Gepubliceerd op 29-02-16

Artikel Volkskrant over kinderen ABC’ers

In de Volkskrant van donderdag 25 februari jl. is een artikel verschenen over het onderzoek van Meintje van Dijk van de Vrije Universiteit, dat zich richtte op de vragen: ‘In hoeverre is er sprake van intergenerationele overdracht van criminaliteit bij de zonen en dochters van beroepscriminelen?’ En: ‘Wat lijken de onderliggende mechanismen van intergenerationele overdracht binnen de georganiseerde misdaad te zijn, en welke mechanismen lijken deze overdracht tegen te houden?’

Van Dijk nam politie-, justitie- en jeugdzorgdossiers van 25 gezinnen van Amsterdams Beroepscriminelen (ABC’ers) onder de loep, van de ouders en hun 76 kinderen. ‘De focus van het onderzoek lag vooral op de 44 kinderen die tussen de 19 een 33 jaar oud zijn.’ Hun gemiddelde leeftijd: 23 jaar.  Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de politie-eenheid Amsterdam. Jeugdbescherming Regio Amsterdam heeft aan het onderzoek meegewerkt.

Lees hier het artikel in de Volkskrant.