Gepubliceerd op 01-01-70

Manifestatie Jeugdzorg: kom ook!

Op maandag 3 september 2018 maken onze collega’s hun agenda leef voor de grote jeugdzorgmanifestatie in Den Haag!

Waarom? Omdat kinderen in de jeugdzorg recht hebben op veiligheid en goede jeugdhulp. Om dat bereiken moet er een eind moeten we landelijk met maximale politieke steun aan de slag om de wachtlijsten werkdruk en administratieve lasten in ons werk terug te dringen. Zorgen dat we de handen ineen slaan met de overheid om geschikte collega’s te vinden is daarin essentieel.

Maar de werkdruk is toch altijd al hoog geweest?

Het is geen nieuw verhaal. En we verrichten lokaal enorm veel inspanningen om samen met netwerkpartners en gemeenten  om hier oplossingen voor te vinden. De gezamenlijke wil om korter, intensiever en vooral effectieve hulp te organiseren is groot bij alle partijen. Maar de werkdruk en het gevoel van machteloosheid is landelijk. We kunnen onder huidige omstandigheden geen van alle de kwaliteit bieden die we nastreven. Onze collega Petra verwoordde dit mooi in een deze ochtend verschenen reportage op AT5.

Manifestatie Jeugdzorg: kom ook!

Het is niet langer een geval van ‘niet kunnen’ of ‘geen geld’, maar van politieke keuzes. Als we kinderen niet kunnen bieden wat ze nodig hebben, dan zijn de gevolgen niet meer te dragen voor jou, je collega’s en cliënten. Er kan niet goed genoeg meer worden gezorgd voor kinderen in nood. Daarom gaan we in de aanloop naar Prinsjesdag onze eisen voor een goede jeugdzorg neerleggen bij de betrokken minister.

Wij eisen:

  • minstens € 750 miljoen: € 450 miljoen van eerdere bezuinigingen + de toename in zorgvraag van € 300 miljoen
  • minder administratie
  • minder aanbestedingswaanzin

Tijd om actie te ondernemen

Sta jij hier achter? Dan kun je op maandag 3 september niet wegblijven. Het is tijd om in te grijpen! We vragen je daarom nadrukkelijk om bij de manifestatie op de Lange Voorhout in Den Haag van 13.00 tot 15.00 uur aanwezig te zijn, zodat je letterlijk gezien en gehoord wordt. Neem zoveel mogelijk collega’s mee. Voor de toekomst van je vak, voor gezond en prettig werken en voor KwaliTIJD voor het kind!

Voor meer informatie, lees verder op de website van de FNV.