menu

Verbeteringen samenwerking jeugdbeschermingsorganisaties na onderzoek familiedrama Amsterdam

Gepubliceerd op: 14-10-2021

In december 2020 werd een meisje door haar vader om het leven gebracht, waarna hij zichzelf ombracht. De impact van het overlijden voor de moeder is onvoorstelbaar. Dat geldt ook voor de betrokken familie en vrienden van het meisje en de vader. Hoewel verschillende organisaties betrokken waren bij het gezin, is het niet gelukt het meisje te beschermen. Wij nemen de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport dan ook zeer serieus. Met de betrokken organisaties werken we aan het versterken van onze samenwerking, het beter delen van informatie en het verbeteren van onze samenwerking met de volwassen GGZ.

Reactie Follow the Money: ineens staat een pleegkind op de stoep

Gepubliceerd op: 27-08-2021

In het interview komt o.a. de tijdelijke pleegmoeder aan het woord die zich overvallen voelde met de komst van het jongetje, in het artikel Michael genoemd. Het team bij Jeugdbescherming moest in een crisismoment de beste en zo veilig mogelijke plek zien te regelen voor Michael. Deze pleegmoeder leek die plek te kunnen bieden. Het laat zien dat onze gezinsmanagers elke dag voor lastige dillema’s staan en altijd kiezen voor de best mogelijke oplossing voor het kind. Dit hebben we ook samen met Levvel laten weten aan Follow the Money in een reactie.

Gedragsdeskundigen Nienke en Julia geraakt door docu ‘Goede moeders’.

Gepubliceerd op: 22-07-2021

Net als vele anderen werden ook onze gedragsdeskundigen Nienke en Julia geraakt door de documentaire ‘Goede moeders’. Zij schreven er een blog over.

Jeugdbranches willen snel oplossingen na rapport inspecties

Gepubliceerd op: 06-07-2021

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) doen stevige aanbevelingen aan Rijk, regio’s, GI’s en aanbieders om te zorgen voor tijdige begeleiding en passende hulp aan de meest kwetsbare kinderen De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) delen de zorgen van de inspecties en zet zich in om de verbeterpunten om te zetten in actie.

Jeugdbescherming Regio Amsterdam zoekt 2 leden voor de Raad van Toezicht.

Gepubliceerd op: 18-06-2021

Jeugdbescherming is per 1 oktober 2021 op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht, één met het profiel ‘kwaliteit’ en één met een bestuurs-/organisatiekundig profiel.

Onderzoek Follow the Money toont pittige taak Jeugdbescherming

Gepubliceerd op: 08-06-2021

De kop van het artikel dat afgelopen zaterdag is verschenen op de site van Follow The Money “De jeugdbescherming bezwijkt onder de hoge werkdruk”, roept bij onze bestuurder Claire Vlug tegenstrijdige gevoelens op: zorg en trots.

22 juni: workshop innovatieve psychiatrie

Gepubliceerd op: 04-06-2021

Wil je weten wat een samenwerking tussen Jeugdbescherming en de volwassen GGZ kan opleveren voor kinderen en hun ouders? Meld je dan aan voor deze online workshop.

Uitnodiging boekpresentatie ‘Complexiteit managen’

Gepubliceerd op: 14-05-2021

We nodigen u uit voor de online presentatie van het boek Complexiteit Managen van Mirjam Coret en Michiel Grünwald op 27 mei van 17.00 tot 18.00 uur.
Complixiteit Managen gaat over het begeleiden van complexe organisatieveranderingen in het sociaal domein. Het boek biedt daarbij concrete stappen die houvast geven om te komen tot blijvend lerende organisaties.

Jaarverslag 2020: NABIJ

Gepubliceerd op: 23-04-2021

Ons jaarverslag 2020 is uit! Terwijl Nederland veranderde in een 1,5 meter maatschappij, hebben wij ons in 2020 extra hard ingezet om juist nog dichter bij onze gezinnen te staan. Daarom is het thema dit jaar: nabij.

‘Zet jeugdzorg boven aan je lijstje!’

Gepubliceerd op: 11-04-2021

Gisteravond deden Woe en Van der Laan een oproep aan informateur Tjeenk Willink: zet Jeugdzorg bovenaan je lijstje!

Volg ons ook op social media