menu

Denk mee in de cliëntenraad

De cliëntenraad denkt mee, praat mee en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies over zaken die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad bestaat uit jongeren, ouders en verzorgers die zelf cliënt zijn of waren bij Jeugdbescherming en die vanuit hun ervaringen advies geven over wat er beter kan. Ook werken de cliëntenraad en Jeugdbescherming samen om de hulp te verbeteren en de betrokkenheid van cliënten te vergroten. De cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de directie van Jeugdbescherming.

Jullie mening telt

Jeugdbescherming hecht veel waarde aan de visie en mening van de cliënten en heeft daarom een cliëntenraad. We willen graag meer jongeren bij deze cliëntenraad betrekken.

Waarover denk je mee?

Het kan bijvoorbeeld gaan over de samenwerking van Jeugdbescherming met gezinnen, de werkwijze, over cliënttevredenheid, over klachten en procedures, over communicatie, over geldzaken en over toekomstplannen.

Activiteiten zijn onder andere:

  • minimaal twee vergaderingen met de bestuurder per jaar
  • themabijeenkomsten op verzoek van de cliëntenraad
  • bijeenkomsten tussen medewerkers en cliënten
  • (ad-hoc) overleggen op basis van actuele gebeurtenissen en incidenten
  • raadplegen van de cliëntenraad bij (inhoudelijke) vraagstukken
  • overleg over regionale vraagstukken.

Ook is de cliëntenraad klankbord en vraagbaak voor (oud-)cliënten van Jeugdbescherming.

Ervaringen delen, ideeën of je aanmelden voor de cliëntenraad?

Heb je zelf ideeën over een betere Jeugdbescherming, wil je je ervaringen delen of meedenken in de cliëntenraad? E-mail dan naar clientenraad@jeugdbescherming.nl. Want de cliëntenraad van Jeugdbescherming is er voor jou!

Vragen?

Heb je een vraag aan de cliëntenraad of wil je meer informatie, ook dan kun je een e-mail sturen naar clientenraad@jeugdbescherming.nl.

Volg ons ook op social media