menu

‘Advocaten hebben te weinig oog voor kinderen bij echtscheidingen’

Gepubliceerd op: 12-01-2021

Onze collega Niels roept in Het Parool de advocatuur op om uit de strijd te blijven in complexe scheidingen, en samen met jeugdbeschermers toe te werken naar bemiddeling om zo samen de veiligheid van de jeugd in Nederland te vergroten.

Grote verslagenheid dood vader en dochter Amsterdam-Oost

Gepubliceerd op: 29-12-2020

Met grote verslagenheid is bij ons gereageerd op het bericht dat gisteren de lichamen van een vader en dochter zijn gevonden in een woning in Amsterdam-Oost. Wij zijn betrokken bij dit gezin en erg uit het veld geslagen door deze afschuwelijke gebeurtenis.

VVD en CDA willen ‘onveilige’ gezinnen kunnen dwingen tot hulp

Gepubliceerd op: 26-11-2020

Als opvoeders ten gevolge van hun eigen belasting een risico vormen voor de ontwikkeling van hun kinderen, dan moeten we naast hen gaan staan. Wij zijn blij met deze motie van CDA en VVD om, als hulpverlening uiteindelijk wordt geweigerd, afdwingbare hulp in te kunnen zetten.

Nieuw veiligheidstaxatie-instrument steun voor medewerkers

Gepubliceerd op: 23-11-2020

In 2019 introduceerde Jeugdbescherming een nieuw veiligheidstaxatie-instrument: de HAVIK (Handelingsgerichte Actuele Veiligheid Inschatting van het Kind). Team Onderzoek van Jeugdbescherming Regio Amsterdam onderzocht of de HAVIK bijdraagt aan het inschatten van de actuele veiligheid en aan het directe handelen bij onveiligheid.

Argos over uithuisplaatsingen

Gepubliceerd op: 09-11-2020

Op zaterdag 7 november zond Argos een radioprogramma uit over uithuisplaatsingen. Argos sprak met een moeder en deskundigen. Eén van die deskundigen was Mirte, gedragsdeskundige bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Coalitie naar Thuis op de Voor de Jeugd Dag

Gepubliceerd op: 02-11-2020

Vanmiddag vertelden onze collega Silvana Bos en Sandra Hol van Levvel tijdens de Voor de Jeugd Dag hoe de Coalitie naar Thuis op zoek gaat naar maatwerkoplossingen bij gezinsgerichte opvang.

Jeugdzorgregio Amsterdam 1 van de laagste aantallen ondertoezichtstellingen

Gepubliceerd op: 27-10-2020

In de rapportage van jeugdbescherming en jeugdreclassering 2019 van het CBS (1.9.2) zien we in de jeugdzorgregio Amsterdam een van de laagste aantallen ondertoezichtstellingen t.o.v. andere regio’s in Nederland. Wat zegt dit over de veiligheid van kinderen?

Jeugdbescherming Regio Amsterdam kritisch op wetsvoorstel Jeugd

Gepubliceerd op: 01-10-2020

Net als veel andere organisaties, gemeenten en instellingen in Nederland heeft Jeugdbescherming Regio Amsterdam kritisch gereageerd op de internetconsultatie ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’. Onze reactie leest u hier.

Vanaf vandaag in de bioscoop: Rocks

Gepubliceerd op: 24-09-2020

Rocks is 15 jaar. Als haar vader is overleden en moeder plotseling is vertrokken om “haar hoofd vrij te maken” komt zij er met haar kleine broertje Emmanuel er helemaal alleen voor te staan. Noodgedwongen trekken ze van plek naar plek, terwijl Rocks ook op school nog probeert bij te benen en. Haar vriendinnen weten niet hoe ze haar het beste kunnen helpen – jeugdbescherming inschakelen, of juist niet?

Sterre deed onderzoek: Hoe wordt de jeugdbeschermer beschermd?

Gepubliceerd op: 08-09-2020

Sterre Hoogendijk las het pamflet ‘Handen af van onze jeugdbeschermers’ en hoorde daarna onze collega Arjen bij Pauw vertellen over zijn ervaringen met geweld in zijn werk. Sterre vroeg zich af: wie beschermt de jeugdbeschermers? en besloot hier onderzoek naar te doen. Maak kennis met Sterre en lees wat de belangrijkste resultaten van het onderzoek waren.

Volg ons ook op social media