menu

Kennis

Jeugdbescherming is een lerende organisatie. We reflecteren voortdurend op onze dagelijkse praktijk. Door te leren verbeteren we ons werk en tegelijkertijd ontsluiten we het geleerde voor andere professionals, organisaties en gemeenten. Ook werken we veel samen met hogescholen en universiteiten om het werk wetenschappelijk te onderzoeken en te ontwikkelen. We gebruiken dat in onze trainingen, in ons organisatieadvies en in onze procesbegeleiding, voorlichting en symposia.

1. Organisatieadvies en procesbegeleiding

Organisatieadvies en procesbegeleiding

De Jeugdbescherming Akademie biedt organisatieadvies en procesbegeleiding op maat op het gebied van jeugdzorg. We helpen uw organisatie dusdanig in te richten dat de transformatie blijvend is en de resultaten structureel verbeteren. Op deze manier biedt u uw professionals in uw organisatie blijvende ondersteuning bij hun werkzaamheden en in hun ontwikkeling.

Ook bieden we onze kennis aan in een voorlichting of in een op maat gemaakt programma inclusief een casuïstiekoverleg.

2. Onderzoeken

Onderzoeken

3. Symposia

Symposia

Meerdere keren per jaar organiseert de Jeugdbescherming Akademie symposia. Tijdens deze symposia worden actuele thema’s in de jeugdzorg besproken. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de gedragsdeskundigen van Jeugdbescherming. Hierbij worden relevante deskundigen uit de wetenschap en het werkveld uitgenodigd als sprekers en voor discussie.

Programma 2017:

Wilt u bij een symposium aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden door te e-mailen naar akademie@ jeugdbescherming.nl.

4. Publicaties

Publicaties

In onderstaande vier onderzoeksrapporten leest u over intensief gezinsgericht casemanagement, ook wel Generiek Gezinsgericht Werken (GGW) genoemd.

Wat is Generiek Gezinsgericht Werken

Uitvoering Centrale Elementen GGW

Uitvoering Centrale elementen GGW 2014

Leren internaliseren en verankeren van GGW bij Jeugdbescherming – Eindrapportage

 

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u de Jeugdbescherming Akademie bellen op 020 487 82 22 of
e-mailen naar onderzoek@jeugdbescherming.nl

 

 

Volg ons ook op social media