Gepubliceerd op 20-09-16

Contract Jeugdbescherming met West-Friese gemeenten (WF-7) verlengd

In 2016 is Jeugdbescherming Regio Amsterdam gaan werken in de regio West-Friesland (WF7). We hebben daar van de zeven gemeenten de kans gekregen om, als voor die regio nieuwe gecertificeerde instelling, ons werk te gaan doen. Het gaat zowel om de uitvoer van jeugdbescherming en jeugdreclassering, als om de uitvoer van preventieve jeugdbescherming (drang). Het contract was in 2016 voor 1 jaar met een optie op verlenging met nog 1 jaar. Die optie is nu door WF-7 gelicht, waardoor we ook in 2017 in de WF-7 blijven werken samen met op dit moment zo’n veertig gezinnen.

In WF7 is een aantal van onze gezinsmanagers gedetacheerd bij de lokale wijkteams van de gemeente om advies te geven. Daarbij kan het gaan om advies over hoe het gezin gemotiveerd kan worden de veiligheid van het kind te verbeteren of om ondersteuning bij de beoordeling of een gezin dergelijke complexe problematiek heeft, waardoor het in aanmerking komt begeleiding door Jeugdbescherming.

WF7 is een van de vijf regio’s waar Jeugdbescherming nu werkt, in totaal betreft dat 25 gemeenten.