menu

Veilig opgroeien

Alle kinderen hebben recht op een veilige opvoeding en moeten veilig kunnen opgroeien. Meestal lukt dat thuis, met het gezin. Of met hulp van familie, vrienden of andere bekenden. Maar het kan zijn dat je thuis niet veilig opgroeit. Je wordt geslagen, uitgescholden, seksueel mishandeld of er is niemand die goed voor je zorgt.

Je hebt als kind recht op:
Test beeld

  1. een ontwikkeling die past bij je leeftijd
  2. een goede verzorging
  3. een veilige omgeving
  4. structuur in je leven
  5. respect
  6. geborgenheid en steun van tenminste één volwassene
  7. mensen in je omgeving die je ondersteunen en aanmoedigen
  8. onderwijs
  9. opvoeders die zelf niet al te grote problemen hebben waar ze de kinderen mee belasten
  10. een gezonde seksuele ontwikkeling

Heb jij een of meerdere van bovenstaande punten niet? Dan zorgen wij ervoor dat de juiste stappen worden gezet om je wel een veilige omgeving te bieden. Het liefst thuis, maar als het nodig is (tijdelijk) ergens anders.

 

Volg ons ook op social media