menu

Symposium Polarisatie en radicalisering

De verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving (polarisatie) resulteert in toenemende mate tot spanningen. Dit heeft invloed op ons allemaal. Polarisatie
kan een voedingsbodem zijn voor alle vormen van extremisme en heeft een negatieve invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Wat als dit leidt tot bereidheid van
jongeren om aanslagen te plegen, extremistische of terroristische activiteiten te steunen
en te ondernemen? Wat betekent dit voor hun veiligheid en ontwikkeling en voor de veiligheid van hun broertjes en zusjes? Wat roept dit bij jou zelf op en waar kan jij als hulpverlener op letten?

Gepubliceerd op: 18-05-2018

Succesvolle samenwerking met GGD voor snellere veiligheid

Wanneer een gezinsmanager én een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) samen op huisbezoek gaan, worden gezinnen sneller effectief geholpen. Dat blijkt uit de pilot ‘Innovatieve psychiatrie’ die Jeugdbescherming deed samen met de GGD. Jeugdbescherming kijkt naar de veiligheid en problemen van kinderen, een SPV naar psychosociale problematiek van ouders. Vanwege de pilot werden ouders met voorrang […]

Gepubliceerd op: 25-04-2018

Vacatures bij Jeugdbescherming

Jeugdbescherming is een professionele, dynamische en innovatieve organisatie waar medewerkers met veel plezier werken aan onze missie: Ieder kind veilig. Wij zijn met regelmaat op zoek naar professionals. Denk aan gezinsmanagers (in onze branche ook wel jeugdbeschermer, gezinsvoogd, jeugdzorgprofessional of jeugdreclasseringswerker genoemd), gedragsdeskundigen en onderzoekers. We op zoek naar een jurist en gezinsmanagers.

Gepubliceerd op: 30-03-2018

Samenwerkingsovereenkomst Zaanse Jeugdteams

Op dinsdag 27 maart 2018 hebben de bestuurders van de Zaanse Jeugdteams in bijzijn van de wethouder Jeroen Olthof een samenwerkingsovereenkomst getekend die richting geeft aan de volgende ontwikkelfase van de Jeugdteams. Nadat uit de verschillende evaluaties blijkt dat de aanpak van de Zaanse Jeugdteams door de Zaanse gezinnen en de professionals die met de Jeugdteams werken gewaardeerd wordt is het tijd om de verbetervoorstellen die de gezinnen en professionals aan de Jeugdteams geven op te pakken en de werkprocessen hierop aan te passen.

Gepubliceerd op: 29-03-2018

Gezamenlijke aanpak personeelstekorten binnen het zwaardere segment jeugdhulp

Op donderdag 15 februari ondertekenden jeugdhulporganisaties, waaronder Jeugdbescherming en de gemeente Amsterdam het projectplan “Gezamenlijke aanpak personeelstekorten binnen het zwaardere segment jeugdhulp”.

Gepubliceerd op: 20-02-2018

WHO-Rapport: wereldwijd een miljard kinderen slachtoffer van geweld

Volgens de World Health Organisation (WHO) is ongeveer een miljard kinderen slachtoffer van geweld. Het betreft de helft van alle kinderen in de leeftijdscategorie van 2 tot 17 jaar. Deze kinderen ondervinden lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of zij worden verwaarloosd.

Gepubliceerd op: 14-02-2018

8 maart 2018: Congres psychische problemen en ouderschap

Hoe kun je als GGZ-professional bijdragen aan het versterken van de ouderrol van cliënten die ook vader of moeder zijn? Dit onderwerp komt niet altijd ter sprake in de behandelkamer, omdat het niet de initiële hulpvraag van je cliënt is, het gesprek hierover moeilijk is, of je al je handen vol hebt aan de behandeling van de klachten. We weten dat kinderen die opgroeien in zo’n situatie veel meer risico lopen op een ongezonde en onveilige ontwikkeling. Dit congres is voor verschillende beroepsgroepen relevant. Een van de doelen is om de samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen en sectoren te verbeteren. De toegang is gratis.

Gepubliceerd op: 17-01-2018

Laten we het Toezicht op de Jeugdbescherming ontstapelen

Toezicht op de jeugdbescherming kan een behoorlijke belasting vormen op het dagelijks werk van de jeugdbeschermer. De vraag is of dat altijd aanvaardbaar en wenselijk is.
In een artikel in Jeugd & Co, nu een jaar geleden, namen we met de titel: “toezicht op hulpverlening schiet doel voorbij” duidelijk stelling. Onze hoofdboodschap aan het adres van de toezichthouders was duidelijk: laten we rond de tafel gaan en de kwaliteit van het toezicht verbeteren.
Nu, een jaar later, kunnen we een klein succesje vieren…

Gepubliceerd op: 21-12-2017

“Nee!” tegen agressie tegen jeugdzorgwerkers

“Het zou goed zijn als een zerotolerance beleid tegen agressie ook bij al onze netwerkpartners werd gehanteerd. Dan levert agressief gedrag ouders niets meer op en neemt agressie af”. Antoinetta Perini, (teammanager) is heel stellig: “Niemand zou agressief gedrag door de vingers mogen zien.”

Gepubliceerd op: 20-12-2017

Pilots bij Jeugdbescherming

Bij Jeugdbescherming staat de veiligheid van kinderen voorop, en om daaraan te kunnen werken moeten wij als organisatie de voorwaarden scheppen waaronder onze gezinsmanagers hun werk goed kunnen uitvoeren. Werkdruk speelt daarbij een grote rol. Jeugdbescherming is daarom steeds bezig met het verbeteren van de werkprocessen door middel van pilots, om zodoende de veiligheid van kinderen te verhogen. Hoe hangen de pilots en werkdruk samen? Lees hier meer over drie van onze pilots in een interview met Pieter Bijkerk, strategisch adviseur bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Gepubliceerd op: 20-12-2017

Volg ons ook op social media