Gepubliceerd op 03-08-16

Week van het vluchtelingenkind… Hoe nu verder?

symposium-header-eindelijk veiligZoals eerder in onze nieuwsbrief van juli is aangegeven en ook terug te lezen is op onze website  is de ‘Week van het vluchtelingenkind’ en het symposium goed ontvangen.
We zijn blij met de signalen van verschillende gemeenten dat ze door deze week met elkaar en Vluchtelingenwerk in gesprek zijn gegaan over de vluchtelingengezinnen en dan met name de kinderen in hun gemeenten.

Belangrijk is nu te onderzoeken welke stappen er verder moeten worden gezet om ook het vluchtelingenkind veilig te krijgen. Hiervoor hebben we inmiddels de volgende initiatieven genomen:

  • Er wordt eind september een bijeenkomst gepland met alle organisaties die een bijdrage aan de week hebben geleverd om een draaiboek samen te stellen. Dit draaiboek is straks beschikbaar voor alle gemeenten en andere belangstellenden in Nederland. In het draaiboek komen de opbrengsten van de week te staan en hoe ook hoe gemeenten een dergelijke week kunnen organiseren.
  • Op verzoek van een aantal betrokken partijen, komt eind september ook een bijeenkomst waarbij we in gesprek gaan over een website waarin wij elkaar als hulpverleners kunnen gaan vinden met vragen over vraag en aanbod rondom deze gezinnen en kinderen.

Wil je meer informatie, meepraten of het draaiboek ontvangen dan kan je contact opnemen met Antonietta Perini, teammanager Jeugdbescherming Akademie via a.perini@jeugdbescherming.nl of telefoon 06 13 76 75 72.