menu

< Terug naar het nieuwsoverzicht
Gepubliceerd op: 17-04-2020

Coronavirus: update over de werkwijze van Jeugdbescherming

Sinds half maart zijn in Nederland ingrijpende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook Jeugdbescherming Regio Amsterdam neemt de adviezen van het kabinet ter harte. Omdat de situatie langer duurt dan gehoopt, hebben we nieuwe afspraken met elkaar gemaakt.

Tot nu toe onderhielden wij contact met onze gezinnen zoveel mogelijk via (beeld-)bellen.

Waar sprake was van (acute) onveiligheid werd het gezin afgelopen weken bezocht. Dit deden en doen we samen met onze netwerkpartners. Zo houden wij zicht op de veiligheid van onze kinderen/jongeren, en zicht op wie wat doet om kinderen veilig te houden.

Nieuwe afspraken: creatief op huisbezoek
Onze gezinsmanagers maken veiligheidsafspraken met gezinnen zoals we altijd al deden. Om in deze crisis blijvend zicht te houden op de kinderen gaan we creatief op huisbezoek. Denk dan aan: voor de deur afspreken, in de tuin, een wandelingetje in het park of op straat, of toch thuis met alle huidige RIVM voorzorgsmaatregelen in acht nemend. Indien nodig mét beschermingsmiddelen.

Samenwerking netwerkpartners
Met onze netwerkpartners zijn goede afspraken gemaakt en is er intensief contact. We hebben korte lijntjes zodat we waar nodig snel kunnen schakelen en tot oplossingen kunnen komen, samen met het gezin.

Dagelijks overleg Crisisteam
Elke ochtend komt het ‘Corona crisisteam’ van Jeugdbescherming bijeen. In het team zitten het Bestuur en vertegenwoordigers van verschillende afdelingen. Het team volgt het nieuws op de voet. Ook kijken de teamleden naar wat het betekent voor ons werk én onze gezinnen als we, zoals Minister President Rutte dit noemt, overgaan tot het ‘Nieuwe Normaal’.

Bereikbaarheid
We blijven goed bereikbaar voor al onze gezinnen via de eigen gezinsmanager en ons centrale nummer 020 487 82 22 .

Op de website van het RIVM staat actuele informatie over het coronavirus.

Deel dit bericht op social media

Volg ons ook op social media