menu

Wat biedt de Akademie?

Foto AkademieDe Jeugdbescherming Akademie combineert kennis, kunde, leren en adviseren met als doel kinderen veilig te laten opgroeien tot verantwoordelijke volwassenen. De Akademie levert producten en diensten om deze missie in de dagelijkse praktijk mogelijk te maken. Dit doen we door onze kennis en ervaring te delen met professionals, organisaties en gemeenten. We geven trainingen, organisatieadvies en procesbegeleiding. Daarnaast organiseren we symposia en bieden we franchisemogelijkheden aan.

 

Training

Training

Wij bieden praktijkgerichte trainingen voor professionals in de jeugdzorg. Alle trainers zijn zelf actief in onze praktijk en zijn ervaren in het doorvoeren van implementaties en verbeterslagen.

Meer lezen?

Kennis

Kennis

Onze werkwijze wordt voortdurend wetenschappelijk getoetst. De inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek, maar ook uit landelijk en internationaal onderzoek en uit gezamenlijke kennisontwikkeling, vertalen we naar de praktijk. De activiteiten van de Akademie zijn gefundeerd op die wetenschappelijke inzichten. We werken dus evidence based én practice based. Dagelijks worden er gezinnen bij Jeugdbescherming aangemeld. De kennis en kunde die we opdoen in de praktijk, verwerken we doorlopend in de producten die we aanbieden.

Meer lezen?

Franchise

Franchise

Onze bewezen succesvolle methode kunt u ook gebruiken in uw werkgebied middels een franchiseovereenkomst. We leiden uw medewerkers op in het intensief gezinsgericht casemanagement en bieden begeleiding op alle facetten van de organisatieontwikkeling die nodig zijn om op deze wijze te werken en de beproefde methode ook bij uw organisatie tot een succes te maken.

Meer lezen?

Resultaat!

Resultaat!

Hoewel ook wij nog veel te leren en te verbeteren hebben, kunnen we al wel stellen dat onze manier van werken tot hele goede resultaten heeft geleid. We zouden dit ook graag samen met u voor uw gemeente of organisatie en uw gezinnen en kinderen willen realiseren.

Meer lezen?

 

Dat we echt wat te bieden hebben, blijkt uit de erkenning die we eind januari 2015 kregen door het winnen van de titel ‘Beste Overheidsorganisatie 2014’. Uit het juryrapport:

‘[…] met veel lef en gedrevenheid is een diepgaande verandering van werkwijze en cultuur doorgevoerd.[…] Dit heeft geleid tot een spectaculaire prestatieverbetering en een grote stijging in het welbevinden en de beroepstrots van de staf. En dat in een taakomgeving die grimmig, aangrijpend en taai is. Het succes is geboekt door eigentijdse mobilisatie van ‘bottom-up’ leervermogen vanuit de professionals. Deze verandering heeft ervoor gezorgd dat de organisatie substantieel goedkoper is geworden en de kwaliteit van haar functioneren enorm is verbeterd.’

‘[…] Wetenschappelijk onderzoek en doelgerichte aanpak is sterk gecombineerd. […] Zeer consequent is het kind centraal gesteld. Het aantal ondertoezichtstellingen is met 50% afgenomen en het aantal gedwongen uithuisplaatsingen is zelfs met 60% afgenomen. Dit tegen een landelijke trend van 3%. Deze ambitie is gerealiseerd omdat alle medewerkers consequent dezelfde visie uitdragen in woord en daad. Jeugdbescherming Regio Amsterdam is een lichtend voorbeeld dat er ten tijde van de decentralisaties juist ook grote kansen liggen.’

 

Voorlichting of op maat gemaakt programma

Wij nodigen u graag uit voor een kennismaking, voorlichting of voor een op maat gemaakt programma inclusief een casuïstiekoverleg.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u de Jeugdbescherming Akademie bellen op 020 487 82 22 of e-mailen via akademie@jeugdbescherming.nl.

 

Volg ons ook op social media