menu

Onze werkwijze

Ieder gezin wordt door een gezinsmanager van Jeugdbescherming Amsterdam begeleid, volgens het principe van 1 gezin, 1 plan en 1 gezinsmanager. De gezinsmanager voert de jeugdbeschermingsmaatregel, de jeugdreclasseringsmaatregel en preventieve jeugdbescherming uit.

Jeugdbescherming is specialist in de uitvoering van de methodiek intensief systeemgericht casemanagement. Deze methodiek gaat uit van ‘waardewerk’ voor gezinnen. Waardewerk zijn alle activiteiten die bijdragen aan het blijvend veilig maken van de kinderen in het gezin.

 

We zijn er voor alle kinderen in het gezin

We werken gezinsgericht: de gezinsmanager ondersteunt het hele gezin en stelt daarbij het belang van de veiligheid van het kind voorop. Het gehele gezin (het systeem) wordt bij het proces betrokken, ook als er bijvoorbeeld maar één kind is aangemeld.

Onze methodiek bestaat uit drie fasen:

Fase 1
De gezinsmanager waarborgt de veiligheid van kinderen door de focus op veiligheid vanaf dag één. Vanaf het allereerste contact met het gezin, maakt de gezinsmanager een inschatting van de veiligheid in het gezin en stelt – in acute situaties – het kind of de kinderen meteen veilig.
We gebruiken voor die inschatting het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ). Hiermee is een inschatting te maken van de acute onveiligheid én van toekomstige risico’s; en van in welke mate en hoe die risico’s beïnvloed kunnen worden. Op basis hiervan wordt direct bij het eerste huisbezoek een veiligheidsplan gemaakt, inclusief bodemeisen en consequenties die beschrijven wat er minimaal moet gebeuren voor de veiligheid van het kind.

In de beginfase investeren we sterk in motivatie en probleembesef. Zo vaak als nodig is, zijn we bij de gezinnen thuis en praten dan met het gehele gezin en met alle andere personen uit het netwerk die van invloed kunnen zijn. We gebruiken de (bewezen effectieve) gespreksmethodiek Functional Family Parole (FFP, waarvan wij de licentiehouder zijn in Nederland).
We onderzoeken de oorzaken en risicofactoren die de onveiligheid in stand houden en de ontwikkeling belemmeren. We maken de problematiek in gesloten systemen bespreekbaar. Ingesleten gedragspatronen worden geanalyseerd en doorbroken en risicofactoren weggenomen. Vanuit een respectvolle, open en onderzoekende basishouding gaan we een intensieve samenwerking aan met het gezin. Het gezin krijgt zo vertrouwen dat ze zelf iets aan hun situatie kunnen veranderen.

De gezinsmanager bespreekt met het gezin wat er aan behandeling en zorg nodig is. Dat kan hulp vanuit het sociale netwerk zijn, vaak ook gaat het om professionele behandeling en ondersteuning aan ouders en/of kinderen in het gezin. De uitkomst van dit proces leidt tot een gezinsplan dat mét en in de taal van het gezin wordt opgesteld en waarin de veilige ontwikkeling van de kinderen centraal staat. Dat is het eind van de eerste fase van de begeleiding. Gedurende het hele proces stimuleren we de eigen kracht en spreken we de eigen verantwoordelijkheid aan.

Fase 2
Tijdens de tweede fase van de begeleiding wordt aan de uitvoering van de doelen uit het gezinsplan gewerkt, samen mét het gezin, lokale teams, zorgaanbieders en andere professionals zoals het onderwijs, in een gezamenlijk uitvoerdersoverleg (UVO). Deze overleggen vinden minimaal 1×6 weken plaats, en vaker als dat nodig is om veiligheid van kinderen te realiseren. Er wordt onderzocht of de ingezette interventies effectief zijn. Wanneer passend aanbod ontbreekt of onvoldoende functioneert, wordt dit een kwestie, en geëscaleerd. We nemen geen genoegen met second best. Veel kwesties kunnen in de uitvoering opgelost worden, maar wanneer aanbod niet voorradig of ingekocht is, wordt er tot de wethouder geëscaleerd.
De gezinsmanager heeft samen met het gezin de regie over de uitvoering van het plan.

Fase 3
In de borgingsfase scheppen we de voorwaarden en handvatten die het gezin nodig heeft om niet terug te vallen en maken we, uiteraard weer samen met het gezin, een borgingsplan. Samen kijken we naar waar zij vandaan komen, wat zij geleerd hebben en hoe ze dit in toekomstige situaties kunnen inzetten. De methodiek gaat uit van duurzame oplossingen voor de gezinnen. Het versterken van de eigen kracht van een gezin én het sociale netwerk, is integraal onderdeel van de methodiek. Naast het gezin worden het netwerk en de gebiedsteams betrokken om de borging te realiseren.

Volg ons ook op social media