menu

Coronavirus: Update maatregelen Jeugdbescherming

Gepubliceerd op: 24-03-2020

Gisteren zijn in Nederland nog meer ingrijpende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook Jeugdbescherming regio Amsterdam neemt deze adviezen van het kabinet ter harte om te voorkomen we voor elkaar en onze cliënten een risicofactor worden en/of bijdragen aan de verdere verspreiding van het virus.

Coronavirus: Deze maatregelen neemt Jeugdbescherming

Gepubliceerd op: 13-03-2020

Recensie met een boodschap: Rotjochies

Gepubliceerd op: 09-03-2020

Naar aanleiding van de film Rotjochies van Maasja Ooms hebben de makers door het land heen dialogen georganiseerd. Vandaag in Lux (Nijmegen), en op woensdag 18 maart in het Bimhuis (Amsterdam). Wij vroegen Anouk Martijn, onze gedragsdeskundige en programmaleider perspectiefbiedend opvoederschap, een recensie over de film te schrijven. Het werd een recensie met een boodschap.

Het keurmerk voor jeugdbescherming en jeugdreclassering verlengd

Gepubliceerd op: 26-02-2020

Op 13 en 15 oktober 2019, en op 13 en 14 januari 2020 voerde het Keurmerkinstituut een audit uit in het kader van onze verplichte certificering voor ‘uitvoerende organisatie in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering’. Na afloop van de audit hebben we het goede bericht gekregen dat we weer voor drie jaar zijn gecertificeerd!

Coalitie naar Thuis: “Zo thuis mogelijk voor kinderen betekent maatwerk leveren”

Gepubliceerd op: 29-01-2020

Het beperken van onnodige overplaatsingen door het bieden van maatwerk, om zo voor een duurzame oplossing om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien, daar gaat het om in de Coalitie naar Thuis. De aanleiding was de film Alicia in 2018. Er ontstond een discussie of het uithuisplaatsen van kinderen wel helpend is om ze veilig te laten opgroeien en daarmee in het belang van de kinderen. Ook het landelijke programma Zorg voor de Jeugd van VWS sloot hierop aan. “We willen kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien, en doorplaatsen tegengaan”, verwoordt Silvana Bos van Jeugdbescherming Amsterdam. Samen met Gerdien Kalma van Spirit is zij projectleider van Coalitie naar Thuis in de regio West.

Veiligheid voorop, ook online

Gepubliceerd op: 31-12-2019

Jeugdbescherming regio Amsterdam wil privacygevoelige informatie veilig uitwisselen. Daarom werken we vanaf 1 januari 2020 met ZIVVER, een oplossing voor veilige e-mail en bestandsuitwisseling. Door voor ZIVVER te kiezen, kiest Jeugdbescherming Regio Amsterdam voor de beste vorm van informatiebeveiliging.

Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Jeugd Veilig Verder gefuseerd

Gepubliceerd op: 13-12-2019

Op 11 december jl. zijn Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Jeugd Veilig Verder juridisch gefuseerd.  Dit betekent dat de Jeugdbescherming is uitgebreid met 3 nieuwe regio’s: Zuidoost Brabant, Rijk van Nijmegen en Centraal Gelderland. Jeugd Veilig Verder zal nu als onderdeel van Jeugdbescherming haar werkzaamheden met dezelfde methodiek en volgens dezelfde kwaliteitsmaatstaven in deze regio’s blijven uitvoeren.

Samenwerking trainers blijkt topidee

Gepubliceerd op: 27-11-2019

Vorige week verzorgden de trainers van Veilig Thuis en de Jeugdbescherming Akademie 2 workshops in de week tegen Kindermishandeling: Horen, Zien, Handelen en Aandachtfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld en vierden zo hun samenwerking. Deze samenwerking blijkt een topidee!

Preventieve Jeugdbescherming, verhalen van ouders en kinderen

Gepubliceerd op: 05-11-2019

Ongeveer de helft van de bij Jeugdbescherming aangemelde gezinnen kijkt positief terug op het gevolgde traject van preventieve jeugdbescherming. Zij werkten vrijwillig samen met een gezinsmanager en de verwijzer (en eventueel andere hulpverleners) om de veiligheidssituatie van de kinderen in het gezin duurzaam te verbeteren.

Wie zijn wij, als maatschappij?

Gepubliceerd op: 27-06-2019

“Laten we nou allemaal eens kinderen werkelijk voorop stellen. Altijd. Waar en wanneer dan ook.”
Bestuurder Sigrid van de Poel roept iedereen in Nederland, inclusief minister De Jonge, op om met elkaar antwoord te geven op de vraag wat voor maatschappij we willen zijn en hoe onze kinderen daarin passen. #hetroermoetom!

Volg ons ook op social media