menu

Onze resultaten

Met onze opdrachtgevers maken we heldere afspraken op basis van kwantiteit en kwaliteit. Het gaat daarbij om afspraken als het aantal gezinnen, de gemiddelde doorlooptijd en prestatie- indicatoren, zoals klanttevredenheid en klachten. Ieder kwartaal rapporteren wij over de voortgang van ons werk in uw gemeente. De rapportage wordt met u besproken en geanalyseerd.

Ons concept levert resultaten op voor kinderen die onveilig opgroeien in de meest ingewikkelde gezinnen. Daarnaast is ons concept ook financieel interessant voor u. Wij werken met het hele gezin en hanteren een gezinstarief voor alle kinderen in één gezin en niet één tarief per kind.

Resultaten die we de afgelopen periode hebben behaald, zijn:

  • 75% reductie van onnodige verslaglegging
  • Een daling van het aantal ondertoezichtstellingen van 61% t.o.v. 2012
  • Een daling van het aantal machtigingen uithuisplaatsingen van 53% t.o.v. 2012
  • 46% minder JR-maatregelen t.o.v. 2012
  • 16% minder voogdij maatregelen t.o.v. 2012
  • 28% minder verwijzingen naar zorgaanbieders
  • Toename van de cliënttevredenheid van 5.8 in 2012 tot 7.5 in 2014

Onze werkwijze en de behaalde resultaten hebben er onder andere. toe geleid dat wij een aantal prijzen mochten ontvangen: Radicale Vernieuwers (2014), Beste Overheidsorganisatie (2014) en een Europese prijs (EPSA Award) voor beste organisatie in de publieke sector (november 2015).

Volg ons ook op social media