menu

Privacystatement naar aanleiding van datalek Utrecht

Gepubliceerd op: 10-04-2019

Naar aanleiding van het nieuws over het datalek bij Samen Veilig Midden Nederland (SAVE, voorheen Bureau Jeugdzorg Utrecht) kunnen we ons voorstellen dat onze cliënten vragen hebben over hoe Jeugdbescherming Regio Amsterdam hun dossiers beschermt. Jeugdbescherming gaat heel zorgvuldig en volgens de wet op privacy om met persoonlijke gegevens van onze cliënten. De dossiers zijn niet online vindbaar via onze website. Jeugdbescherming heeft haar oude domeinnamen in eigen beheer gehouden om te voorkomen dat via mailverkeer persoonlijke informatie van onze cliënten openbaar gemaakt kan worden.

Maandag 3 september manifestatie Jeugdzorg.

Gepubliceerd op: 31-08-2018

Op maandag 3 september 2018 maken onze collega’s hun agenda leef voor de grote jeugdzorgmanifestatie in Den Haag!

Samenwerkingsovereenkomst Zaanse Jeugdteams

Gepubliceerd op: 29-03-2018

Op dinsdag 27 maart 2018 hebben de bestuurders van de Zaanse Jeugdteams in bijzijn van de wethouder Jeroen Olthof een samenwerkingsovereenkomst getekend die richting geeft aan de volgende ontwikkelfase van de Jeugdteams. Nadat uit de verschillende evaluaties blijkt dat de aanpak van de Zaanse Jeugdteams door de Zaanse gezinnen en de professionals die met de Jeugdteams werken gewaardeerd wordt is het tijd om de verbetervoorstellen die de gezinnen en professionals aan de Jeugdteams geven op te pakken en de werkprocessen hierop aan te passen.

Gezamenlijke aanpak personeelstekorten binnen het zwaardere segment jeugdhulp

Gepubliceerd op: 20-02-2018

Op donderdag 15 februari ondertekenden jeugdhulporganisaties, waaronder Jeugdbescherming en de gemeente Amsterdam het projectplan “Gezamenlijke aanpak personeelstekorten binnen het zwaardere segment jeugdhulp”.

Geen reclame voor ongezonde producten gericht op kinderen

Gepubliceerd op: 13-09-2017

Vanaf 1 januari 2018 zien we op de metrostations van Amsterdam geen reclame meer voor ongezonde producten, gericht op kinderen en jongeren onder de achttien jaar. Dit heeft de gemeente laten opnemen in het nieuwe reclamecontract.

Proef kleinschalige voorziening verlengd

Gepubliceerd op: 01-08-2017

Het experiment met de Kleinschalige Voorziening (KV) wordt tot 1 januari 2018 verlengd. Dit berichtte Het Parool afgelopen zaterdag.”De voorziening zou eigenlijk per 1 juli dichtgaan, maar toen de gezinsmanagers van Jeugdbescherming Regio Amsterdam en de William Schrikker Stichting zagen dat deze jongens minder terugvallen in hun oude gedrag, besloten de gemeente en het ministerie de subsidie tot 1 januari te verlengen”, aldus Het Parool.

Jeugdregio’s tekenen Convenant Woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Gepubliceerd op: 24-07-2017

Het woonplaatsbeginsel regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de financiering en de levering van jeugdhulp. De huidige wetgeving leidt in de praktijk tot veel administratie. De jeugdregio’s in Nederland hebben nu in een convenant een aantal praktische afspraken gemaakt om – per direct – de grootste administratieve problemen te verminderen.

Samenwerking Hoornse zorgpartners verlengd

Gepubliceerd op: 12-07-2017

De gemeente Hoorn heeft de samenwerking met 1.Hoorn en twaalf zorgpartners, waaronder Jeugdbescherming Regio Amsterdam, tot 2019 verlengd. Deze samenwerking werd in 2014 opgezet om de nieuwe zorgtaken die naar gemeente kwamen handen en voeten te geven.

Rotterdam schakelt o.a. jeugdbescherming in om kwetsbare vrouwen aan anticonceptie te krijgen

Gepubliceerd op: 11-07-2017

De gemeente Rotterdam gaat samenwerken met kraamzorg, huisartsen en jeugdbescherming om elk jaar honderd vrouwen meer te willen bereiken om ze overtuigen een zwangerschap te voorkomen. De maatregelen zijn noodzakelijk zolang gedwongen anticonceptie niet mogelijk is.

Gemeente Amsterdam organiseert inspraakbijeenkomst over jeugdzorg voor ouders en jongeren

Gepubliceerd op: 06-07-2017

De afdeling Jeugd van de gemeente Amsterdam organiseert op donderdag 13 juli a.s. een inspraak- en informatiebijeenkomst over de veranderingen de jeugdhulp in 2018. Amsterdamse ouders en jongeren zijn van harte welkom.

Volg ons ook op social media