Gepubliceerd op 21-02-20

Wet verplichte GGZ: Betere bescherming voor ouder én kind

Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ ingegaan (WVGGZ). Deze wet maakt het mogelijk dat personen met ernstige psychiatrische klachten gedwongen thuis behandeld kunnen worden in plaats van in een instelling. Daarnaast mag iedere burger en professional melden bij de GGD als hij zich ernstige zorgen maakt over de psychische gesteldheid van een persoon en de gevolgen daarvan voor zichzelf en zijn/haar omgeving. Hieronder vallen ook de gevolgen voor kinderen.

Anouk Martijn ( gedragsdeskundige), Pieter Bijkerk (strategisch adviseur) en Annemarie Weltevreede (jurist) schreven er het artikel ‘Betere bescherming voor ouder én kind’ over in het Journaal voor GGZ en Recht. Je leest het artikel hier.