Wat doet Jeugdbescherming?

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij bewaren uw gezinsplan en andere gegevens in een dossier. Hierin staan de persoonsgegevens van alle gezinsleden. Zoals naam, adres, geboortedatum en het burgerservicenummer (BSN).

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij bewaren uw gezinsplan en andere gegevens in een dossier. Hierin staan de persoonsgegevens van alle gezinsleden. Zoals naam, adres, geboortedatum en het burgerservicenummer (BSN). Ook staat in uw dossier:

  • Hoe en waarom u bij Jeugdbescherming bent gekomen.
  • Wat wij samen met u hebben afgesproken.
  • Welke hulp u wordt aangeboden en wie daarbij betrokken zijn.

Uw dossier wordt in ieder geval 15 jaar bewaard.

Hier leest u meer over hoe wij omgaan met uw gegevens en privacy.

Sluiten

Solliciteren op Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Sollicitatie