menu

Ieder kind veilig! Daar staat
Jeugdbescherming Regio Amsterdam voor

Ieder kind heeft recht op een veilige opvoeding. Dan kan het zich ontwikkelen tot een respectvolle en evenwichtige volwassene die volwaardig meedoet in de maatschappij.  Jeugdbescherming draagt bij aan de bescherming en blijvend veilige ontwikkeling van kwetsbare kinderen. Ieder kind veilig!

‘Advocaten hebben te weinig oog voor kinderen bij echtscheidingen’

Gezinsmanager Niels roept in Het Parool de advocatuur op om uit de strijd te blijven bij echtscheidingen en voor de veiligheid van de kinderen samen met jeugdbeschermers toe te werken naar bemiddeling.

Lees verder

Meer jongeren zijn eenzaam of depressief door de lockdown

Onze bestuurder Claire Vlug vertelt in Trouw wat de impact is van de opeenstapeling van maatregelen in deze coronacrisis. Ze roept op oog te blijven houden voor kwetsbare gezinnen, jongeren en kinderen.

Lees verder

Eén gezin, één plan, één gezinsmanager

Samen met het hele gezin pakt de gezinsmanager van Jeugdbescherming de problemen die spelen daadkrachtig aan. De gezinsmanager benut de kracht van het gezin en van hun omgeving (netwerk). Samen met hen en eventueel betrokken hulpverleners maakt de gezinsmanager een gezinsplan. Hierin staat het gezin centraal met als doel dat de kinderen blijvend veilig opgroeien.

Onze werkwijze Henrika, gezinsmanager bij Jeugdbescherming
@iederkindveilig
Naar twitter