menu

Toekomstscenario biedt meer bescherming aan kind en gezin

Gepubliceerd op: 04-10-2021

Sociale Vraagstukken publiceerde afgelopen zaterdag een opiniestuk van onze strategisch adviseurs Silvana Bos en John Hersbach. Hieronder vind je de tekst van het artikel. Wil je meer informatie of met ons meepraten over dit onderwerpen? Stuur een mail naar s.bos@jeugdbescherming.nl Toekomstscenario biedt meer bescherming voor kind en gezin De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) […]

Gezocht: nieuwe leden voor onze cliëntenraad

Gepubliceerd op: 30-09-2021

De cliëntenraad van Jeugdbescherming Regio Amsterdam is op zoek naar vier nieuwe leden: De cliëntenraad denkt mee, praat mee en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies over zaken die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad bestaat uit jongeren, ouders en verzorgers die zelf cliënt zijn of waren bij Jeugdbescherming en die vanuit hun ervaringen advies […]

Nieuw veiligheidstaxatie-instrument steun voor medewerkers

Gepubliceerd op: 23-11-2020

In 2019 introduceerde Jeugdbescherming een nieuw veiligheidstaxatie-instrument: de HAVIK (Handelingsgerichte Actuele Veiligheid Inschatting van het Kind). Team Onderzoek van Jeugdbescherming Regio Amsterdam onderzocht of de HAVIK bijdraagt aan het inschatten van de actuele veiligheid en aan het directe handelen bij onveiligheid.

Jeugdbescherming Regio Amsterdam kritisch op wetsvoorstel Jeugd

Gepubliceerd op: 01-10-2020

Net als veel andere organisaties, gemeenten en instellingen in Nederland heeft Jeugdbescherming Regio Amsterdam kritisch gereageerd op de internetconsultatie ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’. Onze reactie leest u hier.

Sterre deed onderzoek: Hoe wordt de jeugdbeschermer beschermd?

Gepubliceerd op: 08-09-2020

Sterre Hoogendijk las het pamflet ‘Handen af van onze jeugdbeschermers’ en hoorde daarna onze collega Arjen bij Pauw vertellen over zijn ervaringen met geweld in zijn werk. Sterre vroeg zich af: wie beschermt de jeugdbeschermers? en besloot hier onderzoek naar te doen. Maak kennis met Sterre en lees wat de belangrijkste resultaten van het onderzoek waren.

Volg ons ook op social media