menu

Jaarverslag 2017: het versterken van onderlinge verbondenheid

Gepubliceerd op: 31-05-2018

Ons jaarverslag is uit! Verbondenheid voor het kind ‘Verbondenheid voor het kind’ was een belangrijk thema in 2017. Het versterken van onderlinge verbondenheid liep als een rode draad door vele activiteiten op elk niveau: van de teams met gezinsmanagers tot zelfs op internationaal niveau. Vanuit de wetenschap dat in verbondenheid sneller en effectiever hulp voor […]

Succesvolle samenwerking met GGD voor snellere veiligheid

Gepubliceerd op: 25-04-2018

Wanneer een gezinsmanager én een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) samen op huisbezoek gaan, worden gezinnen sneller effectief geholpen. Dat blijkt uit de pilot ‘Innovatieve psychiatrie’ die Jeugdbescherming deed samen met de GGD. Jeugdbescherming kijkt naar de veiligheid en problemen van kinderen, een SPV naar psychosociale problematiek van ouders. Vanwege de pilot werden ouders met voorrang […]

Jeugdregio’s tekenen Convenant Woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Gepubliceerd op: 24-07-2017

Het woonplaatsbeginsel regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de financiering en de levering van jeugdhulp. De huidige wetgeving leidt in de praktijk tot veel administratie. De jeugdregio’s in Nederland hebben nu in een convenant een aantal praktische afspraken gemaakt om – per direct – de grootste administratieve problemen te verminderen.

Raad voor de Kinderbescherming publiceert instroomanalyse

Gepubliceerd op: 17-07-2017

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft haar instroomanalyse gepubliceerd. Daarin wordt gekeken wat de redenen achter een hoge of juist lage instroom bij de RvdK kunnen zijn.

Rotterdam schakelt o.a. jeugdbescherming in om kwetsbare vrouwen aan anticonceptie te krijgen

Gepubliceerd op: 11-07-2017

De gemeente Rotterdam gaat samenwerken met kraamzorg, huisartsen en jeugdbescherming om elk jaar honderd vrouwen meer te willen bereiken om ze overtuigen een zwangerschap te voorkomen. De maatregelen zijn noodzakelijk zolang gedwongen anticonceptie niet mogelijk is.

Gemeente Amsterdam organiseert inspraakbijeenkomst over jeugdzorg voor ouders en jongeren

Gepubliceerd op: 06-07-2017

De afdeling Jeugd van de gemeente Amsterdam organiseert op donderdag 13 juli a.s. een inspraak- en informatiebijeenkomst over de veranderingen de jeugdhulp in 2018. Amsterdamse ouders en jongeren zijn van harte welkom.

Jeugdzorg Nederland en vakbonden ondertekenen nieuwe CAO Jeugdzorg

Gepubliceerd op: 04-07-2017

Jeugdzorg Nederland en de vakbonden, FNV, CNV en FBZ, ondertekenden 30 juni jl. de nieuwe cao Jeugdzorg. De nieuwe cao loopt van 1 januari 2017 tot 1 april 201

Jeugdbescherming zoekt nog drie onderzoekstagiair(e)s vanaf september 2017

Gepubliceerd op: 26-06-2017

Wij zoeken nog drie stagiar(e)s die vanaf september 2017 aan de slag willen gaan met onze pilot Bedoeling op 10 of de pilot Effectiviteit.

Wethouder Aalsmeer op werkbezoek bij Jeugdbescherming

Gepubliceerd op: 20-06-2017

Donderdag 15 juni heeft wethouder Jeugd Gertjan van der Hoeven een werkbezoek gebracht aan Jeugdbescherming.

Stas Van Rijn: meerjarige afspraken nodig

Gepubliceerd op: 09-06-2017

Alle Kamerleden zijn het er over eens: de gewenste vernieuwing van de jeugdzorg is nog onvoldoende van de grond gekomen. Staatssecretaris Van Rijn roept gemeenten op om meerjarige afspraken te maken met aanbieders, óók over vernieuwing.

Volg ons ook op social media