Bos van Jeugdbescherming Amsterdam. Samen met Gerdien Kalma van Spirit is zij projectleider van Coalitie naar Thuis in de regio West.

Gepubliceerd op: 29-01-2020

Kind sneller blijvend veilig door samenwerking als team

Ruim een half jaar geleden startte het project Blijvend Veilig om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen voor kinderen én hun gezinnen. Jeugdbescherming werkt samen in een team van 5 medewerkers; ieder vanuit een andere organisatie: Samen DOEN, Veilig thuis, de Blijf Groep, William Schrikker Stichting en de Raad voor de Kinderbescherming. Bij het team zijn een gedragswetenschapper, consulent en een projectleider aangesloten. Ook bestuurders van alle organisaties zijn intensief betrokken bij Blijvend Veilig. Gezinsmanager Julia vertelt.

Gepubliceerd op: 14-01-2020

Veiligheid voorop, ook online

Jeugdbescherming regio Amsterdam wil privacygevoelige informatie veilig uitwisselen. Daarom werken we vanaf 1 januari 2020 met ZIVVER, een oplossing voor veilige e-mail en bestandsuitwisseling. Door voor ZIVVER te kiezen, kiest Jeugdbescherming Regio Amsterdam voor de beste vorm van informatiebeveiliging.

Gepubliceerd op: 31-12-2019

Gezinsmanager Bas in Het Parool

Prachtig portret van onze gezinsmanager Bas in Het Parool: Persoonlijk, indrukwekkend en goudeerlijk is zijn verhaal over het werk als gezinsmanager. Bas: “Je kunt gelukkig nog veel betekenen voor een kind. Dat is mijn bijdrage aan een verbetering van de wereld.” 

Gepubliceerd op: 23-12-2019

Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Jeugd Veilig Verder gefuseerd

Op 11 december jl. zijn Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Jeugd Veilig Verder juridisch gefuseerd.  Dit betekent dat de Jeugdbescherming is uitgebreid met 3 nieuwe regio’s: Zuidoost Brabant, Rijk van Nijmegen en Centraal Gelderland. Jeugd Veilig Verder zal nu als onderdeel van Jeugdbescherming haar werkzaamheden met dezelfde methodiek en volgens dezelfde kwaliteitsmaatstaven in deze regio’s blijven uitvoeren.

Gepubliceerd op: 13-12-2019

Samenwerking trainers blijkt topidee

Vorige week verzorgden de trainers van Veilig Thuis en de Jeugdbescherming Akademie 2 workshops in de week tegen Kindermishandeling: Horen, Zien, Handelen en Aandachtfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld en vierden zo hun samenwerking. Deze samenwerking blijkt een topidee!

Gepubliceerd op: 27-11-2019

Inspecties slaan alarm

De Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd en de Inspectie Justitie & Veiligheid stellen in het rapport dat de gecertificeerde instellingen (gi’s) voor jeugdbescherming en jeugdreclassering hun wettelijke opdracht op het moment onvoldoende kunnen uitvoeren. “In de praktijk hebben jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders wel de verantwoordelijkheid maar niet de mogelijkheid om kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd te beschermen en daadwerkelijk te helpen”, aldus de inspecties. Bestuurders Claire Vlug en Sigrid van de Poel zijn onder de indruk van het lef van de inspecties.

Gepubliceerd op: 08-11-2019

Handen af van onze jeugdbeschermers!

Gezinsmanager Arjan zit vanavond met 2 collega’s van Jeugdbescherming Brabant aan tafel bij Pauw. Zij zijn uitgenodigd over hun ervaringen met agressie, ernstige bedreigingen en fysiek geweld door cliënten te vertellen. Want het kan zo niet langer. Wij moeten voor onze gezinsmanagers (kunnen) zorgen en zeggen daarom #handenafvanonzejeugdbeschermers. 

Gepubliceerd op: 07-11-2019

Preventieve Jeugdbescherming, verhalen van ouders en kinderen

Ongeveer de helft van de bij Jeugdbescherming aangemelde gezinnen kijkt positief terug op het gevolgde traject van preventieve jeugdbescherming. Zij werkten vrijwillig samen met een gezinsmanager en de verwijzer (en eventueel andere hulpverleners) om de veiligheidssituatie van de kinderen in het gezin duurzaam te verbeteren.

Gepubliceerd op: 05-11-2019

Volg ons ook op social media