menu

Jeugdbescherming organiseert informatiemarkt voor ervaren professionals met Spirit en Altra

Gepubliceerd op: 07-06-2016

Op donderdagavond 23 juni a.s. organiseren Altra, Spirit en Jeugdbescherming Regio Amsterdam een gezamenlijke informatiemarkt in Amsterdam Zuidoost voor ervaren professionals in het primaire proces in de jeugdzorg, jeugdhulpverlening en/of jeugdbescherming, die belangstelling hebben in een functie binnen één van deze organisaties. Ben je benieuwd hoe het is om bij deze organisaties te werken?

Speciaal Top 1000 team bij Jeugdbescherming gestart

Gepubliceerd op: 24-05-2016

Jeugdbescherming heeft sinds 1 mei jl. een speciaal Top1000-team. Het was een wens van de gemeente Amsterdam en Jeugdbescherming dat een aantal gezinsmanagers zich intensiever met het Jeugdreclasseringswerk bezig gaan houden.Het Top1000 team, dat uit acht gezinsmanagers/regisseurs, een gedragsdeskundige en een teammanager bestaat, zal zich voor de duur van twee jaar fungeren intensief richten op […]

Raad van Toezicht Jeugdbescherming verwelkomt twee nieuwe bestuursleden

Gepubliceerd op: 18-05-2016

Dinsdag 17 mei jl. mocht de Raad van Toezicht Jeugdbescherming twee nieuwe leden verwelkomen.

SAMEN, het Jaarverslag 2015 van Jeugdbescherming

Gepubliceerd op: 29-03-2016

Voor alle organisaties in het jeugdzorgsysteem was 2015 een ‘ander’ jaar dan de voorgaande jaren. Reden voor Jeugdbescherming Regio Amsterdam (Jeugdbescherming) om ook het jaarverslag anders dan anders aan te pakken: het jaar 2015 samengevat in de woorden van een aantal van onze medewerkers en netwerkpartners. We hopen dat ons Jaarverslag 2015 met interesse en plezier wordt gelezen.

MVO: aandacht voor maatschappelijk rendement bij Jeugdbescherming

Gepubliceerd op: 08-03-2016

Jeugdbescherming heeft zich in februari aangesloten bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland (MVO). Wij versterken hiermee onze verantwoordelijkheid naar mens, maatschappij en milieu. ‘Als partner is Jeugdbescherming onderdeel van een groeiend en bloeiend netwerk van ruim 2.000 bedrijven en andere organisaties die zich inzetten voor een meer duurzame samenleving’. Jeugdbescherming streeft dan ook naar een integrale […]

Kennisgeving overdracht dossiers AMK

Gepubliceerd op: 09-02-2016

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. In dat verband is de functie van het voormalige Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) overgenomen door Veilig Thuis. De cliëntendossiers van het AMK, dat tot 01-01-2015 onderdeel uitmaakte van onze organisatie, zijn op grond van de wet overgedragen aan de Veilig Thuis-organisaties. Op basis van […]

Keurmerk voor Jeugdbescherming verlengd

Gepubliceerd op: 03-02-2016

Donderdag 28 januari jl. voerde het Keurmerkinstituut een audit uit in het kader van onze certificering tot ‘uitvoerende organisatie in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering’. Na afloop van de audit hebben we het goede bericht gekregen dat we weer voor een jaar zijn gecertificeerd!

Interne klanttevredenheid bij Jeugdbescherming verder toegenomen

Gepubliceerd op: 12-01-2016

Eind 2015 heeft een extern bureau een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd over dienstverlening van ons Service Centrum. Alle medewerkers van Jeugdbescherming kregen de gelegenheid om aan te geven hoe tevreden ze zijn over de dienstverlening. Het Service Centrum van Jeugdbescherming organiseert de bedrijfsvoering en voert deze uit. Wij gaan hierover in gesprek met een trotse Irma Stroet, zij geeft sinds […]

Contract Jeugdteams Zaanstad ondertekend

Gepubliceerd op: 15-12-2015

Maandagmiddag, 14 december 2015, ondertekende onze bestuurder Sigrid van de Poel op het stadhuis te Zaanstad het contract Jeugdteams in Zaandam. De overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2016 en heeft in principe de duur van 6 jaar. Na iedere twee jaar kan het contract verlengd worden met 2 jaar.

Reactie Jeugdbescherming inzake intimidatie en privacyschending van onze medewerker

Gepubliceerd op: 18-11-2015

Er is op 17 november jl. door Jeugdbescherming Regio Amsterdam ingegrepen naar aanleiding van een schietincident. Een kind is door Jeugdbescherming in een veilige situatie ondergebracht na instemming van de kinderrechter. Onze organisatie staat in voor de veiligheid van kinderen en onze medewerkers en doet er alles aan om dit te waarborgen.

Volg ons ook op social media