menu

Disclaimer

Tenzij anders vermeld, is deze website en alle daarop gepubliceerde informatie, met inbegrip van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Informatie en/of gegevens van de website, inclusief het aangeboden videomateriaal, mogen voor particuliere educatieve/informatieve doeleinden worden gebruikt zonder dat hiervoor toestemming aan Jeugdbescherming regio Amsterdam behoeft te worden gevraagd. Gebruik van informatie en/of onderdelen van de website voor andere dan bovengenoemde doeleinden is zonder schriftelijke toestemming van Jeugdbescherming Regio Amsteram niet toegestaan.

Deze Jeugdbescherming Regio Amsterdam-website wordt met de grootst mogelijke zorg gemaakt en beheerd. Mocht u onvolkomenheden tegenkomen of vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de webmaster via website@jeugdbescherming.nl.

 

Gebruikersvoorwaarden

Link naar website derde(n)

Op deze website zijn voor het gebruikersgemak links opgenomen naar websites en/of informatiebronnen van derden. Jeugdbescherming Regio Amsterdam heeft daar geen invloed op noch zeggenschap over. Derhalve kan Jeugdbescherming Regio Amsterdam geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de inhoud, de gevolgen, privacybescherming of aangeboden diensten of producten op die websites of bronnen van derden.

 

Privacy Statement

Jeugdbescherming Regio Amsterdam respecteert de privacy van gebruikers van haar sites en zorgt voor een vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van aan haar via de website verstrekte informatie.

Door Jeugdbescherming Regio Amsterdam tijdens het gebruik van deze website verzamelde informatie wordt aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van de Jeugdbescherming Regio Amsterdam website. Er worden geen naar personen herleidbare gegevens verzameld en bewaard, voor zover daar geen aanleiding toe is met het oog op onrechtmatige gedragingen.

Ons privacyreglement is in lijn is met de nieuwe AVG-wetgeving die op 25 mei 2018 van kracht werd.

Vragen over deze disclaimer? Mail naar website@jeugdbescherming.nl.

 

 

Volg ons ook op social media