Wat doet jeugdbescherming?

Is er een cliëntenraad?

Wij vinden het belangrijk om te weten wat ouders en jongeren die met ons te maken hebben, van ons vinden.  Daarom is er een cliëntenraad. In deze raad zitten ouders en jongeren die ons advies geven. Zo blijven we ons werk met gezinnen verbeteren.

Rachel, lid van de cliëntenraad

Denk mee in de cliëntenraad

De cliëntenraad denkt mee, praat mee en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies over zaken die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad bestaat uit jongeren, ouders en verzorgers die zelf cliënt zijn of waren bij Jeugdbescherming en die vanuit hun ervaringen advies geven over wat er beter kan. Ook werken de cliëntenraad en Jeugdbescherming samen om de hulp te verbeteren en de betrokkenheid van cliënten te vergroten. De cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de directie van Jeugdbescherming.

Waarover denkt u mee?

Het kan bijvoorbeeld gaan over de samenwerking van Jeugdbescherming met gezinnen, de werkwijze, over cliënttevredenheid, over klachten en procedures, over communicatie, over geldzaken en over toekomstplannen.

Activiteiten zijn onder andere:

  • Minimaal twee vergaderingen met de bestuurder per jaar
  • Themabijeenkomsten op verzoek van de cliëntenraad
  • Bijeenkomsten tussen medewerkers en cliënten
  • (Ad-hoc) overleggen op basis van actuele gebeurtenissen en incidenten
  • Raadplegen van de cliëntenraad bij (inhoudelijke) vraagstukken
  • Overleg over regionale vraagstukken.

Ook is de cliëntenraad klankbord en vraagbaak voor (oud-)cliënten van Jeugdbescherming.

Aanmelden of vragen?

Wilt u aansluiten bij de cliëntenraad? Dat kan, het maakt niet uit of u op dit moment nog cliënt bij ons bent of dat in het verleden bent geweest. Stuur dan een mail naar  clientenraad@jeugdbescherming.nl. Ook vragen kunt u naar dit mailadres sturen.

Rachel, lid van de cliëntenraad
Mijn verhaal

Eigen ervaring als uitgangspunt

Rachel kwam met haar gezin terecht in een complexe echtscheiding. Ook Jeugdbescherming raakte betrokken. Nu wil Rachel iets doen met de kennis en ervaring die zij in deze periode opdeed. Dus heeft ze zich om laten scholen tot coach. En werd ze lid van onze cliëntenraad. Om Jeugdbescherming en ouders te helpen beter samen te werken. Hierbij komt Rachels achtergrond in de media goed van pas. Want écht samenwerken begint bij goede communicatie.

Sluiten

Solliciteren op Is er een cliëntenraad?

Sollicitatie