Gepubliceerd op 07-10-22

Werkonderbreking: vanaf 10 oktober zijn wij tijdelijk minder goed bereikbaar

Vanaf 10 oktober beginnen jeugdbeschermers in het hele land met werkonderbrekingen. De acties komen nadat een eerder ultimatum van de FNV aan minister Weerwind van Justitie en Veiligheid is verstreken. Ook wij, Jeugdbescherming Regio Amsterdam, doen mee aan deze acties. Wij zullen daarom vanaf 10 oktober tijdelijk minder goed bereikbaar zijn.

Wij zien dat tekorten in de jeugdzorg voor schrijnende situaties zorgen. Dit gaat ten koste van kinderen, jongeren en volwassenen die geholpen moeten worden en daarom steunen ook wij deze actie. Er moet iets veranderen in de jeugdzorg. Tegelijkertijd willen wij niet dat de veiligheid van de gezinnen door de acties in gevaar komt.

Werkonderbreking, wat betekent dat?

De actie begint op 10 oktober met een gedeeltelijke afschaffing van bureaudiensten en wordt later opgeschaald naar volledige stopzetting van bureaudiensten en aanzienlijk minder huisbezoeken.

“De werkonderbrekingen starten op 10 oktober met het afschalen van de telefonische bereikbaarheid, de zogeheten bureaudiensten. Deze vinden alleen nog van 9u-12u plaats. Vanaf 24 oktober vervalt de bureaudienst in zijn geheel. En vanaf 7 november wordt het aantal huisbezoeken fors teruggeschroefd. Crisisdiensten gaan wel altijd gewoon door. Ook blijven jeugdbeschermers hun lopende werkzaamheden uitvoeren. Na het Wetgevend Overleg Jeugd op 21 november in de tweede kamer beraden jeugdbeschermers zich weer op eventuele verdere stappen.” (FNV: Jeugdbeschermers leggen werk neer, situatie is onhoudbaar, z.d.)

Wilt u meer weten over het waarom van deze actie? Lees dan dit bericht van de FNV.

Wij hopen op uw steun en begrip.