menu

Jeugdbescherming geeft workshops en presentaties tijdens online Neja conferentie

Vandaag leverden 3 collega’s van Jeugdbescherming Regio Amsterdam een bijdrage aan de online conferentie van NEJA (Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam). Het thema van de conferentie was: Nieuwe uitdagingen voor de jeugdhulp in Amsterdam.

Gepubliceerd op: 18-02-2021

Bestuurder Jeugdbescherming in Trouw: “Ik maak me zorgen”

Onze bestuurder Claire Vlug vertelt vandaag in Trouw wat de impact is van de opeenstapeling van maatregelen in deze coronacrisis. Ze roept op oog te blijven houden voor kwetsbare gezinnen, jongeren en kinderen.

Gepubliceerd op: 29-01-2021

‘Advocaten hebben te weinig oog voor kinderen bij echtscheidingen’

Onze collega Niels roept in Het Parool de advocatuur op om uit de strijd te blijven in complexe scheidingen, en samen met jeugdbeschermers toe te werken naar bemiddeling om zo samen de veiligheid van de jeugd in Nederland te vergroten.

Gepubliceerd op: 12-01-2021

Grote verslagenheid dood vader en dochter Amsterdam-Oost

Met grote verslagenheid is bij ons gereageerd op het bericht dat gisteren de lichamen van een vader en dochter zijn gevonden in een woning in Amsterdam-Oost. Wij zijn betrokken bij dit gezin en erg uit het veld geslagen door deze afschuwelijke gebeurtenis.

Gepubliceerd op: 29-12-2020

VVD en CDA willen ‘onveilige’ gezinnen kunnen dwingen tot hulp

Als opvoeders ten gevolge van hun eigen belasting een risico vormen voor de ontwikkeling van hun kinderen, dan moeten we naast hen gaan staan. Wij zijn blij met deze motie van CDA en VVD om, als hulpverlening uiteindelijk wordt geweigerd, afdwingbare hulp in te kunnen zetten.

Gepubliceerd op: 26-11-2020

Nieuw veiligheidstaxatie-instrument steun voor medewerkers

In 2019 introduceerde Jeugdbescherming een nieuw veiligheidstaxatie-instrument: de HAVIK (Handelingsgerichte Actuele Veiligheid Inschatting van het Kind). Team Onderzoek van Jeugdbescherming Regio Amsterdam onderzocht of de HAVIK bijdraagt aan het inschatten van de actuele veiligheid en aan het directe handelen bij onveiligheid.

Gepubliceerd op: 23-11-2020

Argos over uithuisplaatsingen

Op zaterdag 7 november zond Argos een radioprogramma uit over uithuisplaatsingen. Argos sprak met een moeder en deskundigen. Eén van die deskundigen was Mirte, gedragsdeskundige bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Gepubliceerd op: 09-11-2020

Coalitie naar Thuis op de Voor de Jeugd Dag

Vanmiddag vertelden onze collega Silvana Bos en Sandra Hol van Levvel tijdens de Voor de Jeugd Dag hoe de Coalitie naar Thuis op zoek gaat naar maatwerkoplossingen bij gezinsgerichte opvang.

Gepubliceerd op: 02-11-2020

Jeugdzorgregio Amsterdam 1 van de laagste aantallen ondertoezichtstellingen

In de rapportage van jeugdbescherming en jeugdreclassering 2019 van het CBS (1.9.2) zien we in de jeugdzorgregio Amsterdam een van de laagste aantallen ondertoezichtstellingen t.o.v. andere regio’s in Nederland. Wat zegt dit over de veiligheid van kinderen?

Gepubliceerd op: 27-10-2020

Jeugdzorgregio Amsterdam 1 van de laagste aantallen ondertoezichtstellingen

In de rapportage van jeugdbescherming en jeugdreclassering 2019 van het CBS (1.9.2) zien we in de jeugdzorgregio Amsterdam een van de laagste aantallen ondertoezichtstellingen t.o.v. andere regio’s in Nederland. Wat zegt dit over de veiligheid van kinderen?

Gepubliceerd op: 27-10-2020

Volg ons ook op social media