menu

< Terug naar het nieuwsoverzicht
Gepubliceerd op: 05-10-2018

Diepgaande verandering jeugdzorgpraktijk noodzakelijk voor veiligheid kinderen

Op 10 oktober a.s. promoveert Nienke van Veelen, adviseur en onderzoeker bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam, met haar proefschrift ‘Embedding child- and family-centred care in child welfare practice’. Het proefschrift gaat over de transformatie van het Nederlandse jeugdzorgstelsel, de ontwikkeling en implementatie van methoden voor kinder- en gezinsgerichte zorg en de consequenties voor organisaties en professionals in het jeugdzorgveld. Conclusie is dat diepgaande veranderingen in de jeugdzorgpraktijk noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat kinderen veilig opgroeien. Nieuwe strategieën ter versterking en ondersteuning van leren en reflecteren onmisbaar zijn om die verandering te realiseren.

Waarom dit proefschrift?
Nienke: “In 2012 zette ik mijn eerste stappen in de wereld van de Nederlandse Jeugdzorg. Op dat moment staan de kranten bol van verhalen over falende jeugdzorgvoorzieningen en het aantal kinderen dat te maken heeft met chronische mishandeling of verwaarlozing daalt al jaren amper. Ik vroeg me af hoe dit mogelijk was. Nederland heeft toch een wetgeving om kinderen te bescherming tegen mishandeling en verwaarlozing? We hebben toch tal van organisaties die zich inzetten om voor deze kinderen te zorgen?”

Maar de werkelijkheid bleek anders. Er was te veel bureaucratie. Protocollen die bedoeld waren om efficiëntie van het werk te verhogen en de kosten ervan te verlagen bleken averechts te werken. En de verschillende werkwijzen en visies van de diverse jeugdzorgorganisaties leken onoverbrugbaar.

Nienke: “Maar ik zag in het jeugdzorgveld ook verschillende mooie trends, waaronder de ontwikkeling van kindgerichte en gezinsgerichte zorg. Twee perspectieven op jeugdzorg die elkaar kunnen aanvullen en versterken. Deze gecombineerde aanpak staat goed beschreven, maar het bleek moeilijk om een vertaalslag naar de praktijk te maken. En zo kwam ik tot de centrale vraag van mijn proefschrift: “Hoe kan in welvaartsstaten het inbedden van kind- en gezinsgerichte zorg in jeugdzorgorganisaties en onder jeugdzorgprofessionals worden bevorderd?”

Onderzoek
Om antwoord te krijgen op haar onderzoeksvraag heeft Nienke de innovatieve kind- en gezinsgerichte casemanagement aanpak (Intensief Systeemgericht Casemanagement) bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam bestudeerd. Hiervoor heeft ze onder andere gebruik gemaakt van interviews, groepsdiscussies en observaties.

Nienke: “Tijdens de ontwikkeling en implementatie van Intensief Systeemgericht Casemanagement hebben de medewerkers van Jeugdbescherming Regio Amsterdam mij een uniek kijkje in de keuken van hun jeugdzorgpraktijk gegund. Een praktijk waarin professionals iedere dag weer enorm hard werken aan de veiligheid van kinderen en hun gezinnen. In mijn proefschrift heb ik de verhalen van deze professionals over de transformatie richting meer kind- en gezinsgerichte zorg opgetekend en hier betekenis aan gegeven in de wetenschappelijke context”.

Conclusie
Het inbedden van kind- en gezinsgerichte zorg in de jeugdzorgpraktijk heeft heel wat voeten in aarde. Nienke: “Niet alleen organisatie, maar ook professionals zullen op een écht andere manier moeten gaan werken. Dit is niet altijd gemakkelijk, omdat ieder kind en ieder gezin om een unieke aanpak vraagt. Dus de organisatie en professionals moeten zich als het ware een andere identiteit aan meten en los van protocollen kunnen kijken naar: wat hebben dít gezin en dít kind nodig?”

Tegelijkertijd moet de organisatie zich ook kunnen verantwoorden dat wat ze doet, effectief is. In de toekomst zal daarom vooral op het gebied van effectiviteit van de nieuwe werkwijzen nog veel onderzoek gedaan worden.

Ontwikkeling en innovatie
Jeugdbescherming Regio Amsterdam is een Organisatie die zich richt op ontwikkeling en innovatie. We werken nauw samen met hogescholen en universiteiten. We onderzoeken doorlopend de effectiviteit van het werk en van onze methode. Door middel van reflectie blijven de gezinsmanagers leren en ontwikkelen zij zich in hun rol.  Alle kennis die we met ons onderzoek opdoen vertalen we naar het verbeteren en innoveren van de methodiek, werkwijze en trainingen. Marc Dinkgreve, kennisambassadeur van Jeugdbescherming:” Als organisatie willen we continu leren en verbeteren. Dit proefschrift laat zien hoe belangrijk dat is. Niet alleen voor ons, maar voor de hele keten. Het helpt ons om kinderen in een onveilige situatie nog sneller veiligheid te bieden.


 

Voor meer informatie over de promotie van onze collega Nienke of voor het opvragen van haar proefschrift, kunt u contact opnemen met:

Els van Dijk, communicatieadviseur
Jeugdbescherming Regio Amsterdam
M   06 22 23 33 29
E   communicatie@jeugdbescherming.nl

De samenvatting van het proefschrift kunt u hier downloaden.

Deel dit bericht op social media

Volg ons ook op social media