Gepubliceerd op 24-12-15

Bedankt voor de samenwerking en inzet in 2015

In het jaar 2015 werkten we samen aan de transitie in de Jeugdzorg. Daarin wilden we vooral zorgen dat kinderen en hun gezinnen ondanks alle veranderingen konden rekenen op ons. Een veelbewogen jaar dus.

De verantwoordelijkheid hiervoor lag en ligt grotendeels bij de mensen in het veld. Dat betekent voor ons allemaal, dat we continu aandacht moeten houden voor hun vitaliteit en het bieden van optimale werkomstandigheden. Ons thema voor 2016 is dan ook ‘de medewerker centraal’. En graag pakken we dit zoveel mogelijk samen met alle partnerorganisaties op.

Met die boodschap willen wij iedereen bedanken voor de samenwerking en inzet in 2015 en een prettig welverdiend uiteinde wensen.

Tot volgend jaar!jbra-kerst-small