menu

Leren van de Beste Overheidsorganisaties

Gepubliceerd op: 05-12-2018

In 2014 won Jeugd Bescherming Regio Amsterdam de ‘Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar’. Sinds dat jaar wordt de verkiezing jaarlijks georganiseerd door de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM) met ondersteuning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Doel is om als inspiratie te dienen voor innovaties die de publieke sector kunnen verbeteren. Alle finalisten uit 2014 t/m 2017 zijn nu gebundeld in een inspirerend boekje.

Systeemgericht casemanagement bij Jeugdbescherming veelbelovend

Gepubliceerd op: 08-11-2018

Inge Busschers, onderzoeker bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam, promoveert op 21 november met haar proefschrift “Child safety now! Towards effective case management in child protection and youth parole services”. In dit proefschrift beschrijft Inge de inhoud en haalbaarheid van een geïntegreerde en systeemgerichte casemanagement aanpak binnen jeugdbescherming en jeugdreclassering, om zo kinderen en jongeren van wie de veiligheid in het geding is effectief te ondersteunen. Conclusie? Zo’n aanpak is voor jeugdbescherming én jeugdreclassering zeer wenselijk. Wel is het van groot belang dat er continu aandacht is voor de implementatie en kwaliteitsborging in de dagelijkse praktijk. Dit vereist een voortdurende inspanning van medewerkers op alle niveaus in de organisatie, want een hoogwaardige toepassing van een systeemgerichte aanpak is niet eenvoudig.

Jeugdbescherming op werkbezoek bij jeugdzorg Bonaire

Gepubliceerd op: 07-11-2018

Afgelopen week gingen Sigrid van der Poel (bestuurder), Antonietta Perini (manager Akademie) en Irma Stroet (manager service centrum en projectleider) van Jeugdbescherming op werkbezoek bij Jeugdzorg & Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN) op Bonaire.
Op de BES eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) is de veiligheid van kinderen lang niet altijd gewaarborgd. Daarom heeft Jeugdbescherming Regio Amsterdam van het Ministerie van VWS het verzoek gekregen te onderzoeken of er een samenwerking opgezet kan worden met JGCN.
Irma Stroet aan het woord over het werkbezoek.

Op de barricade voor kinderen in de jeugdzorg: een week na de manifestatie

Gepubliceerd op: 11-09-2018

Bas, lid van de ondernemingsraad van Jeugdbescherming Regio Amsterdam blikt terug op de FNV manifestatie vorige week. Kunnen we hopen op meer kwaliTIJD voor het kind?

Jaarverslag 2017: het versterken van onderlinge verbondenheid

Gepubliceerd op: 31-05-2018

Ons jaarverslag is uit! Verbondenheid voor het kind ‘Verbondenheid voor het kind’ was een belangrijk thema in 2017. Het versterken van onderlinge verbondenheid liep als een rode draad door vele activiteiten op elk niveau: van de teams met gezinsmanagers tot zelfs op internationaal niveau. Vanuit de wetenschap dat in verbondenheid sneller en effectiever hulp voor […]

Succesvolle samenwerking met GGD voor snellere veiligheid

Gepubliceerd op: 25-04-2018

Wanneer een gezinsmanager én een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) samen op huisbezoek gaan, worden gezinnen sneller effectief geholpen. Dat blijkt uit de pilot ‘Innovatieve psychiatrie’ die Jeugdbescherming deed samen met de GGD. Jeugdbescherming kijkt naar de veiligheid en problemen van kinderen, een SPV naar psychosociale problematiek van ouders. Vanwege de pilot werden ouders met voorrang […]

WHO-Rapport: wereldwijd een miljard kinderen slachtoffer van geweld

Gepubliceerd op: 14-02-2018

Volgens de World Health Organisation (WHO) is ongeveer een miljard kinderen slachtoffer van geweld. Het betreft de helft van alle kinderen in de leeftijdscategorie van 2 tot 17 jaar. Deze kinderen ondervinden lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of zij worden verwaarloosd.

8 maart 2018: Congres psychische problemen en ouderschap

Gepubliceerd op: 17-01-2018

Hoe kun je als GGZ-professional bijdragen aan het versterken van de ouderrol van cliënten die ook vader of moeder zijn? Dit onderwerp komt niet altijd ter sprake in de behandelkamer, omdat het niet de initiële hulpvraag van je cliënt is, het gesprek hierover moeilijk is, of je al je handen vol hebt aan de behandeling van de klachten. We weten dat kinderen die opgroeien in zo’n situatie veel meer risico lopen op een ongezonde en onveilige ontwikkeling. Dit congres is voor verschillende beroepsgroepen relevant. Een van de doelen is om de samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen en sectoren te verbeteren. De toegang is gratis.

Laten we het Toezicht op de Jeugdbescherming ontstapelen

Gepubliceerd op: 21-12-2017

Toezicht op de jeugdbescherming kan een behoorlijke belasting vormen op het dagelijks werk van de jeugdbeschermer. De vraag is of dat altijd aanvaardbaar en wenselijk is.
In een artikel in Jeugd & Co, nu een jaar geleden, namen we met de titel: “toezicht op hulpverlening schiet doel voorbij” duidelijk stelling. Onze hoofdboodschap aan het adres van de toezichthouders was duidelijk: laten we rond de tafel gaan en de kwaliteit van het toezicht verbeteren.
Nu, een jaar later, kunnen we een klein succesje vieren…

“Nee!” tegen agressie tegen jeugdzorgwerkers

Gepubliceerd op: 20-12-2017

“Het zou goed zijn als een zerotolerance beleid tegen agressie ook bij al onze netwerkpartners werd gehanteerd. Dan levert agressief gedrag ouders niets meer op en neemt agressie af”. Antoinetta Perini, (teammanager) is heel stellig: “Niemand zou agressief gedrag door de vingers mogen zien.”

Volg ons ook op social media