menu

MVO & Social Return

MVO

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit creëert waarde op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied: de drie P’s.

Wij streven bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam naar een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. We maken bij iedere bedrijfsbeslissing de afweging: is het waardewerk, wat zijn de effecten? Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op anderen. Op gezinnen, medewerkers, maar ook netwerkpartners, leveranciers, het milieu en ‘de maatschappij’ in algemene zin.

We zijn in gesprek met diverse stakeholders. Zo krijgen we inzicht in de gevolgen van een beslissing voor anderen, en zij krijgen inzicht in de gevolgen van hun beslissing voor ons.

MVO is voor ons een proces en geen eindbestemming. Onze doelen passen zich aan de omstandigheden aan en kansen benutten we naar onze mogelijkheden.

Jeugdbescherming is partner van MVO Nederland en heeft het partnermanifest van MVO Nederland ondertekend. Zij verklaart de daarin beschreven visie op MVO te hanteren als uitgangspunt voor alle bedrijfsbeslissingen. Daarbij onderschrijft Jeugdbescherming de genoemde MVO-uitgangspunten.

Social Return

Onze missie is om kinderen duurzaam veilig te laten opgroeien. Deze missie ‘Ieder kind veilig’ is het hoofddoel van onze organisatie. Vanuit dit doel werken we met kwetsbare groepen in de samenleving, samen met onze opdrachtgevers (gemeenten), netwerkpartners en leveranciers.

Met Social Return wil Jeugdbescherming haar inkoopkracht benutten om zo veel mogelijk sociale impact te creëren. Daarom vragen wij onze toeleveranciers een bijdrage te leveren door middel van het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of via andere activiteiten met een sociale impact.

In het filmpje ‘Wat is Social Return?‘ van de Gemeente Amsterdam leggen Amsterdammers, werkgevers en wethouder Werk, Inkomen en Participatie uit wat Social Return is en waarom het zo belangrijk is.

Door de inzet van The Colour Kitchen geven we jongeren (tot 27 jaar) met een afstand tot de arbeidsmarkt, de kans om een opleiding te volgen tot kok, gastheer of gastvrouw. De jongeren gaan één dag in de week naar school en werken bij Jeugdbescherming volledig mee in het reguliere proces. Hierdoor bouwen zij zelfvertrouwen op en werknemersvaardigheden. Na een jaar ontvangen de jongeren een diploma; een startkwalificatie tot de arbeidsmarkt. Lees hier het jaarverslag 2016 van The Colour Kitchen.

Volg ons ook op social media