menu

MVO: aandacht voor maatschappelijk rendement bij Jeugdbescherming

Gepubliceerd op: 08-03-2016

Jeugdbescherming heeft zich in februari aangesloten bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland (MVO). Wij versterken hiermee onze verantwoordelijkheid naar mens, maatschappij en milieu. ‘Als partner is Jeugdbescherming onderdeel van een groeiend en bloeiend netwerk van ruim 2.000 bedrijven en andere organisaties die zich inzetten voor een meer duurzame samenleving’. Jeugdbescherming streeft dan ook naar een integrale […]

Verslag van EIPA Seminar bij Jeugdbescherming met deelnemers uit tien landen

Gepubliceerd op: 07-03-2016

Donderdag 25 en vrijdag 26 februari jl. was het zover. Omdat we in 2015 de EPSA Award wonnen, kregen we datzelfde jaar direct het verzoek of we in 2016 – op locatie te Amsterdam – een seminar wilden organiseren. Organiserend partner was het European Institute of Public Administration (EIPA), de lerende organisatie van alle Europese Publieke Sector Organisaties. Marc Dinkgreve, Kennisambassadeur bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam, doet verslag.

Symposium Jeugdbescherming Akademie: Emotionele Verwaarlozing op 25 februari

Gepubliceerd op: 05-02-2016

In het vorig symposium is aandacht besteed aan hechting bij het jonge kind waarbij het belang van een emotionele band tussen een kind en een opvoeder werd benadrukt. In dit symposium over Emotionele Verwaarlozing gaan we verder in op de noodzaak van het aansluiten van de opvoeder bij de emotionele behoeften van een kind en de gevolgen van (onveilige) hechting hierbij.

Jeugdbescherming zoekt gezinsmanagers voor de 7 West-Friese gemeenten

Gepubliceerd op: 15-01-2016

Vanwege uitbreiding van ons werkgebied in de West-Friese gemeenten, zijn wij op zoek naar krachtige gezinsmanagers met werk- en levenservaring. Gezien de samenstelling van ons personeelsbestand, nodigen wij vooral mannelijke kandidaten uit te solliciteren.

Meer informatie over de functie kun je lezen in de vacaturetekst. Daar staan ook de vacatures voor gezinsmanagers in onze andere regio’s.

Interne klanttevredenheid bij Jeugdbescherming verder toegenomen

Gepubliceerd op: 12-01-2016

Eind 2015 heeft een extern bureau een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd over dienstverlening van ons Service Centrum. Alle medewerkers van Jeugdbescherming kregen de gelegenheid om aan te geven hoe tevreden ze zijn over de dienstverlening. Het Service Centrum van Jeugdbescherming organiseert de bedrijfsvoering en voert deze uit. Wij gaan hierover in gesprek met een trotse Irma Stroet, zij geeft sinds […]

Bedankt voor de samenwerking en inzet in 2015

Gepubliceerd op: 24-12-2015

In het jaar 2015 werkten we samen aan de transitie in de Jeugdzorg. Daarin wilden we vooral zorgen dat kinderen en hun gezinnen ondanks alle veranderingen konden rekenen op ons. Een veelbewogen jaar dus.

Wil je echt wat tegen kindermishandeling doen, dan moet je je mensen trainen!

Gepubliceerd op: 01-12-2015

We mogen met alle trainers, deelnemers en organisatie van de Jeugdbescherming Akademie terug kijken op een succesvolle week tegen kindermishandeling. Met een heel team van mensen maakten we die week mogelijk dat honderden mensen gratis een workshop konden volgen over kennisthema’s die direct betrekking hebben op het voorkomen, herkennen en tegengaan van kindermishandeling.

Jeugdbescherming Regio Amsterdam in Maastricht voor European Public Sector Award

Gepubliceerd op: 16-11-2015

De komende dagen is Jeugdbescherming Regio Amsterdam met een kleine delegatie in Maastricht voor de uitreiking van de European Public Sector Award (EPSA-award), een internationale overheidsprijs, te vergelijken met de Nederlandse overheidsprijs die we eerder dit jaar wonnen. Het thema van EPSA dit jaar is: ‘The Public Sector as Partner for a Better Society’.

Cliëntenraad Jeugdbescherming Regio Amsterdam neemt deel aan bijeenkomst: Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Gepubliceerd op: 05-11-2015

Op dinsdag 3 november nam onze cliëntenraad deel aan een bijeenkomst over de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Het onderwerp van de bijeenkomst was: samen bespreken wat cliëntenraden voor ouders, kinderen, jongeren én professionals kunnen betekenen. De bijeenkomst was voor cliëntenorganisaties en andere vertegenwoordigers van cliënten.

Vanaf 10 november: Iedereen jeugdbeschermer?

Gepubliceerd op: 13-10-2015

Jaarlijks zijn 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Dat is een grote groep kinderen in Nederland die niet in veiligheid opgroeit. Een deel van deze kinderen loopt kans om later zelf als ouders hun kinderen te mishandelen. Op 10 november doen we de aftrap voor een brede maatschappelijke discussie: iedereen jeugdbeschermer?

Volg ons ook op social media