Gepubliceerd op 21-11-16

Workshop Stralen als een zon: tools voor gesprekken met kinderen!

In het kader van de week tegen de kindermishandeling verzorgde Sirius Training & Advies op 18 november een workshop in Amsterdam. De workshop “ Stralen als een zon” stond in het teken van het praten met kinderen. Deelnemers maakten kennis met diverse tools om met kinderen in gesprek te komen over moeilijke onderwerpen.

In de workshop kwamen eigen jeugdervaringen aan bod, (omgaan met) geleden verliezen, contact leggen met het kind, afstand-nabijheid en het gebruik van beelden en (spel)materiaal. De interactieve workshop kende een mooie afwisseling tussen ervaren, actief bezig zijn, delen van verhalen en verrijken van kennis.

De deelnemers waren enorm nieuwsgierig, open en enthousiast, waardoor een fijne sfeer ontstond. De Krachtzon, een nieuw instrument om in gesprek te gaan met zowel jeugd als volwassenen over diverse levensgebieden, is bij wijze van primeur tijdens de workshop kort geïntroduceerd. Ter evaluatie noemden de deelnemers dat zij de workshop “ Stralen als een zon” waardevol vonden, zowel voor hun eigen proces als voor hun rol van professional.

Enkele uitspraken: “de workshop heeft me geïnspireerd“, “mijn kennis en ervaring is verrijkt”, “een bijzondere manier van bewustwording”  en “zeer de moeite waard, zelfs op mijn vrije dag”.

Wij danken het initiatief van de week tegen de kindermishandeling en de Jeugdbeschermingakademie voor het faciliteren van de workshop en bovenal de deelnemers voor hun inzet, passie en openhartigheid! Wij hebben er vertrouwen in dat zij de kinderen die zij tegenkomen in hun leven en werk door het volgen van de workshop een beetje meer kunnen laten stralen!

Melissa Wallet-Meijer & Ester Kielen

Workshopleiders

Sirius Training & Advies