menu

Wat biedt de Akademie?

Foto AkademieOnze Jeugdbescherming Akademie combineert kennis, kunde, leren en adviseren met als doel kinderen veilig te laten opgroeien tot verantwoordelijke volwassenen.

De praktijkdeskundigen van de Akademie delen hun kennis, trainen & adviseren professionals, organisaties en gemeenten om het geleerde te implementeren en te borgen.

De Akademie levert producten en diensten om deze missie in de dagelijkse praktijk mogelijk te maken. We geven trainingen, organisatieadvies en procesbegeleiding. Daarnaast organiseren we symposia.

Jeugdbescherming Akademie heeft twee pijlers: Training & Advies en Kennis. Wij nodigen gemeenten, professionals in de jeugdzorg graag uit voor een kennismaking, voorlichting, of voor een op maat gemaakt werkbezoek inclusief een casuïstiekoverleg.

Neem voor meer informatie contact op met Jeugdbescherming Akademie via 020 487 82 22 of e-mail akademie@jeugdbescherming.nl.

Training & advies

Training & advies

Wij bieden praktijkgerichte trainingen voor professionals in de jeugdzorg. Alle trainers zijn zelf actief in onze praktijk en zijn ervaren in het doorvoeren van implementaties en verbeterslagen.

Meer lezen?

Kennis

Kennis

Onze werkwijze wordt voortdurend wetenschappelijk getoetst. De inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek, maar ook uit landelijk en internationaal onderzoek en uit gezamenlijke kennisontwikkeling, vertalen we naar de praktijk.

De activiteiten van de Akademie zijn gefundeerd op wetenschappelijke- en praktijkinzichten. De kennis en kunde die we opdoen in de praktijk, verwerken we doorlopend in de producten die we aanbieden.

Meer lezen?

 

 

Volg ons ook op social media