menu

Ieder kind veilig! Daar staat
Jeugdbescherming Regio Amsterdam voor

Ieder kind heeft recht op een veilige opvoeding. Dan kan het zich ontwikkelen tot een respectvolle en evenwichtige volwassene die volwaardig meedoet in de maatschappij.  Jeugdbescherming draagt bij aan de bescherming en blijvend veilige ontwikkeling van kwetsbare kinderen. Ieder kind veilig!

Hoge waardering voor onze Akademie

Onze Jeugdbescherming Akademie (voor kennisoverdracht rond veiligheid voor kinderen) heeft met een hoge score opnieuw de Cedeo-certificering behaald. Sterke punten: de kwaliteit van de trainers, het bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen, de flexibiliteit en de klant- en praktijkgerichtheid. Lees meer.

Word jij onze nieuwe collega?

Wil jij van betekenis zijn voor kwetsbare kinderen? Weet jij je staande te houden in een turbulent werkgebied met complexe problematiek? Ben je meer regisseur dan hulpverlener? Dan zoeken wij jou. Ons gezamenlijk doel: Ieder kind blijvend veilig!  Lees meer.

Eén gezin, één plan, één gezinsmanager

Samen met het hele gezin pakt de gezinsmanager van Jeugdbescherming de problemen die spelen aan. De gezinsmanager benut de kracht van het gezin en haar omgeving (netwerk). Samen met hen en betrokken hulpverleners maakt de gezinsmanager een gezinsplan. Hierin staat het gezin centraal met als doel dat de kinderen blijvend veilig opgroeien. (Intensief systeemgericht casemanagement).

Onze werkwijze Henrika, gezinsmanager bij Jeugdbescherming
@iederkindveilig
Naar twitter