menu

Start Jeugdbeschermer in de wijk in Amsterdam

Gepubliceerd op: 02-07-2020

Nu en in de toekomst is samenwerking cruciaal om kinderen in de wijk blijvend veilig te laten opgroeien. Het afgelopen jaar is er daarom gewerkt aan een intensievere samenwerking tussen enerzijds de Ouder- en kindteams en Samen DOEN (de wijkteams) en anderzijds Jeugdbescherming Regio Amsterdam (Jeugdbescherming) en de William Schrikker Stichting, Doel van de samenwerking is om de wijkteams te ondersteunen bij de begeleiding van gezinnen waarbij er zorgen zijn over de veiligheid.

Gezinsmanagers Jeugdbescherming creatief op huisbezoek

Gepubliceerd op: 20-05-2020

We zetten alles in het werk om tijdens deze coronacrisis te blijven werken aan de blijvende veiligheid van onze kinderen. We houden telefonisch of met video contact, sturen vaker nog even een appje om zoveel mogelijk verbinding te houden met ouders en kinderen. Als het nodig is gaan we uiteraard naar gezinnen toe. We verzinnen dan een creatieve manier om elkaar te ontmoeten.

12 mei: dag van de zorg

Gepubliceerd op: 12-05-2020

Vandaag is het de dag van de zorg. We zijn trots op al onze medewerkers die ook in deze lastige tijd elke dag werken aan de blijvende veiligheid van kinderen.

De scholen gaan weer open

Gepubliceerd op: 11-05-2020

Vandaag gaan de basisscholen weer open. Goed nieuws voor heel veel kinderen en kwetsbare gezinnen waar de druk de afgelopen weken toenam.

In de Volkskrant vertellen 4 leraren over hoe het voor hen is om weer voor de klas te staan.

Jaarverslag 2019: Trots

Gepubliceerd op: 01-05-2020

2020 is nu al een zeer bewogen jaar en we zetten alles in het werk om tijdens deze coronacrisis te blijven werken aan de blijvende veiligheid van onze kinderen.

Het jaar 2019 lijkt dan ook alweer heel lang geleden, terwijl ook dat een bewogen jaar was. Met ons online jaarverslag geven we een terugblik en laten we zien dat je jezelf juist in moeilijke omstandigheden moet blijven ontwikkelen.

Vlog: gezinsmanagers op pad met de politie

Gepubliceerd op: 24-04-2020

Onze gezinsmanagers Sarah en Merel gingen onlangs op pad. Met jeugdagent Isaak. Samen kijken zij bij gezinnen hoe ze de veiligheid van de kinderen kunnen waarborgen, juist nu tijdens de coronacrisis. Sarah maakte een vlog over hoe we werken in tijden van corona.

Wat doet de coronacrisis met kinderen in nood? Bestuurder Claire Vlug in Het Parool.

Gepubliceerd op: 23-04-2020

Vandaag vertelt onze bestuurder Claire Vlug in een mooi en persoonlijk interview met Het Parool over de positie van kwetsbare kinderen in deze Corona crisis en de uitdaging van Jeugdbescherming om, samen met netwerkpartners, te blijven werken aan hun veiligheid.

Coronavirus: update over de werkwijze van Jeugdbescherming

Gepubliceerd op: 17-04-2020

Sinds half maart zijn in Nederland ingrijpende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook Jeugdbescherming Regio Amsterdam neemt de adviezen van het kabinet ter harte. Omdat de situatie langer duurt dan gehoopt, hebben we nieuwe afspraken met elkaar gemaakt.

Kwetsbaar kind raakt van de radar door coronocrisis

Gepubliceerd op: 03-04-2020

In Trouw verscheen vandaag een artikel over jeugdzorgmedewerkers die zich momenteel grote zorgen maken. De scholen blijven namelijk nog wel even dicht en daar lijden de kwetsbare kinderen het meeste onder.

Villa Pinedo geeft tips aan gescheiden ouders

Gepubliceerd op: 31-03-2020

Mooi initiatief van Villa Pinedo: Zij ondersteunen gescheiden ouders in deze tijden met tips en tot 6 april met een gratis online training. Want juist nu zullen gescheiden ouders meer op elkaar zijn aangewezen 

Volg ons ook op social media