menu

Ieder kind veilig! Daar staat
Jeugdbescherming Regio Amsterdam voor

Ieder kind heeft recht op een veilige opvoeding. Dan kan het zich ontwikkelen tot een respectvolle en evenwichtige volwassene die volwaardig meedoet in de maatschappij.  Jeugdbescherming draagt bij aan de bescherming en blijvend veilige ontwikkeling van kwetsbare kinderen. Ieder kind veilig!

Bestuurder Claire Vlug: Het roer moet om!

Bestuurder Claire Vlug: “Het wordt tijd dat gemeenten stelling nemen en duidelijke keuzes maken: wat willen we betekenen voor kwetsbare kinderen?” #hetroermoetom!

Laat mij een verschil blijven maken

Marian is gezinsmanager. Zij vindt het werken aan de veiligheid van kinderen is fantastisch. Maar ze wil het wel doen op een manier die écht een verschil maakt. #hetroermoetom!

Eén gezin, één plan, één gezinsmanager

Samen met het hele gezin pakt de gezinsmanager van Jeugdbescherming de problemen die spelen daadkrachtig aan. De gezinsmanager benut de kracht van het gezin en van hun omgeving (netwerk). Samen met hen en eventueel betrokken hulpverleners maakt de gezinsmanager een gezinsplan. Hierin staat het gezin centraal met als doel dat de kinderen blijvend veilig opgroeien.

Onze werkwijze Henrika, gezinsmanager bij Jeugdbescherming
@iederkindveilig
Naar twitter