Gepubliceerd op 24-02-22

Zo thuis mogelijk opgroeien

Op woensdag 23 februari  overhandigde Stichting Het Vergeten Kind de petitie ‘Stop de gesloten jeugdzorg’ met daarop 130.000 handtekeningen aan staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid. Hiermee vraagt de stichting aandacht voor alternatieven voor gesloten jeugdzorg.

Zoveel mogelijk thuis

Ook bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam willen we dat kinderen zoveel mogelijk thuis opgroeien. Een kind uit huis plaatsen, willen we zoveel mogelijk voorkomen. Ook werken we liever op een andere manier aan veiligheid, dan door middel van drang of dwang. Daarom zoeken we in samenwerking met partners zoals gemeenten en specialistische zorgaanbieders, naar nieuwe manieren om veiligheid in huis te brengen. Zodat kinderen thuis en anders ‘zo thuis mogelijk’ op kunnen groeien. Onderstaande initiatieven helpen hierbij. Ze geven kinderen en jongeren zicht op een toekomst thuis, of op een plek die zo voelt.

Coalitie naar Thuis

Coalitie naar Thuis is een landelijk initiatief van Levvel, Jeugdbescherming, de VNG en het Nederlands Jeugdinstituut. Aanleiding voor het ontstaan van de samenwerking was de documentaire ‘Alicia’ uit 2017. Alicia is een meisje dat opgroeit binnen Jeugdzorg en van instelling naar instelling verhuist. Coalitie naar Thuis wil voorkomen dat kinderen vaker worden doorgeplaatst, omdat zij bijvoorbeeld kampen met complexe problematiek. Met creativiteit en maatwerk wordt met gemeenten en specialistische zorgaanbieders gewerkt aan duurzame oplossingen. Zodat een kind wél op één plek veilig kan opgroeien. Inmiddels heeft Coalitie naar Thuis voor verschillende kinderen een plek met toekomst gevonden. Vaak is dit zelfs weer letterlijk thuis bij de ouders, met de juiste, langdurige ondersteuning dichtbij. Bijvoorbeeld in de vorm van hulp die op ieder moment klaarstaat om ouders en kind te ondersteunen. Coalitie naar Thuis doet wat de naam zegt: gezin, zorgaanbieder, gemeente, Levvel en Jeugdbescherming vormen met elkaar een sterke coalitie. We trekken samen op, dragen samen verantwoordelijkheid en werken met elkaar vanuit de vraag: wat heeft dit kind nodig?

Radicaal stoppen met drang en dwang

We willen gesloten jeugdzorg voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar zoveel mogelijk voorkomen. Dat willen we doen door jongeren die een ernstig risico voor zichzelf en/of anderen vormen, op een andere manier veiligheid en perspectief te bieden. Naast initiatiefnemer Levvel hebben ook Raad voor de Kinderbescherming, Arkin, Altra, politie, GGZ en Jeugdbescherming zich deze bij deze beweging aangesloten. Bij de aanpak gaan Levvel en Jeugdbescherming per jeugdige die in de gesloten jeugdzorg terecht dreigt te komen na, welke alternatieve hulpverlening mogelijk is. Hierbij worden in overleg met zorgaanbieders ook nieuwe zorgoplossingen gecreëerd. Dat de focus op het stoppen met drang en dwang zijn vruchten afwerpt, blijkt wel uit de cijfers. Waar in 2016 nog 104 jongeren gesloten jeugdhulp kregen, is dit aantal in 2021 teruggebracht naar 39.

Een Thuis voor Noordje

Dit is een bovenregionale samenwerking waaraan verschillende jeugdhulpregio’s, jeugdhulpaanbieders, onderwijssamenwerkingsverbanden en gecertificeerde instellingen in Noord-Holland meedoen. Een Thuis voor Noordje wil jongeren uit Noord-Holland die ook met intensieve hulp niet thuis kunnen wonen, binnen de eigen regio zo thuis mogelijk laten opgroeien. Zo thuis mogelijk betekent hier geen gedwongen verblijf in een behandelgroep van een grootschalige instelling, maar wonen in een kleinschalige woonvorm. Aan veiligheid wordt gewerkt door middel van persoonlijke begeleiding op maat. In plaats van behandeling en onderwijs ‘op de groep’, gaat de jongere hiervoor de deur uit. Alles is gericht op blijven meedoen aan de samenleving. De jongere wordt niet losgelaten zodra deze 18 jaar wordt, maar kan vanuit de kleine woonvorm in eigen tempo toewerken naar een eigen thuis. In Noord-Holland. Het plan van aanpak van Een Thuis voor Noordje is onlangs goedgekeurd. Bij de aanpak waren verschillende ervaringsdeskundigen betrokken.

Pittbulls

Pitbulls zijn professionals die hun eigen ervaring en expertise binnen en buiten hun organisatie inzetten om uithuisplaatsingen te voorkomen. Omdat zij overleg plegen met collega’s van verschillende organisaties, zien zij wat er nog mogelijk is voor het kind en het gezin. De pittbulls zijn eenvoudig te raadplegen en in te zetten om vastlopende samenwerking in een vroeg stadium vlot te trekken.