menu

Veilig Thuis en Jeugdbescherming Akademie vieren samenwerking in de Week tegen Kindermishandeling

Gepubliceerd op: 09-10-2019

De trainers van Veilig Thuis en Jeugdbescherming Akademie bundelen hun krachten en verzorgen vanaf nu samen trainingen. Om dat te vieren geven zij tijdens de Week tegen de Kindermishandeling 2 gratis workshops: ‘Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’ en ‘Horen, zien, handelen’.

Jeugdbescherming op de Carrièrebeurs

Gepubliceerd op: 28-11-2018

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 november stond Jeugdbescherming Regio Amsterdam op de Carrièrebeurs in Utrecht. Ons Werving & Selectieteam heeft samen met 3 van onze gezinsmanagers de bezoekers geënthousiasmeerd om bij Jeugdbescherming aan de slag te gaan als gezinsmanager en samen met ons zicht in te zetten voor onze missie: Ieder kind veilig. De eerste sollicitatiebrieven zijn al binnen!

Let’s talk about sex! Deel II

Gepubliceerd op: 25-10-2018

Op 1 november organiseren gedragsdeskundigen Anne en Lynn met de Jeugdbescherming Akademie en Qpido een symposium over het bespreekbaar maken van seksualiteit.

In een tweedelig interview legt Lynn uit waarom dit symposium zo nodig is voor alle professionals die met kinderen en onveiligheid te maken krijgen. Interesse? Lees dan vooral verder en kom erachter wat je kunt verwachten en waarom het bespreekbaar maken van seksualiteit juist nu hoog op de agenda’s moet.

Dit is deel 2 van het interview met Lynn, gedragsdeskundige bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam in het kader van het symposium Seksualiteit op 1 november 2019.

Let’s talk about sex! Deel I

Gepubliceerd op: 24-10-2018

Op 1 november organiseren gedragsdeskundigen Anne en Lynn met de Jeugdbescherming Akademie en Qpido een symposium over het bespreekbaar maken van seksualiteit.

In een tweedelig interview legt Lynn uit waarom dit symposium zo nodig is voor alle professionals die met kinderen en onveiligheid te maken krijgen. Interesse? Lees dan vooral verder en kom erachter wat je kunt verwachten en waarom het bespreekbaar maken van seksualiteit juist nu hoog op de agenda’s moet.

Jeugdbescherming op internationaal congres

Gepubliceerd op: 28-09-2018

Van 3 tot 5 oktober is Jeugdbescherming op het internationale congres van EUSARF ( European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents). EUSARF is een onderzoeksplatform en richt zich op onderzoek binnen het jeugdzorgveld. Jeugdbescherming houdt tijdens dit congres presentaties over onder andere de inzet van spoedplaatsingen van jongeren in gesloten jeugdzorg en het beoordelen van opvoedgedrag.

Intensief Systeemgericht Casemanagement gepresenteerd op Europees Congres

Gepubliceerd op: 18-07-2018

Op 21, 22 en 23 juni was Inge Busschers, onderzoeker bij de Jeugdbescherming Akademie, in Italië voor de EFCAP conferentie over ‘young victims and young offenders: prevention and intervention within families and institutions’. Zij gaf daar een presentatie over Intensief Systeemgericht Casemanagement.

Symposium Polarisatie en radicalisering

Gepubliceerd op: 18-05-2018

De verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving (polarisatie) resulteert in toenemende mate tot spanningen. Dit heeft invloed op ons allemaal. Polarisatie
kan een voedingsbodem zijn voor alle vormen van extremisme en heeft een negatieve invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Wat als dit leidt tot bereidheid van
jongeren om aanslagen te plegen, extremistische of terroristische activiteiten te steunen
en te ondernemen? Wat betekent dit voor hun veiligheid en ontwikkeling en voor de veiligheid van hun broertjes en zusjes? Wat roept dit bij jou zelf op en waar kan jij als hulpverlener op letten?

Intensief Systeemgericht Casemanagement in internationaal perspectief

Gepubliceerd op: 26-09-2017

Volgende week staat onderzoek van Jeugdbescherming in de spotlights in Den Haag. Van 1 tot en met 4 oktober vindt de 15e Europese bijeenkomst van de ISCPAN (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect) plaats. Het thema is dit jaar Multi-Disciplinary Interagency Approaches to the Prevention and Treatment of Child Abuse and Neglect. Jeugdbescherming (Inge Busschers) geeft er een (poster)presentatie over haar onderzoek naar de uitvoering van het Intensief Systeemgericht Casemanagement.

Het hele systeem in de kamer en dan ook echt het hele systeem!

Gepubliceerd op: 18-08-2017

Op 6 februari 2017 werd in Parijs een eerste grote conferentie over “systeemdenken” georganiseerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO); een samenwerking van 35 landen gericht op het ontwikkelen van effectief Sociaal Economisch Beleid. Tijdens deze conferentie werden onder meer vijf cases besproken van overheidsorganisaties die zichzelf proberen te verbeteren. Jeugdbescherming was een van deze vijf cases. Inmiddels is er een rapport over verschenen.

Symposium: Armoede, geef kinderen gelijke kansen.

Gepubliceerd op: 04-08-2017

Kinderen die opgroeien in armoede hebben geen gelijke kansen. Volgens het recent verschenen SER-rapport ”Opgroeien zonder Armoede 2017” is armoede onder kinderen in Nederland een hardnekkig probleem. Wat betekent leven in armoede voor kinderen? Is onze opvoedhulp effectief wanneer het gezin iedere dag moet zien te overleven? Welke handvatten heeft de hulpverlener om de schaamte over de armoede te doorbreken en bespreekbaar te maken? Op interactieve manier wordt samen met Andrew, een ervaringsdeskundige, en dr. Roeland van Geuns, lector Armoede en Participatie aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), antwoord gegeven op deze vragen.

Volg ons ook op social media