menu

MVO & Social Return

Elke bedrijfsbeslissing van Jeugdbescherming Regio Amsterdam heeft invloed op anderen. Op gezinnen, medewerkers, netwerkpartners, leveranciers, het milieu en ‘de maatschappij’ in algemene zin. Wij streven naar een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. We maken bij iedere bedrijfsbeslissing de afweging: is het waardewerk, wat zijn de effecten?

We zijn voortdurend in gesprek met stakeholders. Zo krijgen we inzicht in de gevolgen van een beslissing voor anderen, en zij krijgen inzicht in de gevolgen van hun beslissing voor ons.

MVO* is voor ons een doorlopend proces: onze doelen passen zich aan de omstandigheden aan en kansen benutten we naar onze mogelijkheden.

Jeugdbescherming is partner van MVO Nederland en heeft het partnermanifest van MVO Nederland ondertekend. Daarmee verklaren we de daarin beschreven visie en uitgangspunten van MVO te hanteren als vertrekpunt voor alle bedrijfsbeslissingen.

*MVO

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit creëert waarde op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied: de drie P’s.

Social Return

Onze missie is om kinderen blijvend veilig te laten opgroeien. Vanuit dit doel werken we met kwetsbare groepen in de samenleving, samen met onze opdrachtgevers (gemeenten), netwerkpartners en leveranciers.

Jeugdbescherming wil haar inkoopkracht benutten om zo veel mogelijk sociale impact te creëren: social return. Daarom vragen wij onze toeleveranciers een bijdrage te leveren door middel van het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of via andere activiteiten met een sociale impact.

In het filmpje ‘Wat is Social Return?‘ van de Gemeente Amsterdam leggen Amsterdammers, werkgevers en oud-wethouder Werk, Inkomen en Participatie uit wat Social Return is en waarom het zo belangrijk is.

Volg ons ook op social media