Home

Wat doet Jeugdbescherming?

Jeugdbescherming Regio Amsterdam wordt betrokken bij uw gezin als er zorgen zijn over de veiligheid van uw kind. Uw gezin wordt altijd bij Jeugdbescherming aangemeld door iemand anders. Bijvoorbeeld door Veilig Thuis of het wijkteam. Of omdat de kinderrechter heeft gezegd dat dat moet. Wij werken in Amsterdam en omstreken en ook in verschillende regio's in Noord-Holland, Brabant en Gelderland. Daar werken we onder de naam Jeugd Veilig Verder.

Wat gaan we doen?

Nadat uw gezin bij ons is aangemeld, komt er iemand van Jeugdbescherming Regio Amsterdam bij u op bezoek: een gezinsmanager. Samen kijken ze hoe het met u en de kinderen gaat en waarom Jeugdbescherming Regio Amsterdam bij uw gezin betrokken is.

Wanneer worden we betrokken?

Wij worden betrokken bij uw gezin als er zorgen zijn over de veiligheid van uw kind. Uw gezin wordt altijd bij Jeugdbescherming aangemeld door iemand anders. U kunt uzelf niet aanmelden.

Vanuit welke maatregelen zijn wij betrokken?

Er zijn verschillende mogelijkheden of maatregelen bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam: preventieve jeugdbescherming, ondertoezichtstelling, een voogdijmaatregel en een jeugdreclasseringsmaatregel.

Wat is een gezinsplan?

Met het gezinsplan kan de gezinsmanager de juiste hulp gaan zoeken zodat het gezin zo snel mogelijk geholpen wordt. Zolang we samenwerken werken we met dit gezinsplan en kan het gezin volgen wat we doen.

Hoe werken we samen?

We willen graag prettig met u samenwerken en elkaar met respect behandelen. Ook al verschillen we van elkaar of denken we anders. Hier vertellen we hoe we zo prettig mogelijk kunnen samenwerken.

Uw privacy. Zo gaan wij om met uw gegevens

Wij bewaren uw gezinsplan en andere gegevens in een dossier. Hierin staan de persoonsgegevens van alle gezinsleden. Zoals naam, adres, geboortedatum en het burgerservicenummer (BSN). Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Hier leest u meer over hoe wij omgaan met uw gegevens en privacy.

Is er een cliëntenraad?

Wij vinden het belangrijk om te weten wat ouders en jongeren die met ons te maken hebben, van ons vinden.  Daarom is er een cliëntenraad.

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

Medewerkers van Jeugdbescherming Regio Amsterdam willen zo goed mogelijk met u samenwerken. Toch kan het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent of het niet eens bent met de begeleiding van Jeugdbescherming.  U kunt dan een klacht indienen.

Sluiten

Solliciteren op Wat doet Jeugdbescherming?

Sollicitatie