menu

Jaarverslag 2018: veerkracht om te groeien

Gepubliceerd op: 17-04-2019

2018 was een lastig jaar waarbij gesprekken over tarieven, krapte op de arbeidsmarkt en wachtlijsten de boventoon voerden. Gelukkig hebben we ook veel mooie ontwikkelingen gezien en voelden we bij onze medewerkers, opdrachtgevers, ketenpartners en gezinnen de veerkracht om te groeien en het nog beter te doen voor ‘ieder kind veilig’.

Wij zijn blij dat zij hun inspirerende verhalen willen delen in ons jaarverslag 2018. Stuk voor stuk laten ze zien dat als we de krachten bundelen en we ons blijven verbinden, we samen de broodnodige veranderingen in gang kunnen zetten.

Privacystatement naar aanleiding van datalek Utrecht

Gepubliceerd op: 10-04-2019

Naar aanleiding van het nieuws over het datalek bij Samen Veilig Midden Nederland (SAVE, voorheen Bureau Jeugdzorg Utrecht) kunnen we ons voorstellen dat onze cliënten vragen hebben over hoe Jeugdbescherming Regio Amsterdam hun dossiers beschermt. Jeugdbescherming gaat heel zorgvuldig en volgens de wet op privacy om met persoonlijke gegevens van onze cliënten. De dossiers zijn niet online vindbaar via onze website. Jeugdbescherming heeft haar oude domeinnamen in eigen beheer gehouden om te voorkomen dat via mailverkeer persoonlijke informatie van onze cliënten openbaar gemaakt kan worden.

Systeemgericht casemanagement bij Jeugdbescherming veelbelovend

Gepubliceerd op: 08-11-2018

Inge Busschers, onderzoeker bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam, promoveert op 21 november met haar proefschrift “Child safety now! Towards effective case management in child protection and youth parole services”. In dit proefschrift beschrijft Inge de inhoud en haalbaarheid van een geïntegreerde en systeemgerichte casemanagement aanpak binnen jeugdbescherming en jeugdreclassering, om zo kinderen en jongeren van wie de veiligheid in het geding is effectief te ondersteunen. Conclusie? Zo’n aanpak is voor jeugdbescherming én jeugdreclassering zeer wenselijk. Wel is het van groot belang dat er continu aandacht is voor de implementatie en kwaliteitsborging in de dagelijkse praktijk. Dit vereist een voortdurende inspanning van medewerkers op alle niveaus in de organisatie, want een hoogwaardige toepassing van een systeemgerichte aanpak is niet eenvoudig.

“Nee!” tegen agressie tegen jeugdzorgwerkers

Gepubliceerd op: 20-12-2017

“Het zou goed zijn als een zerotolerance beleid tegen agressie ook bij al onze netwerkpartners werd gehanteerd. Dan levert agressief gedrag ouders niets meer op en neemt agressie af”. Antoinetta Perini, (teammanager) is heel stellig: “Niemand zou agressief gedrag door de vingers mogen zien.”

Pilots bij Jeugdbescherming

Gepubliceerd op:

Bij Jeugdbescherming staat de veiligheid van kinderen voorop, en om daaraan te kunnen werken moeten wij als organisatie de voorwaarden scheppen waaronder onze gezinsmanagers hun werk goed kunnen uitvoeren. Werkdruk speelt daarbij een grote rol. Jeugdbescherming is daarom steeds bezig met het verbeteren van de werkprocessen door middel van pilots, om zodoende de veiligheid van kinderen te verhogen. Hoe hangen de pilots en werkdruk samen? Lees hier meer over drie van onze pilots in een interview met Pieter Bijkerk, strategisch adviseur bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Wethouder Aalsmeer op werkbezoek bij Jeugdbescherming

Gepubliceerd op: 20-06-2017

Donderdag 15 juni heeft wethouder Jeugd Gertjan van der Hoeven een werkbezoek gebracht aan Jeugdbescherming.

Van Rijn ontvangt brandbrief over stapeling toezichthouders jeugdzorg

Gepubliceerd op: 10-06-2016

Jeugdbescherming Regio Amsterdam heeft – mede namens een aantal collega-organisaties – begin juni een brandbrief geschreven aan staatssecretaris Martin van Rijn. Inhoud van de brief: een overdaad aan toezichthouders gaat ten koste van de begeleiding van kwetsbare kinderen en hun ouders.

Jeugdbescherming verwelkomt veertig nieuwe gezinsmanagers!

Gepubliceerd op: 07-06-2016

De afgelopen maanden heeft het team Werving & Selectie van Jeugdbescherming zich enorm ingespannen om nieuwe gezinsmanagers te werven via advertenties, social media en mond-tot-mondreclame. En met succes! Met dank aan de grote inzet van onze eigen medewerkers, retweets en likes door onze netwerkpartners.

Jeugdbescherming organiseert informatiemarkt voor ervaren professionals met Spirit en Altra

Gepubliceerd op:

Op donderdagavond 23 juni a.s. organiseren Altra, Spirit en Jeugdbescherming Regio Amsterdam een gezamenlijke informatiemarkt in Amsterdam Zuidoost voor ervaren professionals in het primaire proces in de jeugdzorg, jeugdhulpverlening en/of jeugdbescherming, die belangstelling hebben in een functie binnen één van deze organisaties. Ben je benieuwd hoe het is om bij deze organisaties te werken?

Speciaal Top 1000 team bij Jeugdbescherming gestart

Gepubliceerd op: 24-05-2016

Jeugdbescherming heeft sinds 1 mei jl. een speciaal Top1000-team. Het was een wens van de gemeente Amsterdam en Jeugdbescherming dat een aantal gezinsmanagers zich intensiever met het Jeugdreclasseringswerk bezig gaan houden.Het Top1000 team, dat uit acht gezinsmanagers/regisseurs, een gedragsdeskundige en een teammanager bestaat, zal zich voor de duur van twee jaar fungeren intensief richten op […]

Volg ons ook op social media