menu

Training & advies

De Jeugdbescherming Akademie levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en kunde op het gebied van jeugdzorg/-bescherming. De ervaringen die we opdoen door het dagelijks werken met gezinnen, gebruiken wij door het geven van praktijkgerichte trainingen, workshops, symposia en brengen we handzame producten uit.

Al onze trainers zijn zelf actief in de praktijk en ervaren in het doorvoeren van implementaties en verbeterslagen. In ons hele aanbod is het centrale thema: Ieder kind veilig!

We hebben onze trainingen, workshops en producten ondergebracht in onze webshop, eenvoudig te filteren op specifiek onderwerp. Via de webshop is ons aanbod makkelijk te bestellen.  Als je een in-company training wilt, maken we graag een speciale offerte.

Onze webshop is momenteel in onderhoud, voor actuele informatie en prijzen kan je ons bereiken via:

E: Akademie@jeugdbescherming.nl

T: 06 – 57 59 95 13

Ga naar onze webshop

 

Blijvende gedragsverandering

We vinden het belangrijk dat de resultaten van de trainingen ook daadwerkelijk worden verankerd binnen organisaties. Dit geeft de Jeugdbescherming Akademie een unieke positie in de markt: we bieden sterke producten die we zelf ontwikkelen en zorgen ervoor dat deze een blijvende organisatie- en gedragsverandering teweegbrengen. We geven opdrachtgevers, managers en professionals die werkzaam zijn in de jeugdzorg/-bescherming de tools die noodzakelijk zijn om blijvende gedragsverandering te realiseren.

Op maat

Wij bieden trainingen en veranderingstrajecten op maat. Samen met u bespreken we de knelpunten in de huidige situatie en stellen we concrete doelen op. Wat wilt u na de training bereikt hebben? De trainingen die wij u aanbieden zijn zowel gericht op het ontwikkelen van methodiek en vaardigheden (kunde) als op het vergroten van vakinhoudelijke feiten (kennis).

We werken met trainingen en veranderingstrajecten vanuit een leersituatie. Dat betekent dat er geen in beton gegoten trainingsprogramma ligt, maar dat de deelnemers vanuit hun dagelijkse praktijk mede bepalen welke training gegeven wordt. Op deze manier ontstaat een effectief bottom-up ontwikkelproces.

Intake

Voorafgaand aan de training voeren wij met u een intakegesprek over uw trainingswensen en stellen we een borgingsplan op voor de getrainde kennis en vaardigheden. Op deze manier sluiten we aan bij uw vraag en stemmen we af hoe we een blijvende gedragsverandering kunnen bewerkstelligen.

Onze visie is wel dat losstaande trainingen en gesprekken zonder goede inbedding niet zullen leiden tot een échte duurzame verandering in het werken aan de blijvende veiligheid van kinderen. Daarom adviseren wij vaak om de trainingen in combinatie te volgen.

Certificaties

Jeugdbescherming Akademie is CEDEO gecertificeerd en een groot deel van onze trainingen is geaccrediteerd. Deelnemers krijgen accreditatiepunten toegekend en een bewijs van deelname als zij actief aan de training hebben deelgenomen en, als dat van toepassing is, aan de borgingsopdrachten hebben voldaan. Ook is Jeugdbescherming Akademie vanaf november 2015 CRKBO geregistreerd.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u de Jeugdbescherming Akademie bellen op 020 487 82 22 of e-mailen via akademie@jeugdbescherming.nl.

 

 

Volg ons ook op social media