menu

< Terug naar het nieuwsoverzicht
Gepubliceerd op: 18-07-2018

Intensief Systeemgericht Casemanagement gepresenteerd op Europees Congres

Op 21, 22 en 23 juni was Inge Busschers, onderzoeker bij de Jeugdbescherming Akademie, in Italië voor de EFCAP conferentie over ‘young victims and young offenders: prevention and intervention within families and institutions’. Zij gaf daar een presentatie over Intensief Systeemgericht Casemanagement.

Op de conferentie waren Nederlandse collega’s van Altra (presentatie over School2Care), de Bascule, de Universiteit van Amsterdam, en verschillende JJI’s en JeugdzorgPlus instellingen. Maar ook Italië, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de USA waren vertegenwoordigd. Er waren presentaties over o.a. de Kleinschalige Voorzieningen in Nederland, de gevolgen van huiselijk geweld en vechtscheidingen, partnergeweld en geweld in relaties tussen jongeren en over (cyber)pesten.

Inge: “Interessant vond ik de discussies over het wel of niet samen plaatsen van jongeren in gesloten jeugdzorg en in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). In Nederland is dit sinds 2007 gescheiden, maar onlangs schreef de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming dat de problematiek van de jeugdige het uitgangspunt zou moeten zijn, niet de juridische titel. In België wordt het systeem momenteel zodanig aangepast dat deze jeugdigen niet meer samen geplaatst worden. Een presentatie over het Zwitserse systeem maakte duidelijk dat daar alle jeugdigen juist samen geplaatst worden en momenteel loopt een groot onderzoek dat deze jeugdigen volgt tot in hun volwassenheid”.

Eamon McCrory, ‘Professor of Developmental Neuroscience and Psychopathology’, gaf een presentatie over de neurobiologische gevolgen van kindermishandeling en de gevolgen hiervan tijdens de adolescentie en volwassenheid. De doorwerking van kindermishandeling kan grote gevolgen hebben voor het gedrag op latere leeftijd, door de veranderingen in het brein die als gevolg van mishandeling ontstaan.

Inge: “Er was veel aandacht voor de gevolgen van kindermishandeling, verwaarlozing en huiselijk geweld bij delinquente jongeren. In aansluiting hierop mocht ik een presentatie gehouden met als titel ‘Integration of youth parole and child protection services: the why and how of a new solution’, n.a.v. mijn proefschrift op basis van het onderzoek bij Jeugdbescherming dat ik dit najaar mag verdedigen.

Mijn verhaal werd enthousiast ontvangen, ook door de aanwezige Nederlandse collega’s. Gezins- en systeemgericht werken is binnen de Jeugdbescherming wel steeds meer aan de orde, binnen de forensische zorg (met name vanuit strafrechtelijke perspectief) is dit minder vanzelfsprekend. Integratie van een werkwijze voor zowel jeugdreclassering als jeugdbescherming was dan ook een verfrissend idee volgens velen, hoewel er ook vragen kwam over hoe dat dan in de praktijk werkt en wat dit allemaal van professionals vraagt.”

Meer informatie over het congres? www.efcap2018.com

Deel dit bericht op social media

Volg ons ook op social media