Gepubliceerd op 18-11-15

Wet- en regelgeving en de praktijk van Jeugdbescherming

Jeugdbescherming Regio Amsterdam beschermt kwetsbare kinderen die in hun veiligheid en ontwikkeling worden bedreigd. In de loop der jaren heeft zij geconstateerd dat Den Haag bij het opstellen van wet- en regelgeving onvoldoende rekening houdt met de gezinnen waarmee Jeugdbescherming te maken heeft. Dit kan leiden tot een ongunstige uitwerking van wet- en regelgeving voor kwetsbare kinderen.

JIP

In het novembernummer van het tijdschrift ‘Jeugdrecht in praktijk’ (JIP 2015/7-8) staat het artikel ‘Wet- en regelgeving en de praktijk van Jeugdbescherming’ van onze medewerkers opgenomen. Zij gaan in op een tweetal voorbeelden. Zo heeft het ouderschapsplan er enkel voor gezorgd dat er een extra strijdpunt voor scheidende ouders is bijgekomen en leidt de toepassing van de Aanwijzing ‘opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik’ tot hoge drempels bij het doen van aangifte en het pas laat in kunnen zetten van passende hulpverlening voor het kind.

Meer informatie over het tijdschrift JIP kunt u vinden op de site van Jeugdrecht in praktijk.