menu

Onze werkwijze

We werken volgens de methodiek Intensief Systeemgericht Casemanagement, waarbij de focus ligt op de veiligheid van de kinderen. Uitgangspunt van onze werkwijze is dat we alleen die activiteiten uitvoeren die van waarde zijn voor de gezinnen. Eén gezinsmanager voert zowel de jeugdbeschermingsmaatregelen, de jeugdreclasseringsmaatregelen als de preventieve jeugdbescherming (zonder maatregel) uit. Jeugdbescherming werkt volgens: 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur. In de gemeenten waar we een contract mee hebben afgesloten, werken we intensief samen met de lokale teams.

Alle jeugdigen uit het gezin worden geholpen. Zo vaak als nodig zijn we bij de gezinnen thuis en praten dan met het gehele gezin om te werken aan de oorzaak van de problemen. We maken de problematiek in gesloten systemen bespreekbaar.

Fase 1
In de beginfase investeren we sterk in motivatie en probleembesef. We gebruiken daarbij de bewezen effectieve gespreksmethodiek: Functional Family Parole Services (FFPS). Gedragspatronen binnen gezinnen worden geanalyseerd en we werken aan het doorbreken van die patronen die ervoor zorgen dat een onveilige situatie in stand wordt gehouden. Samen met het gezin maken we een gezinsplan, waarin de veilige ontwikkeling van de jeugdigen centraal staat.

Fase 2
De uitvoering van het gezinsplan volgen we samen mét het gezin, zorgaanbieders en waar nodig andere professionals, bijvoorbeeld vanuit het onderwijs. We gebruiken hiervoor onder andere uitvoerdersoverleggen (UVO) waar het gezin zelf ook aan deelneemt.

Fase 3
Ter afsluiting van het traject maken we ook weer samen met het gezin een borgingsplan, als onderdeel van het gezinsplan. Het versterken van de eigen kracht van het gezin én het sociale netwerk, is integraal onderdeel van de methodiek. De methodiek gaat uit van duurzame oplossingen voor de gezinnen. ‘Ieder kind veilig!’, blijvend veilig.

Volg ons ook op social media