menu

Het hele systeem in de kamer en dan ook echt het hele systeem!

Op 6 februari 2017 werd in Parijs een eerste grote conferentie over “systeemdenken” georganiseerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO); een samenwerking van 35 landen gericht op het ontwikkelen van effectief Sociaal Economisch Beleid. Tijdens deze conferentie werden onder meer vijf cases besproken van overheidsorganisaties die zichzelf proberen te verbeteren. Jeugdbescherming was een van deze vijf cases. Inmiddels is er een rapport over verschenen.

Gepubliceerd op: 18-08-2017

Keurmerk voor Jeugdbescherming opnieuw verlengd

In december 2016 en januari 2017 voerde het Keurmerkinstituut een audit uit in het kader van onze hercertificering ‘uitvoerende organisatie in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering’. Het Keurmerkinstituut vond twee afwijkingen waar we extra maatregelen voor moesten treffen. Na het instellen en laten keuren van de maatregelen, hebben we het goede bericht gekregen dat we een nieuw certificaat hebben ontvangen!

Gepubliceerd op: 15-08-2017

‘Ik ben ze eeuwig dankbaar!’

“Ik was alleen maar op zoek naar hulp bij het aanvraag van een Persoonsgebonden Budget (PGB) zegt Monique in een interview voor het RTL Nieuws Weekend Magazine. Van het één kwam het ander.  Voor ze het wist kwam zij bij Jeugdbescherming terecht en kreeg een gezinsmanager, René, toegewezen. Monique had weinig vertrouwen in haar gezinsmanager, […]

Gepubliceerd op: 11-08-2017

Symposium: Armoede, geef kinderen gelijke kansen.

Kinderen die opgroeien in armoede hebben geen gelijke kansen. Volgens het recent verschenen SER-rapport ”Opgroeien zonder Armoede 2017” is armoede onder kinderen in Nederland een hardnekkig probleem. Wat betekent leven in armoede voor kinderen? Is onze opvoedhulp effectief wanneer het gezin iedere dag moet zien te overleven? Welke handvatten heeft de hulpverlener om de schaamte over de armoede te doorbreken en bespreekbaar te maken? Op interactieve manier wordt samen met Andrew, een ervaringsdeskundige, en dr. Roeland van Geuns, lector Armoede en Participatie aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), antwoord gegeven op deze vragen.

Gepubliceerd op: 04-08-2017
Bron: Het Parool

Proef kleinschalige voorziening verlengd

Het experiment met de Kleinschalige Voorziening (KV) wordt tot 1 januari 2018 verlengd. Dit berichtte Het Parool afgelopen zaterdag.”De voorziening zou eigenlijk per 1 juli dichtgaan, maar toen de gezinsmanagers van Jeugdbescherming Regio Amsterdam en de William Schrikker Stichting zagen dat deze jongens minder terugvallen in hun oude gedrag, besloten de gemeente en het ministerie de subsidie tot 1 januari te verlengen”, aldus Het Parool.

Gepubliceerd op: 01-08-2017

Nieuwe collega gezocht: Senior Recruiter

Jeugdbescherming zoekt een Senior Recruiter die voortvarend aan de slag gaat. Ben jij die senior recruiter die bij wil dragen aan onze missie ‘Ieder kind veilig’?

Gepubliceerd op: 27-07-2017

Jeugdregio’s tekenen Convenant Woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Het woonplaatsbeginsel regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de financiering en de levering van jeugdhulp. De huidige wetgeving leidt in de praktijk tot veel administratie. De jeugdregio’s in Nederland hebben nu in een convenant een aantal praktische afspraken gemaakt om – per direct – de grootste administratieve problemen te verminderen.

Gepubliceerd op: 24-07-2017

Raad voor de Kinderbescherming publiceert instroomanalyse

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft haar instroomanalyse gepubliceerd. Daarin wordt gekeken wat de redenen achter een hoge of juist lage instroom bij de RvdK kunnen zijn.

Gepubliceerd op: 17-07-2017
Foto: Gemeente Hoorn

Samenwerking Hoornse zorgpartners verlengd

De gemeente Hoorn heeft de samenwerking met 1.Hoorn en twaalf zorgpartners, waaronder Jeugdbescherming Regio Amsterdam, tot 2019 verlengd. Deze samenwerking werd in 2014 opgezet om de nieuwe zorgtaken die naar gemeente kwamen handen en voeten te geven.

Gepubliceerd op: 12-07-2017

Rotterdam schakelt o.a. jeugdbescherming in om kwetsbare vrouwen aan anticonceptie te krijgen

De gemeente Rotterdam gaat samenwerken met kraamzorg, huisartsen en jeugdbescherming om elk jaar honderd vrouwen meer te willen bereiken om ze overtuigen een zwangerschap te voorkomen. De maatregelen zijn noodzakelijk zolang gedwongen anticonceptie niet mogelijk is.

Gepubliceerd op: 11-07-2017

Volg ons ook op social media