menu

Jouw privacy

De medewerkers van Jeugdbescherming gaan zeer zorgvuldig om met jouw gegevens. Dat is belangrijk vanwege jouw recht op privacy, maar ook vanwege jouw recht op goede hulp. In ons privacyreglement hieronder lees je hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Welke gegevens hebben wij?

Jeugdbescherming bewaart gegevens van jou en jouw gezin in een dossier. Dat is het gezinsplan. In het dossier staan de persoonsgegevens van jou en de anderen uit je gezin, zoals naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN). Hierin staat ook waarom je cliënt bij ons bent, wat wij samen hebben afgesproken, welke hulp je krijgt en wie daarbij zijn betrokken. Ook wordt omschreven hoe jouw gezin eruit ziet. Dat kunnen je ouders en broertjes en/of zusjes zijn, maar ook pleegouders of oma’s, opa’s en andere betrokkenen.

Gegevens bewaren

Wij zijn verplicht om je gegevens minimaal vijftien jaar te bewaren. Medewerkers van Jeugdbescherming hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat jouw dossier in goede handen is bij ons. Niemand, behalve jij en wij, mag het dossier bekijken.

Informatie delen

Noodzakelijke hulp
Dit betekent niet dat wij helemaal geen informatie geven aan anderen. Alleen de informatie die andere hulpverleners nodig hebben, kunnen we aan ze geven. In de meeste gevallen vragen we eerst toestemming aan jou en je ouders. Meestal krijgen we die toestemming ook. We willen met in plaats van over jou en het gezin waarin je opgroeit praten. Als het echt nodig is uit het belang van jouw veiligheid kunnen we dit ook doen zonder jouw toestemming. In dit kader meldt Jeugdbescherming je ook aan bij Multisignaal, een verwijsindex. Alleen je BSN wordt gedeeld. Andere privacygevoelige informatie wordt niet in het systeem opgenomen.

In het kader van onderzoek
Je hebt recht op privacy, maar ook recht op goede hulp. Daarom gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens. We zijn wettelijk verplicht persoonlijke gegevens over jou te verzamelen. Deze gegevens slaan we op in een beveiligd digitaal dossier. Door onderzoek te doen gaan we na of onze hulp aan jou en anderen goed genoeg werkt. Als er dan iets moet worden verbeterd, doen we dat. Voor die onderzoeken maken we gebruik van jouw gegevens in het digitale dossier. In de rapporten staat nooit jouw naam of andere gegevens waardoor jij als persoon te herkennen bent.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien. Ben je het niet eens met wat er opgeschreven is, praat er dan over met je gezinsmanager. Als jullie er niet uit komen, dan kun je een brief sturen naar Jeugdbescherming met de vraag om deze gegevens te verbeteren of aan te vullen. Je kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar jouw gezinsmanager of naar info@jeugdbescherming.nl. Ook is het mogelijk om hierover een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Jeugdbescherming.

Vanaf 25 mei 2018 geldt een nieuwe Europese privacywetgeving: de AVG. Hier kun je daar meer over lezen.

Volg ons ook op social media