Gepubliceerd op 14-11-22

Belangrijke stap samenwerking jeugdbeschermers en volwassen GGZ

We willen dat kinderen veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen. Meestal kunnen gezinnen daar zelf voor zorgen maar soms lukt dat even niet.  Jeugdbescherming en de Volwassen GGZ trekken samen op om naast deze ouders te staan, door de inzet van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Op 7 november 2022 ondertekenden de gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis, Arkin, GGZ InGeest, Jeugdbescherming Regio Amsterdam, William Schrikker Stichting en GGD Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst. Met de overeenkomst onderschrijven de partijen het belang van de samenwerking en stellen de financiers middelen ter beschikking om de werkwijze uit te breiden.

(Op de foto van links naar rechts: Chris Smissaert (teammanager Jeugd & Zorg gemeente Amsterdam), Dick Veluwenkamp (voorzitter raad van bestuur Arkin), Sigrid van de Poel (bestuurder Jeugdbescherming Regio Amsterdam), Jeanette van Rijn (directeur poliklinieken en prezens GGZ InGeest), José Manshanden (directeur GGD), Nelleke van Geel – Stoffele (senior zorginkoper MSZ & GGZ Zilveren Kruis) (afwezig op de foto: Pim Croiset van Uchelen – bestuurder Partners voor Jeugd))

Naast ouders staan
De jeugdbeschermers van Jeugdbescherming Amsterdam en de William Schrikker Stichting begeleiden ouders die kwetsbaar zijn in het veilig opvoeden van hun kinderen. Veel van de ouders hebben persoonlijke problemen zoals een verslaving of een psychische of psychiatrische aandoening. Om te doen wat nodig is voor deze gezinnen is de gezamenlijke deskundigheid van de VGGZ en de jeugdbescherming noodzakelijk. De professionals maken samen een brede analyse van de psychische / psychiatrische problematiek van kwetsbare ouder(s) op de veiligheid van de kinderen.

Samen op bezoek
In de regio Amsterdam-Amstelland is in 2016 gestart met een innovatieve werkwijze. Jeugdbeschermers nemen bij een van hun eerste huisbezoeken een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de GGD, Arkin of GGZ Ingeest mee die in gesprek gaat met de ouders/opvoeders. Doel is kinderen veilig te laten opgroeien, het versterken van de ouderrol van kwetsbare ouders en het doorbreken van gezinspatronen zodat intergenerationele overdracht van problematiek doorbroken wordt.

Jeugdbeschermer Kim:

Mijn ervaring is dat ouders zich veel meer gehoord voelen als ze het gesprek met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige hebben gehad. En daarmee worden deuren geopend.