menu

Jeugdbescherming Regio Amsterdam heeft
één missie: Ieder kind veilig!

Jeugdbescherming draagt bij aan de bescherming en blijvend veilige ontwikkeling van kwetsbare kinderen. Kinderen hebben recht op een goede opvoeding, zodat zij veilig kunnen opgroeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen die volwaardig meedoen in de maatschappij.  Ieder kind veilig!

Een BRILjante samenwerking

Donderdag 18 mei werd de ‘Invitational Conference ‘Een BRILjante samenwerking’ gehouden. Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door Spirit en Jeugdbescherming, is ook het ‘Convenant Casuïstiekoverleg Mensenhandel 18-/18+’ ondertekend. Dit vergemakkelijkt de informatie uitwisseling tussen straf- en zorgorganisaties over daders en slachtoffers van loverboys. Lees meer.

Word jij onze nieuwe collega?

Wil jij van betekenis zijn voor kwetsbare kinderen? Weet jij je staande te houden in een turbulent werkgebied met complexe problematiek? Ben je meer regisseur dan hulpverlener? Dan zoeken wij jou. Ons gezamenlijk doel: Ieder kind blijvend veilig!  Lees meer.

Eén gezin, één plan, één gezinsmanager

Wij werken met Intensief Systeemgericht Casemanagement: één gezinsmanager pakt samen met het héle gezin de problemen die spelen intensief aan. We benutten de krachten van het gezin en hun netwerk (dat noemen we een systeem). Samen met hen en de samenwerkingspartners maken we een gezinsplan. Het gezin staat centraal met als doel dat kinderen veilig opgroeien. Blijvend veilig.

Onze werkwijze Henrika, gezinsmanager bij Jeugdbescherming
@iederkindveilig
Naar twitter