menu

Onze producten

1. Intensief systeemgericht casemanagement

Intensief systeemgericht casemanagement

Jeugdbescherming draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan hun veilige ontwikkeling. We zijn een gecertificeerde instelling voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Om er voor te zorgen dat ieder kind blijvend veilig opgroeit, hebben wij een werkzame methode ontwikkeld: intensief gezinsgericht casemanagement.

De kernbegrippen van de methode zijn:

 • Het hele gezin centraal
 • Eén gezin, één gezinsplan, één gezinsmanager
 • Bewezen effectieve gespreksmethodiek Functional Family Parole  (FFP)
 • De eigen kracht van het gezin en het sociale netwerk

Onze werkwijze levert goede resultaten op voor kinderen die onveilig opgroeien in de meest ingewikkelde gezinnen. Daarnaast is de werkwijze financieel interessant voor gemeenten: wij werken gezinsgericht en hanteren een gezinstarief: voor álle kinderen in een gezin (en niet een tarief per kind).

bollenschema-gezinsplan-jbra

 

2. Consultatie

Consultatie

Gezinsmanagers van Jeugdbescherming geven advies over gezinnen aan professionals van uw gemeente. Het kan gaan om advies over hoe het gezin gemotiveerd kan worden de veiligheid te verbeteren, of om ondersteuning bij de beoordeling of een gezin in aanmerking komt voor de uitvoering van intensief gezinsgericht casemanagement.

Consultatie is ook het meegaan op huisbezoek door gezinsmanagers van Jeugdbescherming, met professionals van uw gemeente. Ook hier gaat het om met name de beoordeling van de veiligheidssituatie.

3. Uitvoering van jeugdteamactiviteiten

Uitvoering van jeugdteamactiviteiten

Wij voeren jeugdhulp in uw lokale teams uit met een afgeleide versie van onze bewezen succesvolle werkwijze van intensief gezinsgericht casemanagement.

 

 

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u bellen met een van onze accountmanagers:

 

4. Training

Training

De Jeugdbescherming Akademie geeft praktijkgerichte Training & advies voor professionals in de jeugdzorg. Alle trainers zijn zelf actief in onze praktijk en ervaren in het doorvoeren van implementaties en verbeterslagen.

5. Organisatieadvies en procesbegeleiding

Organisatieadvies en procesbegeleiding

De Jeugdbescherming Akademie biedt organisatieadvies en procesbegeleiding op maat op het gebied van jeugdzorg. We helpen uw organisatie dusdanig in te richten dat de transformatie blijvend is en de resultaten structureel verbeteren. Op deze manier biedt u uw professionals in uw organisatie blijvende ondersteuning bij hun werkzaamheden en in hun ontwikkeling. Wij kunnen ook goed adviseren en begeleiden bij de organisatie van een professionele werkomgeving . Ook is het mogelijk samenwerkingstrajecten aan te gaan op het gebied van dienstverlening met het Servicecentrum van Jeugdbescherming. Dit kan voordelen voor uw organisatie hebben in verband met schaalgrootte.

Brochure Professionele Werkomgeving

6. Symposia

Symposia

Vier keer per jaar organiseert de Jeugdbescherming Akademie symposia. Tijdens deze symposia worden actuele thema’s in de jeugdzorg besproken. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de gedragsdeskundigen van Jeugdbescherming. Hierbij worden relevante deskundigen uit de wetenschap en het werkveld uitgenodigd als sprekers en voor discussie.

Lees meer bij Kennis

7. Werkbezoek

Werkbezoek

Gemeenten en professionals in de jeugdzorg die meer willen weten over onze organisatie nodigen we graag uit voor een op maat gemaakt werkbezoek.

Tijdens een werkbezoek krijgt u veel informatie over onze organisatie en onze werkwijze. U kunt bijvoorbeeld een casuïstiekbespreking bijwonen. Dit is een overleg waar de gezinsmanagers samen met de teammanager en een gedragsdeskundige besluiten nemen over wat nu nodig is om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

Onze gezinsmanagers zijn altijd bereid om in een persoonlijk gesprek meer te vertellen over hun werk en alle vragen te beantwoorden.

Wilt u meer weten over een specifiek onderwerp? Dan kan daar in uw werkbezoek extra aandacht aan worden besteed. In overleg met u wordt het programma op maat samengesteld.

Aan een werkbezoek zijn mogelijk kosten verbonden. Dit is afhankelijk van het programma en het aantal deelnemers.

 

Formulier werkbezoek

Wilt u op werkbezoek komen bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam? Laat het ons dan weten en stuur onderstaand formulier naar ons op. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Graag tot ziens!

  Gegevens contactpersoon

  *De velden met een * zijn verplicht.

   

  Meer informatie?

  Heeft u vragen over de producten 4 t/m 7, dan kunt u ook contact opnemen Antonietta Perini, teammanager bij Jeugdbescherming Akademie. Zij is telefonisch bereikbaar via 06 13 76 75 72 en per mail a.perini@jeugdbescherming.nl . U kunt ook bellen naar het algemene nummer van Jeugdbescherming, 020 487 82 22,  of mailen naar akademie@jeugdbescherming.nl.

   

   

   

  Volg ons ook op social media