menu

Coronavirus

Coronavirus:

Update werkwijze Jeugdbescherming november 2020

De overheid laat weten dat de gedeeltelijke lockdown verder gaat, want de maatregelen zijn nodig om elkaar te blijven beschermen. Jeugdbescherming Regio Amsterdam neemt de adviezen van de overheid ter harte. De gezondheid van u, uw gezin en onze medewerkers blijft immers van groot belang. Daarom gelden ook bij ons de basisafspraken: houd 1,5 afstand en zeg bij verkoudheidsklachten uw afspraak af.

Verder zijn dit onze belangrijkste afspraken:

Huisbezoek
Onze gezinsmanagers maken veiligheidsafspraken met gezinnen zoals we altijd al deden. Ook komt de gezinsmanager op huisbezoek. Het huisbezoek ziet er misschien wel wat anders uit dan u gewend was.Soms vindt een huisbezoek plaats via videobellen. Ook kan de gezinsmanager vragen om voor de deur of in de tuin af te spreken, of om een wandeling te maken. Op die manier is het makkelijker om ons te houden aan de 1,5 meter afstand. Als deze mogelijkheden er niet zijn, dan kan het huisbezoek ook in de huiskamer plaatsvinden. Meer over huisbezoeken leest u in de Q&A.

Kantoor
In sommige gevallen kan een gesprek plaatsvinden op het kantoor van Jeugdbescherming. Of uw gesprek op kantoor plaatsvindt, laat uw gezinsmanager weten.

Samenwerking netwerkpartners
Met onze netwerkpartners zijn goede afspraken gemaakt en is er intensief contact. We hebben korte lijntjes zodat we waar nodig snel kunnen schakelen en tot oplossingen kunnen komen, samen met het gezin.

Bereikbaarheid
We blijven goed bereikbaar voor al onze gezinnen via de eigen gezinsmanager en ons centrale nummer 020 487 82 22 .

Op de website van het RIVM staat actuele informatie over het coronavirus.

 


Meest gestelde vragen

De regering heeft een aantal richtlijnen opgesteld om te voorkomen dat we allemaal besmet raken met het coronavirus. Op 1 juli jl. zijn deze richtijnen versoepeld. Wat betekent dat voor het werk van Jeugdbescherming?

Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen:


Corona-updates

Coronavirus: meest gestelde vragen
8 juli 2020
Per 1 juli jl. zijn de coronamaatregelen vanuit de regering versoepeld. Wat betekenen deze versoepelingen voor ons contact met Jeugdbescherming?  Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Coronavirus: meest gestelde vragen
27 maart 2020
De regering heeft een aantal richtlijnen opgesteld om te voorkomen dat we allemaal besmet raken met het coronavirus. Wat betekenen deze richtlijnen voor ons contact met Jeugdbescherming?, vroegen jongeren, ouders en opvoeders zich af. Wij gaven antwoord op de meest gestelde vragen.

Coronavirus: update maatregelen Jeugdbescherming
24 maart 2020
Er zijn nog meer ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te bepreken. Wij willen hieraan meewerken, maar vinden het wél belangrijk dat het contact tussen kinderen en hun netwerk zo goed mogelijk kan blijven bestaan. En wijzelf willen ook zo goed mogelijk bereikbaar blijven voor onze gezinnen. Dit zijn onze maatregelen.

Coronavirus: deze maatregelen neemt Jeugdbescherming
13 maart 2020
Op dit moment worden in Nederland ingrijpende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen. Ook Jeugdbescherming regio Amsterdam neemt adviezen van het kabinet en het RIVM ter harte om te voorkomen dat we voor elkaar en onze cliënten een risicofactor worden en/of bijdragen aan de verdere verspreiding van het virus.
Dit zijn onze maatregelen.

Volg ons ook op social media