menu

Franchise

Uw organisatie maakt graag gebruik van een bewezen effectieve methode? Dan is franchise misschien iets voor uw organisatie.

Met franchise bedoelen wij dat u het volledige concept van intensief gezinsgericht casemanagement zoals wij dat inzetten, gebruikt met alles wat daarbij hoort. Bijvoorbeeld hoe we casuïstiekoverleg vormgeven, welke waardevolle metingen er zijn of hoe we kwestiemanagement uitvoeren.

 

Intensief gezinsgericht casemanagement

Jeugdbescherming draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan een veilige ontwikkeling van kinderen. We zijn een gecertificeerde instelling voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Om er voor te zorgen dat ieder kind blijvend veilig opgroeit, hebben wij een werkwijze ontwikkeld: intensief gezinsgericht casemanagement. Sinds 2011 brengen we dat in de praktijk.
De kernbegrippen van de methode zijn:

  • Het gezin centraal
  • Eén gezin, één gezinsplan, één gezinsmanager
  • Bewezen effectieve gespreksmethodiek Functional Family Parole Services (FFPS)
  • De eigen kracht van het gezin en het sociale netwerk

 

Resultaten

Jeugdbescherming won in 2014 de titel ‘Radicale Vernieuwer’. Begin 2015 is Jeugdbescherming uitgeroepen tot ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar’. Dit succes is te danken aan de nieuwe werkwijze. Sinds de invoering van het intensief gezinsgericht casemanagement in 2011, is het aantal ondertoezichtstellingen met 50% gedaald en het aantal gedwongen uithuisplaatsingen met 60%. De cliëntentevredenheid nam toe van een 5,8 (in 2012) naar een 7,5 (in 2014).

grafiek-klanttevredenheid

U kunt onze methode ook gebruiken in uw werkgebied middels een franchiseovereenkomst. We leiden uw medewerkers op in het intensief gezinsgericht casemanagement en bieden begeleiding op alle facetten van de organisatieontwikkeling die ervoor nodig zijn om op deze wijze te werken en de beproefde methode ook bij uw organisatie tot een succes te maken.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u de Jeugdbescherming Akademie bellen op 020 487 82 22
of e-mailen via akademie@jeugdbescherming.nl.

 

 

Volg ons ook op social media