Heeft u een klacht?

Medewerkers van Jeugdbescherming willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Cliënten, maar ook andere direct betrokkenen, die het niet eens zijn met de begeleiding van Jeugdbescherming, kunnen een klacht indienen.

Heeft u een klacht?

Jeugdbescherming wil het leven van kinderen die onveilig opgroeien en die met hun gezin bij ons aangemeld zijn, positief beïnvloeden. De begeleiding van Jeugdbescherming richt zich op het wegnemen van de oorzaken van onveiligheid van kinderen. Wij zorgen voor een leefsituatie waarin kinderen veilig kunnen opgroeien.

Medewerkers van Jeugdbescherming willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Cliënten, maar ook andere direct betrokkenen, die het niet eens zijn met de begeleiding van Jeugdbescherming, kunnen een klacht indienen. Dit kunnen bijvoorbeeld de (stief)ouders of voogd van de cliënt zijn of een andere volwassene die (samen met de ouder) het kind verzorgt, opvoedt of het gezag uitoefent.

Als u ontevreden bent over hoe een medewerker van Jeugdbescherming zich tegenover u heeft gedragen of als u vindt dat er een fout is gemaakt, dan zijn dit de drie stappen:

 

1. Gesprek met gezinsmanager

Bespreek uw klacht eerst met de gezinsmanager van Jeugdbescherming en probeer samen een oplossing te vinden.

2. Bemiddelingsgesprek met gezinsmanager en leidinggevende

Als dit niet lukt of als de klacht volgens u te ernstig is, dan kunt u de klacht melden bij de leidinggevende van de gezinsmanager en vragen om een bemiddelingsgesprek. Het bemiddelingsgesprek vindt na aanvraag plaats binnen zes weken.

Wilt u een bemiddelingsgesprek met de gezinsmanager en zijn/haar leidinggevende, dan kunt u dit schriftelijk melden. Dat kan per mail via klacht@jeugdbescherming.nl, of via het digitale formulier.  U kunt ook een brief sturen naar:

Klachten Jeugdbescherming Regio Amsterdam
Postbus 69168
1060 CG Amsterdam

klacht@jeugdbescherming.nl
06 83 16 54 06

3. Onafhankelijke klachtencommissie

Als het bemiddelingsgesprek niet tot een oplossing leidt, of u wilt direct naar de klachtencommissie, kunt u een officiële klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Jeugdbescherming. Dit doet u door het klachtenformulier (PDF) gebruiken. U kunt ook het digitale formulier invullen. Uw klacht voor de onafhankelijke klachtencommissie kunt u sturen naar:

Klachtencommissie Jeugdbescherming Regio Amsterdam
Postbus 69168
1060 CG Amsterdam

klachtencommissie@jeugdbescherming.nl
06 53 94 87 57

Onafhankelijke klachtencommissie

Niet tevreden met de uitspraak?

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de onafhankelijke klachtencommissie of de reactie die het bestuur van Jeugdbescherming hierop geeft, kunt u contact opnemen met:

De Kinderombudsman Amsterdam Annemarie Tuzgöl-Broekhoven. Samen met haar team helpt ze kinderen, jongeren, ouders, verzorgers en professionals die vastlopen bij de gemeente, of problemen hebben met jeugdzorg of op school. Als kind heb je kinderrechten. De kinderombudsman wil ervoor zorgen dat die worden nageleefd en dat volwassenen jou serieus nemen. Je kunt de Kinderombudsman bereiken op: 06 38 60 91 03 Voor meer informatie klik hier.

Daarnaast kunt u ook met de Nationale Ombudsman contact opnemen – 0800 335 55 55 (gratis) (als u in een andere gemeente woont dan hierboven vermeld). De ombudsman kan uw klacht opnieuw bekijken en eventueel een onderzoek instellen.

Hulp en ondersteuning

Alle (pleeg)kinderen, jongeren, (pleeg- of groot) ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. U kunt daarvoor terecht bij Jeugdstem. Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij Jeugdstem terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. De vertrouwenspersonen van Jeugdstem weten alles over de Jeugdwet en de rechtspositie van kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders. Zij luisteren, denken in oplossingen, en geven je advies over welke stappen u het beste kunt zetten. En ze bieden ondersteuning wanneer u een klacht wilt indienen. Het werk van een vertrouwenspersoon kost u niets, het is altijd gratis.

Contact met Jeugdstem

T 088 555 10 00
Contactformulier
Website: jeugdstem.nl

 

 

Heeft u een klacht over Jeugd Veilig Verder?

Jeugd Veilig Verder is een onderdeel van Jeugdbescherming dat werkt in Zuidoost Brabant, Centraal Gelderland en Rijk van Nijmegen. Heeft u een klacht over Jeugd Veilig Verder? Ga dan naar: jeugdveiligverder.nl/klacht

Sluiten

Solliciteren op Ik heb een klacht

Sollicitatie