Gepubliceerd op 29-02-16

Werkwijze Jeugdbescherming als voorbeeld op Goedopgelost.overheid.nl

Op de website Goed Opgelost! staan praktijkvoorbeelden van werken aan efficiënte (overheids)dienstverlening. Allerlei organisaties laten zien hoe dienstverlening verbetert door processen opnieuw in te richten, regels af te schaffen, administratieve lasten te verminderen, het werk anders te organiseren of te digitaliseren.

Recentelijk is Irma Stroet, onze manager Bedrijfsvoering, geïnterviewd door Goed Opgelost! over de nieuwe werkwijze bij Jeugdbescherming:  “Er waren zoveel administratieve lasten dat er te weinig tijd besteed kon worden aan onze hoofdtaak: zorgen dat kinderen (blijvend) veilig zijn in de gezinssituatie.” Deze werkwijze zorgt nu onder meer voor minder ondertoezichtstellingen en gedwongen uithuisplaatsingen van kinderen en kunnen gezinsmanagers meer bij de gezinnen thuis zijn. Zo hebben we een efficiënte werkomgeving gecreëerd. Verder vraagt Jeugdbescherming haar toeleveranciers een bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of aan andere activiteiten die passen binnen onze social return gedachte.

Irma social return rechtskijkend  (Foto Ralf Mitsch)

Lees hier het artikel op de site van Goed Opgelost! Meer informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen/social return bij Jeugdbescherming is te vinden onder Gemeenten.