menu

Kwaliteit & innovatie

Kwaliteit

Cliëntparticipatie staat bij ons hoog in het vaandel. We hebben een cliëntenraad, cliëntenpanels en we doen doorlopend tevredenheidsonderzoek bij cliënten.

Ieder basisteam bestaat uit gemiddeld acht gezinsmanagers, één gedragsdeskundige en één teammanager. Zij hebben iedere week casuïstiekoverleg. Van elk gezin wordt de veiligheid van de kinderen gemeten (veiligheidslijn) en er wordt gemeten in hoeverre de doelen behaald zijn (centrale lijn). Ieder jaar worden bij alle basisteams interne audits uitgevoerd. Om de kwaliteit te toetsen en verbeteringen aan te brengen. Er is een continu programma van opleidingen voor de gezinsmanagers die door onze Jeugdbescherming Akademie worden gegeven.

We hebben competentiemanagement ingevoerd en zijn in het bezit van een ISO 9001:EN 15224 certificatie. Certificering met de focus op een lerende organisatie, waarbinnen reflectie op het werk van groot belang is.

Innovatie

Jeugdbescherming is een op ontwikkeling en innovatie gerichte organisatie. We werken nauw samen met de Hoge Scholen en Universiteiten.

Samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben we in 2015 een nieuw risicotaxatie-instrument ontwikkeld (ARIJ). Het betreft de taxatie van acute onveiligheid én een inschatting van de risico’s in de toekomst van het kind en geeft inzicht op welke wijze die risico’s beïnvloedt kunnen worden.

Met de universiteiten ontwikkelen we ook effectiviteitsmetingen.

We participeren in het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) waarin partners vanuit praktijk, beleid, wetenschap en onderwijs samenwerken aan kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor jeugd.

Jeugdbescherming Akademie

De Jeugdbescherming Akademie combineert kennis, kunde, leren en adviseren. Zij levert producten en diensten om de missie van Jeugdbescherming in de dagelijkse praktijk mogelijk te maken. Dit doen we door onze kennis en ervaring te delen met onze eigen medewerkers én professionals van andere organisaties, waaronder gemeenten. We geven praktijkgerichte trainingen , organisatieadvies en procesbegeleiding. Alle trainers zijn zelf actief in onze praktijk en zijn ervaren in het doorvoeren van implementaties en verbeterslagen.

De Jeugdbescherming Akademie is CEDEO en CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geaccrediteerd.

U kunt bij ons op bezoek komen voor een voorlichting of voor een op maat gemaakt programma inclusief een casuïstiekoverleg. Ook organiseren we vier keer per jaar symposia Jeugdbescherming Akademie en bieden we franchisemogelijkheden aan.

Volg ons ook op social media