menu

Coalitie naar Thuis: “Zo thuis mogelijk voor kinderen betekent maatwerk leveren”

Gepubliceerd op: 29-01-2020

Het beperken van onnodige overplaatsingen door het bieden van maatwerk, om zo voor een duurzame oplossing om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien, daar gaat het om in de Coalitie naar Thuis. De aanleiding was de film Alicia in 2018. Er ontstond een discussie of het uithuisplaatsen van kinderen wel helpend is om ze veilig te laten opgroeien en daarmee in het belang van de kinderen. Ook het landelijke programma Zorg voor de Jeugd van VWS sloot hierop aan. “We willen kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien, en doorplaatsen tegengaan”, verwoordt Silvana Bos van Jeugdbescherming Amsterdam. Samen met Gerdien Kalma van Spirit is zij projectleider van Coalitie naar Thuis in de regio West.

Veiligheid voorop, ook online

Gepubliceerd op: 31-12-2019

Jeugdbescherming regio Amsterdam wil privacygevoelige informatie veilig uitwisselen. Daarom werken we vanaf 1 januari 2020 met ZIVVER, een oplossing voor veilige e-mail en bestandsuitwisseling. Door voor ZIVVER te kiezen, kiest Jeugdbescherming Regio Amsterdam voor de beste vorm van informatiebeveiliging.

Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Jeugd Veilig Verder gefuseerd

Gepubliceerd op: 13-12-2019

Op 11 december jl. zijn Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Jeugd Veilig Verder juridisch gefuseerd.  Dit betekent dat de Jeugdbescherming is uitgebreid met 3 nieuwe regio’s: Zuidoost Brabant, Rijk van Nijmegen en Centraal Gelderland. Jeugd Veilig Verder zal nu als onderdeel van Jeugdbescherming haar werkzaamheden met dezelfde methodiek en volgens dezelfde kwaliteitsmaatstaven in deze regio’s blijven uitvoeren.

Samenwerking trainers blijkt topidee

Gepubliceerd op: 27-11-2019

Vorige week verzorgden de trainers van Veilig Thuis en de Jeugdbescherming Akademie 2 workshops in de week tegen Kindermishandeling: Horen, Zien, Handelen en Aandachtfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld en vierden zo hun samenwerking. Deze samenwerking blijkt een topidee!

Preventieve Jeugdbescherming, verhalen van ouders en kinderen

Gepubliceerd op: 05-11-2019

Ongeveer de helft van de bij Jeugdbescherming aangemelde gezinnen kijkt positief terug op het gevolgde traject van preventieve jeugdbescherming. Zij werkten vrijwillig samen met een gezinsmanager en de verwijzer (en eventueel andere hulpverleners) om de veiligheidssituatie van de kinderen in het gezin duurzaam te verbeteren.

Wie zijn wij, als maatschappij?

Gepubliceerd op: 27-06-2019

“Laten we nou allemaal eens kinderen werkelijk voorop stellen. Altijd. Waar en wanneer dan ook.”
Bestuurder Sigrid van de Poel roept iedereen in Nederland, inclusief minister De Jonge, op om met elkaar antwoord te geven op de vraag wat voor maatschappij we willen zijn en hoe onze kinderen daarin passen. #hetroermoetom!

Kinderen veiligstellen, een taak van ons allemaal

Gepubliceerd op: 21-06-2019

Silvana Bos (strategisch adviseur) en Anouk Martijn (gedragsdeskundige) voelen zich gefrustreerd. Waarom lukt het niet om het patroon van onveiligheid bij gezinnen te doorbreken? Omdat jeugdhulp alleen onvoldoende is. Kinderen veiligstellen is een taak van ons allemaal. Daarom zeggen zij #hetroermoetom! Lees hier hun blog.

Effectiever zorgen voor veiligheid! Dat moet toch lukken??

Gepubliceerd op: 14-06-2019

Dat de transformatie nog geen onverdeeld succes is, moge duidelijk zijn. Volgens John Hersbach, strategisch adviseur en accountmanager is het daarom is tijd voor actie, tijd om de jeugdzorg effectiever te maken. #hetroermoetom!

Het perpetuum mobile van de klacht

Gepubliceerd op: 06-06-2019

Lobke van Rijn worstelt. Zoveel klachten, zoveel procedures. Hoe doe je recht aan alle partijen wanneer het indienen van een klacht een manier lijkt om onze betrokkenheid bij een gezin te blokkeren? En hoe zorgen we ervoor dat een klacht nooit tussen kinderen en hun veiligheid in komt te staan? Lees haar blog hier. #hetroermoetom!

Toezichthouders: Stop met stapelen

Gepubliceerd op: 29-05-2019

Goed toezicht is essentieel om de samenleving te kunnen laten zien dat we doen wat we behoren te doen, namelijk: kinderen veiligstellen. Precies het soort toezicht dat daarvoor nodig is, ontbreekt nu echter. Thomas van Andel, adviseur bij Jeugdbescherming, zegt daarom: Stop met het stapelen van toezicht en richt toezicht zo in dat het daadwerkelijk helpt om kinderen nog beter veilig te stellen. #Hetroermoetom!

Volg ons ook op social media