Gepubliceerd op 13-03-20

Coronavirus: Deze maatregelen neemt Jeugdbescherming

Op dit moment worden in Nederland ingrijpende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen. Ook Jeugdbescherming regio Amsterdam neemt adviezen van het kabinet en het RIVM ter harte om te voorkomen dat we voor elkaar en onze cliënten een risicofactor worden en/of bijdragen aan de verdere verspreiding van het virus.

We hebben daarbij gezocht naar manieren om zo goed mogelijk bereikbaar te blijven voor onze cliënten.  Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk ons werk -Ieder kind veilig- blijven voortzetten. De vorm waarin we dat doen is tijdelijk anders.

Onze maatregelen

Update dd 16 maart: Dit zijn onze maatregelen tot en met 5 april:

  • Gesprekken met cliënten – die op kantoor plaatsvinden –gaan niet door en vinden zo veel mogelijk telefonisch plaats, en worden voor de komende 3 weken afgezegd en na 5 april weer ingepland.
  • Huisbezoeken aan familie/gezinnen komen de komende 3 weken te vervallen. In plaats daarvan houden de gezinsmanagers telefonisch of per beeldscherm contact met de opvoeders/jongeren.
  • Voor gesprekken met cliënten en medewerkers van andere instanties/instellingen wordt in overleg met de betrokkenen gekeken of de afspraak telefonisch plaats kan vinden, of verzet kan worden naar een later tijdstip.

Bereikbaarheid

We blijven goed bereikbaar voor al onze cliënten via je eigen gezinsmanager, ons centrale nummer 020 487 82 22 of via spoedvraag@jeugdbescherming.nl

Tot slot

We volgen het coronanieuws op de voet. Mocht het nodig zijn om de maatregelen weer aan te passen, dan vermelden wij het op deze webpagina.

Op de website van het RIVM staat meest actuele informatie over het coronavirus.