Wat doet jeugdbescherming?

Wanneer worden we betrokken?

Wij worden betrokken bij uw gezin als er zorgen zijn over de veiligheid van uw kind.
Uw gezin wordt altijd bij Jeugdbescherming aangemeld door iemand anders. Bijvoorbeeld door Veilig Thuis of het wijkteam. Of omdat de kinderrechter heeft gezegd dat dat moet.

U kunt uzelf niet aanmelden. Uw kind of kinderen worden altijd via een andere organisatie bij ons aangemeld. Dat kan in de volgende situaties:

  • Op verzoek van een lokaal team bieden wij in vrijwillige vorm hulp aan. Of soms tijdens een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. Dat noemen we preventieve jeugdbescherming.
  • De kinderrechter heeft besloten dat uw kind onder toezicht wordt gesteld. Dat heet een ondertoezichtstelling (OTS).
  • De kinderrechter heeft besloten dat wij het gezag over uw kind (tijdelijk) gaan uitvoeren. Jeugdbescherming heeft dan de voogdij over uw kind.
  • Uw kind is verdacht van of veroordeeld voor een strafbaar feit. Dan werken we vanuit een jeugdreclasseringsmaatregel (JR).
Sluiten

Solliciteren op Wanneer worden we betrokken?

Sollicitatie