menu

Coronavirus

Coronavirus:

Update werkwijze Jeugdbescherming

Sinds half maart zijn in Nederland ingrijpende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook Jeugdbescherming Regio Amsterdam neemt de adviezen van het kabinet ter harte. Omdat de situatie langer duurt dan gehoopt, hebben we nieuwe afspraken met elkaar gemaakt.

Tot nu toe onderhielden wij contact met onze gezinnen zoveel mogelijk via (beeld-)bellen. Waar sprake was van (acute) onveiligheid werd het gezin afgelopen weken bezocht. Dit deden en doen we samen met onze netwerkpartners. Zo houden wij zicht op de veiligheid van onze kinderen/jongeren, en zicht op wie wat doet om kinderen veilig te houden.

Nieuwe afspraken: creatief op huisbezoek
Onze gezinsmanagers maken veiligheidsafspraken met gezinnen zoals we altijd al deden. Om in deze crisis blijvend zicht te houden op de kinderen gaan we creatief op huisbezoek. Denk dan aan: voor de deur afspreken, in de tuin, een wandelingetje in het park of op straat, of toch thuis met alle huidige RIVM voorzorgsmaatregelen in acht nemend. Indien nodig mét beschermingsmiddelen.

Samenwerking netwerkpartners
Met onze netwerkpartners zijn goede afspraken gemaakt en is er intensief contact. We hebben korte lijntjes zodat we waar nodig snel kunnen schakelen en tot oplossingen kunnen komen, samen met het gezin.

Dagelijks overleg Crisisteam
Elke ochtend komt het ‘Corona crisisteam’ van Jeugdbescherming bijeen. In het team zitten het Bestuur en vertegenwoordigers van verschillende afdelingen. Het team volgt het nieuws op de voet. Ook kijken de teamleden naar wat het betekent voor ons werk én onze gezinnen als we, zoals Minister President Rutte dit noemt, overgaan tot het ‘Nieuwe Normaal’.

Bereikbaarheid
We blijven goed bereikbaar voor al onze gezinnen via de eigen gezinsmanager en ons centrale nummer 020 487 82 22 .

Op de website van het RIVM staat actuele informatie over het coronavirus.

 


Meest gestelde vragen

De regering heeft een aantal richtlijnen opgesteld om te voorkomen dat we allemaal besmet raken met het coronavirus. Wat betekenen deze richtlijnen voor het werk van Jeugdbescherming? vroegen jongeren, ouders en opvoeders zich af.

Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen:

 


Corona-updates

Coronavirus: meest gestelde vragen
27 maart 2020
De regering heeft een aantal richtlijnen opgesteld om te voorkomen dat we allemaal besmet raken met het coronavirus. Wat betekenen deze richtlijnen voor ons contact met Jeugdbescherming?, vroegen jongeren, ouders en opvoeders zich af. Wij gaven antwoord op de meest gestelde vragen.

Coronavirus: update maatregelen Jeugdbescherming
24 maart 2020
Er zijn nog meer ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te bepreken. Wij willen hieraan meewerken, maar vinden het wél belangrijk dat het contact tussen kinderen en hun netwerk zo goed mogelijk kan blijven bestaan. En wijzelf willen ook zo goed mogelijk bereikbaar blijven voor onze gezinnen. Dit zijn onze maatregelen.

Coronavirus: deze maatregelen neemt Jeugdbescherming
13 maart 2020
Op dit moment worden in Nederland ingrijpende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen. Ook Jeugdbescherming regio Amsterdam neemt adviezen van het kabinet en het RIVM ter harte om te voorkomen dat we voor elkaar en onze cliënten een risicofactor worden en/of bijdragen aan de verdere verspreiding van het virus.
Dit zijn onze maatregelen.

Volg ons ook op social media